Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
237 postów 206 komentarzy

varietas vestis reginae

wawel - "Jesteśmy oceanem w nocy, wypełnionym poblaskami światła. Siedząc tu razem, jesteśmy przestrzenią między rybami a księżycem." [Dżalaluddin Rumi]

Sensacyjny wywiad abpa Viganò o twórcach i celach pandemii!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Istnieje dyrektoriat, ośrodek kierowniczy, który zarządza COVIDEM-19 w jednym celu...

 

 
   
To musiało wreszcie zaistnieć. Ktoś musiał to wszystko powiedzieć. Ktoś o takim autorytecie, jak abp Vigano. Powiedzieć to wszystko, co wielu podejrzewało, a gdy to wypowiadali było wyśmiewanych przez bezmyślne masy.
   

==================

8 marca 2021 r.Https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-covid-agenda-aims-to-destroy-national-sovereignties-and-the-divine-mission-of-the-church

28 lutego 2021Dominica II Quadragesimæ

 

Arcybiskup Carlo Maria Viganò

pisz się teraz.

Wywiad przeprowadzony przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Carlo Marii Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten”[1]

8 marca 2021 r. (LifeSiteNews) - Deutsche Wirtschaftsnachrichten:Ekscelencjo, jak osobiście przeżywasz kryzys związany z wirusem Corona?

Arcybiskup CM Viganò: Mój wiek, mój status arcybiskupa i mój zwyczaj wycofywania się z życia być może nie są reprezentatywne dla tego, co przechodzi większość ludzi;niemniej jednak od roku sam nie mogę podróżować, odwiedzać ludzi, którzy potrzebują słowa pocieszenia.W obliczu prawdziwej pandemii nie miałbym problemu z dobrowolnym przyjęciem decyzji władz cywilnych i kościelnych, ponieważ uznałbym ich chęć ochrony ludzi przed zarażeniem.Aby jednak doszło do pandemii, trzeba najpierw wyizolować wirusa;wymaga się, aby wirus był nadzwyczajnym zagrożeniem i aby nie można było choroby przez niego wywołanej szybko wyleczyć;wymagane jest , aby ofiary wirusa stanowiły dużą część populacji.Zamiast tego wiemy, że SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, a jedynie zsekwencjonowany[2];że z czasem można go wyleczyć, stosując dostępne metody leczenia, i że zamiast tego WHO i lokalni urzędnicy ds. zdrowia bojkotowali takie leczenie, narzucając absurdalne protokoły terapii i eksperymentalne szczepionki;że liczba zmarłych w 2020 r. jest absolutnie zgodna z medianą liczby zmarłych z poprzednich lat[3].Powyższe fakty  są dzisiaj powszechnie akceptowane przez społeczność naukową, mimo że media konspiracyjnie milczą na ich temat.

To, czego byliśmy świadkami, to plan, który w ogóle nie jest naukowy i powinien wzbudzić powszechne oburzenie.Wiemy, że wprowadzenie  tej pseudo-pandemii było planowane już od lat, głównie metodą  osłabiania krajowych systemów opieki zdrowotnej. Wiemy, że ten bardzo specyficzny scenariusz zaczął następnie być realizowany tak, by każdy kraj udzielał takiej samej odpowiedzi w każdym kraju. co do automatyzmu stawiania diagnozy kowidowej, kierowania na hospitalizację, leczenia, a przede wszystkim środków powstrzymania infekcji oraz schematu informacji przekazywanych obywatelom na poziomie globalnym.Istnieje dyrektoriat [zarząd, kierownictwo, ośrodek kierowniczy], który zarządza COVIDEM-19 w jednym celu, jakim jest wymuszone ograniczenie naturalnych wolności ,praw konstytucyjnych, swobody przedsiębiorczości i pracy. 

Problemem nie jest  COVID sam w sobie, ale wykorzystanie tego, co się wydarzyło, aby dokonać Wielkiego Resetu, który Światowe Forum Ekonomiczne ogłosiło jakiś czas temu[6]i który dziś jest wdrażany punkt po punkcie, z zamiarem uczynienia  społecznych zmian nieuchronnymi. Zmian, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone i potępione przez większość populacji.Ponieważ demokracja, której pochwały wyśpiewywano tak długo, jak długo była kontrolowana przez media, nie pozwoliłaby na ten projekt socjotechniczny pożądany przez globalistyczną elitę, konieczne było zagrożenie pandemią - prezentowane jako niszczycielskie przez mainstreamowe media. - w celu przekonania światowej populacji do poddania się blokadom i lockdownom - czyli prawdziwemu aresztowi domowemu - odwoływanie zajęć, zawieszenie lekcji, a nawet zakaz kultu religijnego;a wszystko to osiągnięto przy współudziale wszystkich w ten proceder wplątanych, w szczególności przywódców politycznych, urzędników służby zdrowia, a nawet samej hierarchii kościelnej[7].

Wynikające z tego szkody, które wciąż mają miejsce, sąogromne i w wielu przypadkach nieodwracalne.Czuję niewyobrażalną udrękę, myśląc o niszczycielskich konsekwencjach sposobu, w jaki zarządzano  tą pandemią: niszcznie rodzin,  zaburzona równowaga psychofizyczna dzieci i młodzieży, pozbawienie prawa do socjalizacji, pozostawianie osób starszych na samotną śmierć w domach opieki , pacjenci z rakiem i poważnymi chorobami całkowicie zaniedbani, przedsiębiorcy zmuszeni do bankructwa, wierni, którym odmówiono sakramentów i możliwości uczęszczania na mszę ...  To są skutki wojny, a nie syndromu grypy sezonowej, która ma  wskaźnik przeżycia  99,7% u osób bez poważnych, przewlekłych schorzeń.I znamienne, że w tym szalonym pędzie ku otchłani ignoruje się również podstawowe zasady zdrowego życia, aby osłabić nasz układ odpornościowy: jesteśmy zamknięci w domu, trzymani z dala od światła słonecznego i oddychania świeżym powietrzem, abyśmy mogli biernie cierpieć z powodu medialnego terroryzmu telewizji.

Z jaką surowością zostaną osądzeni ci, którzy świadomie zabronili leczenia i przepisali rażąco błędne protokoły terapii w celu uzyskania tak wysokiej liczby zgonów, która legitymizowałyby ciągłe alarmowanie społeczeństwa i absurdalne metody powstrzymywania [liczby "zakażeń"]?Jaka kara czeka tych, którzy świadomie stworzyli warunki dla globalnego kryzysu gospodarczego i społecznego, aby zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa i spowodować wzrost międzynarodowych korporacji;którzy zbojkotowali lub zakazali dostępnych lekarstw, aby faworyzować firmy farmaceutyczne;którzy przedstawili preparaty genetyczne jako szczepionki, poddając populację eksperymentowi z wciąż nieznanymi wynikami i skutkami ubocznymi, które z pewnością są poważniejsze niż objawy COVID;kto opowiadał się za apokaliptyczną narracją w siedzibach narodowych parlamentów i redakcjach mediów? A na koniec dodajmy do tego najwyższe szczeble hierarchii katolickiej, które brały udział w tej groteskowej farsie: w jaki sposób usprawiedliwią się przed Bogiem, kiedy pojawią się w Jego obecności, aby zostać osądzeni?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:W liście, który wysłałeś do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, wspominałeś nie tylko o „głębokim państwie”  [deep state]- powszechnie używanym terminie - ale także o „głębokim kościele” [deep church].Czy możesz to wyjaśnić?

Arcybiskup CM Viganò: Wyrażenie „głębokie państwo” bardzo dobrze oddaje ideę władzy równoległej, pozbawionej legitymacji, ale mimo to działającej w sprawach publicznych w celu realizacji partykularnych interesów.Państwo głębokie sprzyja przewadze elity przeciwko dobru wspólnemu, które państwo ma obowiązek promować.W ten sam sposób nie możemy nie zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci podobna władza utrwaliła się w sferze kościelnej,  nazwałem ją Kościołem głębokim, który stawia dążenie do własnych interesów ponad celami Kościołem Samego Chrystusa, przede wszystkim ponad celem, jakim jest  salus animarum [zbawienie dusz]

Tak więc, tak jak w sprawach państwowych istnieją skryte siły, które kierują decyzjami rządów i podążają za globalistyczną agendą, tak w Kościele katolickim istnieje bardzo potężne lobby, które uzurpatorsko przywłaszcza sobie autorytet Hierarchii duchowej w tych samych celach.W istocie zarówno państwo, jak i Kościół są okupowane przez nielegalną władzę, której ostatecznym celem jest zniszczenie i ustanowienie Nowego Porządku Świata.Tego, że nie mówimy o teoriach spiskowych czy fantazjach politycznych: dowodzi  to, co dzieje się na naszych oczach, i to do tego stopnia, że ​​Sekretarz Generalny ONZ niedawno potwierdził, że wirus był używany do tłumienia sprzeciwu. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:W jakim stopniu głębokie państwo i głęboki kościół pokrywają się, przynajmniej w świecie zachodnim? 

Arcybiskup CM Viganò: Nakładanie się głębokiego państwa i głębokiego kościoła odbywa się na kilku frontach.Pierwszy jest niewątpliwie na poziomie ideologicznym: rewolucyjna, antykatolicka i zasadniczo masońska matryca myśli globalistycznej jest wspólna i niezmienna, nie tylko od 2013 roku. Sobór Watykański II i narodziny tzw. Ruchu Studenckiego: doktrynalne i liturgiczne „aggiornamento” stanowiło siłę napędową dla nowych pokoleń, która miała bezpośrednie reperkusje w sferze społecznej i politycznej. 

Drugi front leży w wewnętrznej dynamice deep state i deep church: obydwa zaliczają  do grona swoich członków ludzi, którzy są zboczeni nie tylko intelektualnie i duchowo, ale także moralnie.Skandale seksualne i finansowe, które dotknęły bardzo wysoko postawionych  zarówno polityków, jak i instytucji, a także hierarchii katolickiej, pokazują, że korupcja i występek są z jednej strony elementem, który ich łączy, a z drugiej skutecznym środkiem zastraszającym. środkiem powszechnego szantażu, któremu wszyscy są poddawani.Perwersje znanych polityków i prałatów zmuszają ich do przestrzegania agendy globalizmu, nawet jeśli ich kolaboracja wydaje się nierozsądna, lekkomyślna lub sprzeczna z interesami obywateli i wiernych.Dlatego są rządzący i rządy, którzy z rozkazu elity niszczą gospodarkę i tkankę społeczną swojego narodu;dlatego w sferze publicznej są spektakularnie obecni kardynałowie i biskupi, którzy propagują teorię gender i fałszywy ekumenizm, wywołując w ten sposób zgorszenie katolików: zarówno głębokie państwo jak i głęboki kościół realizują interesy swojego pana, zdradzając swoją misję służby narodowi lub Kościołowi.

Z drugiej strony, plan ustanowienia Nowego Porządku Świata nie może obejść się bez pomocy uniwersalnej religii o inspiracji masońskiej, na czele której musi stać przywódca religijny ekumeniczny, pauperystyczny, ekologiczny i postępowy.Kto byłby bardziej odpowiedni do tej roli niż Bergoglio, przy powszechnym aplauzie elity i głupim entuzjazmie mas indoktrynowanych ku bałwochwalczemu kultowi  pachamamy?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:Jakie istnieją na to  [na kolaborację Kościoła z  rządami  realizującymi globalistyczną agendę] dowody lub wskazania?

Arcybiskup CM Viganò: Myślę, że najwyraźniejsza demonstracja miała miejsce właśnie w związku z pandemią.Pokłon najwyższych szczebli Hierarchii przed szalonym zarządzaniem kryzysem COVID - przed stanem wyjątkowym, sztucznie sprowokowanym i bezwstydnie wzmacnianym przez media na całym świecie - doprowadził do zakazu celebracji liturgicznych jeszcze zanim władze cywilne o to poprosiły; do zakazu udzielania sakramentów nawet umierającym;do ratyfikowania narracji głównego nurtu za pomocą surrealistycznych ceremonii [pustych krzeseł], do powtarzania aż do znudzenia  całego leksykonu nowomowy [kowidowej]: odporność, inkluzywność [solidarność, włączanie osób wykluczonych], „nic nie będzie takie, jak było wcześniej”, nowy renesans [nowa normalność], Build Back Better i tak dalej;do promowania jako „moralnego obowiązku” preparatu genetycznego wyprodukowanego z materiału płodowego pochodzącego z aborcji, preparatu, który jest wciąż w fazie eksperymentów i którego długoterminowe skutki nie są znane.I nie tylko to: wraz z „Radą na rzecz Kapitalizmu Włączającego”, promowaną przez globalistycznych liderów - wśród których wyróżnia się Lady Lynn Forester de Rothschild[9]- z udziałem Watykanu, dokonano oficjalnej ratyfikacji Wielkiego Resetu opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, włączając w to powszechny dochód gwarantowany i ​​transformację ekologiczną.W Santa Marta zaczynają też mówić o transhumanizmie, uparcie ignorując antychrześcijański charakter tej ideologii, aby okazać się instytucją służalczą wobec dyktatury ujednoliconej myśli.Wszystko to jest przerażające i można się zastanawiać, jak długo Pan będzie tolerował taką zniewagę ze strony swoich sług.

Z drugiej strony obsesyjne upieranie się przy ekologizmie maltuzjańskim doprowadziło do powołania do Papieskiej Akademii Życia notorycznie antykatolickich osób, zwolenników spadku demograficznego uzyskiwanego poprzez sterylizację, aborcję i eutanazję.Wszyscy oni, pod kierunkiem prałata o sprawdzonej wierności bergogliańskiej, całkowicie zniweczyli cele Akademii założonej przez Jana Pawła II, zapewniając dominującej ideologii prestiżowe poparcie i wsparcie autorytetu. Prałata, który uzurpatorsko sprawuje władzę w Kościele katolickim.Nic dziwnego, że profesor Walter Ricciardi, jeden z tak zwanych „ekspertów”, który opowiadał się bezustannie za lockdownem we Włoszech i stosowaniem masek, wobec braku jakichkolwiek naukowych dowodów ich skuteczności i wbrew zaleceniom WHO, został niedawno dodany jako członek do tejże Akademii.Wczoraj nadeszła wiadomość, że pośrednika do kontaktów z Chinami na dostawy na wypadek COVID we Włoszech, Mario Benottiego, polecił kardynał Pietro Parolin, który dzięki  sterowaniu usłużnym wymiarem sprawiedliwości wydawał się również interweniować w różnych aferach dotyczących Alessandro Profumo oraz CEO Leonarda Spa [dyrektor zarządzający], który zdaniem Benottiego mógłby być zastąpiony przez komisarza  Domenico Arcuri.

Wszystko to ukazuje kolaborację głębokiego państwa i głębokiego kościoła w obmierzłej kombinacji, której celem jest z jednej strony zniszczenie narodowych suwerenności, a z drugiej zniszczenie boskiej misji Kościoła.Pojawiają się też niepokojące powiązania z amerykańskim oszustwem wyborczym, z wirusem stworzonym w laboratorium w Wuhan, a wreszcie z relacjami handlowymi z chińską dyktaturą, głównym dostawcą masek (które nie są zgodne z normami CE) do Włoch i wielu innych krajów. Wydaje mi się, że wyszliśmy już daleko poza jakieś tylko "wskazówki" mówiące o kolaboracji.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sprzeciw ze strony tych, którzy odrzucają coś w rodzaju teorii spiskowej, brzmiałby:Jak to możliwe, że w prawie każdym kraju świata prawie wszyscy politycy biorą udział w tej grze?Kto mógłby mieć tak wielką władzę i wpływy, że mogliby wysłać połowę świata w izolację?

Arcybiskup CM Viganò: Odpowiem na przykładzie.Kościół jest instytucją ponadnarodową, obecną na całym świecie wraz z diecezjami, parafiami, wspólnotami, klasztorami, uniwersytetami, szkołami i szpitalami.Wszystkie te podmioty przyjmują polecenia Stolicy Apostolskiej, a kiedy Papież nakazuje modlitwę lub post, wszyscy katolicy na świecie są posłuszni;jeśli dykasteria Kurii Rzymskiej wydaje wytyczne, wszyscy katolicy na świecie stosują się do nich.Kontrola jest powszechna i natychmiastowa dzięki wydajnej strukturze hierarchicznej.To samo dzieje się również w narodach, których granice są ograniczone: kiedy ustawodawca ustanawia prawa, organy władzy wykonują prawa. 

Głębokie państwo i głęboki kościół  działają w podobny sposób: obydwa wykorzystują silnie zhierarchizowaną strukturę, w której praktycznie nie ma komponentu „demokratycznego”.Rozkazy wydawane są z góry, a ci, którzy je otrzymują, wykonują je natychmiast, ze świadomością, że nieposłuszeństwo może prowadzić do zawodowej porażki, społecznego potępienia, a w niektórych przypadkach nawet fizycznej śmierci.To posłuszeństwo pochodzi z szantażu: promuję cię, daję ci władzę, sprawiam, że stajesz się bogaty i sławny, ale w zamian musisz robić to, co ci każę.Jeśli jesteś posłuszny i okazujesz wierność, twoja moc i twoje bogactwa wzrastają;jeśli jesteś nieposłuszny, jesteś skończony.Wyobrażam sobie, że niemieccy czytelnicy w tym momencie automatycznie pomyślą o treści Fausta  Goethego.

Wszyscy politycy, którzy dziś rządzą narodami, są, z nielicznymi wyjątkami, częścią głębokiego państwa, deep state.Jeśli nie, nie byłoby ich tam, gdzie są.Pomyślmy o przypadku wyborów prezydenckich w USA, które odbyły się 3 listopada zeszłego roku: ponieważ prezydent Trump nie był uważany za zgodnego z dominującą myślą, zdecydowano się go wyprzeć oszustwem wyborczym o niespotykanych proporcjach, wbrew woli ludu.Procesy prawne toczące się w Stanach Zjednoczonych potwierdzają oszustwo i nieprawidłowości, a w nadchodzących miesiącach wierzę, że pojawią się inne dowody tego oszustwa, które "przypadkowo" sprowadziło demokratycznego postępowego "katolika" do Białego Domu, osobę, która jest doskonale dostosowana do agendy Wielkiego Resetu.Po bliższym przyjrzeniu się, rezygnacja Benedykta XVI i wybór Jorge Mario Bergoglio wydają się odpowiadać tej samej dynamice i zostały zaaranżowane przez to samo lobby siłowe.

Również w Niemczech, z tego, co słyszałem, wychodzą wiadomości, które pokazują, żedane zostały sfałszowane w zarządzaniu pandemią w taki sposób, aby legitymizować naruszenie praw obywateli.pomimo niepokojącej liczby osób z niekorzystnymi skutkami ubocznymi lub zmarłych w wyniku tak zwanej szczepionki, ciągłe bębnienie o obowiązku szczepień nie ustaje, chociaż teraz jest oczywiste, że nie gwarantuje to odporności i że nie będzie  zapobiegać ani konieczności dystansowania się, ani obowiązkowi noszenia masek.

Istnieją powody, by sądzić, żezarządzanie COVID było zorganizowane pod jednym kierunkiem i według jednego scenariusza.  Kilka dni temu gubernator stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo, przyznał, że  wskazania, by odsyłać  osoby starsze z powrotem do domów opieki, osoby starsze, które zginęły następnie w wyniku błędnych protokołów terapeutycznych, zaintubowane i przymuszane do mechanicznej wentylacji - otrzymał prosto z Imperial College of London, finansowanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.I przypadkowo, sponsoring amerykańskiego „filantropa” objął także wiele bytów narodowych - w tym rządy - które znalazły się zależnymi ekonomicznie od osoby prywatnej, która teoretyzuje o wyludnianiu planety za pomocą pandemii.  

Pytasz mnie: kto mógłby mieć tyle władzy i wpływów, że byłby w stanie wysłać połowę świata w izolację?Ktoś, kto ma do dyspozycji ogromne zasoby, na przykład kilka znanych osobistości, takich jak Bill Gates i George Soros;ktoś, kto jest w stanie samodzielnie finansować WHO, sterować jej decyzjami i gromadzić bardzo wysokie zyski, ponieważ jest także udziałowcem firm farmaceutycznych. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: W liście otwartym do ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa mówił Pan o starciu sił światła i ciemności.Jeśli spojrzymy teraz na rok 2020, jak ta konfrontacja rozwijała się do tej pory?

Arcybiskup CM Viganò: Jak zawsze w sprawach ziemskich, wojna między dobrem a złem, między dziećmi światła a dziećmi ciemności zawsze wydaje się faworyzować tych drugich.Szatan, który jest princeps huius mundi, ma wielu bardzo zorganizowanych wyznawców i nieskończoną liczbę sług.I odwrotnie, dobrzy wydają się liczbowo gorsi i słabo zorganizowani, często anonimowi i prawie zawsze pozbawieni jakiejkolwiek władzy lub środków ekonomicznych, które pozwoliłyby im działać z taką samą skutecznością jak ich wrogowie.

Ale tak było zawsze, ponieważzwycięstwo nie należy do dobrych ludzi, ale do Chrystusa. Ego vici mundum: To ja zwyciężyłem świat, napomina nas Pan.Dajemy nasz biedny wkład, czasami wręcz heroiczny, ale bez łaski Bożej nic nie możemy zrobić:sine me nihil potestis facere.  

Rok 2020 zmusił nas do spojrzenia w oczy globalistycznej Meduzie, pokazując nam, jak łatwo jest głębokiemu państwu narzucić "sanitarną" tyranię  miliardom ludzi.Wirus, który nie został wyizolowany, z bardzo wysokim wskaźnikiem przeżywalności, został zaakceptowany jako instrumentum regni, przy współudziale tych, którzy rządzą, mediów i samej hierarchii kościelnej.Kryzys gospodarczy wywołany blokadą musi sprawić, że umorzenie długu i instytucja dochodu powszechnego będą nieuniknione w zamian za zrzeczenie się własności prywatnej i zgodę na śledzenie za pomocą paszportu zdrowia.Kto odmówi szczepionki, będzie mógł zostać internowany w już przygotowanych obozach zatrzymań w wielu krajach, w tym w Niemczech.Łamanie praw konstytucyjnych i religijnych będzie tolerowane przez sądy w imię wiecznego stanu wyjątkowego, który przygotowuje masy do dyktatury.To właśnie nas czeka - potwierdzają w swych dziełach i wypowiedziach autorzy Wielkiego Resetu.

Ale ten ciąg "obostrzeń", motywowany powodami, które są teraz śmieszne i obalane przez dowody, podważa wiele pewników, co do których masy dotychczas wyrażały fideistyczne przyzwolenie, często graniczące z przesądami.Początkowe oskarżenia o „zaprzeczenie” [negacjonizm] tych, którzy kwestionują absurdalność tak zwanych ekspertów, sprawiły, że wiele osób zrozumiało, iż COVID jest przedstawiany z konotacjami religijnymi właśnie po to, aby nie można było tej wiary kwestionować, ponieważ gdyby była rozważana naukowo, należałoby traktować COVID jak wszystkie inne koronawirusy ostatnich lat.Te sprzeczności otwierają oczy wielu, nawet w obliczu bezczelnej służalczości mediów i mimo mnożenia się cenzury dysydentów w mediach społecznościowych. 

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:

Jaki będzie świat, jeśli siły, które nazywacie siłami ciemności, zwyciężą?

Arcybiskup CM Viganò: Świat, w którym panuje deep state, urzeczywistni najgorsze scenariusze opisane w Księdze Objawienia, przez Ojców Kościoła i przez różnych mistyków.Byłoby to piekielne królestwo, w którym wszystko, co nawet z daleka przypomina chrześcijańskie społeczeństwo - od religii po prawa, od rodziny po szkołę, od zdrowia po pracę - byłoby zakazane, wywrócone i wypaczone.Osoby heteroseksualne byłyby prześladowane;rodziny zakładane przez mężczyzn i kobiety byłyby zakazane;dzieci byłyby pozyskiwane w wynajętych macicach;historia zostałaby ocenzurowana;religia zostałaby zdyskredytowana;uczciwość i dyscyplina byłyby wyszydzane;honor zostałby nazwany faszyzmem;męskość zostałaby potępiona jako „toksyczna”;macierzyństwo byłoby potępione jako „nietrwałe”;starość byłaby zmuszona do eutanazji;choroba byłaby traktowana jedynie jako okazja do osiągnięcia korzyści;zdrowie byłoby postrzegane jako podejrzane.I po dwóch wiekach musielibyśmy również zobaczyć, jak zaprzecza się słynnemu systemowi demokracji, w imieniu którego rządzący nami "robią" ją bez wyborów, a wszystko to w imię zdrowia publicznego.

Tylko w królestwie Chrystusa można mieć pokój i prawdziwą zgodę.W tyranii szatana panuje terror, represje, wojna przeciwko dobru i przyzwolenie na najgorsze występki.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Jak myślisz, co można zrobić, aby uniknąć takiego rozwoju sytuacji?

Arcybiskup CM Viganò: Musimy działać w taki sposób, aby to, co wydarzyło się do tej pory, nie mogło osiągnąć swojego ostatecznego celu.Możemy i musimy potępiać kłamstwa i oszustwa, które codziennie proponują nam ci, którzy uważają nas za głupich niewolników.Myślą, że będą w stanie nas poddać bez żadnej reakcji z naszej strony.Jeśli istnieją prawa, które odbierają naturalne prawa obywateli, każdy musi odważnie protestować, domagając się od sędziów osądzenia i potępienia osób odpowiedzialnych za ten globalny zamach stanu.

Nie możemy pozwolić, aby przez straszydło pandemii stworzonej komisarycznie, narody zostały zniszczone przez wywołany kryzys gospodarczy i społeczny, ani też aby ludność podlegała ograniczeniom wolności z pogwałceniem prawa i samego zdrowego rozsądku.Jeśli będziemy w stanie stać niewzruszenie i nie wycofać się przed tymi ogólnymi próbami dyktatury, głębokie państwo wycofa się w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające czasy i będziemy mieli czas, aby zapobiec ustanowieniu tyranii.Ale jeśli odpuścimy, sprawimy, że ten piekielny plan stanie się nieodwracalny. 

Nie zapominajmy, że jako katolicy mamy wielką odpowiedzialność, zarówno wobec naszych pasterzy, jak i wobec tych, którzy nami rządzą.Nasze posłuszeństwo może imusi ustać w momencie, w którym jesteśmy proszeni o przestrzeganie grzesznych praw lub praw sprzecznych z niezmiennym Magisterium Kościoła.

Jeśli nasz sprzeciw będzie mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, by otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania w czasach ostatecznych.

Módlmy się zatem z wiarą do Najświętszej Dziewicy, Królowej Zwycięstw i Wspomożycielki chrześcijan, aby była naszym generałem w tej epokowej bitwie.

Niech chwalebny Archanioł Michał będzie u jej boku, ten, który wrzuca do piekła Szatana i inne złe duchy qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo.

+ Carlo Maria Viganò, arcybiskup


[2]https://www.fda.gov/media/134922/download- CDC przyznaje, że „obecnie nie ma dostępnych ilościowo izolatów wirusa 2019-nCoV” i wykorzystał genetycznie zmodyfikowaną kulturę komórek ludzkiego gruczolakoraka (adenocarcinoma) płuc, by „naśladować próbkę kliniczną”.

[10]La Verità, 27 lutego 2021 r., Fabio Amendolara e François De Tonquédec, „Domenico era agitato” La toga inguaia il manager, s.4

*


Carlo Maria Viganò (ur. 16 stycznia 1941 w Varese) – włoski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup.

 

 

W latach 1962–1963 studiował filozofię, a następnie w latach 1965–1969 teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Rezydował wówczas w Almo Collegio Capranica. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 marca 1968. Następnie kontynuował studia uzyskując doktorat utroque iure (obojga praw kanonicznego i cywilnego). Jednocześnie w 1973 ukończył przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie. Rozpoczął służbę w nuncjaturach w Iraku, następnie w Wielkiej Brytanii. W latach 1978–1989 pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie. 3 kwietnia 1989 został mianowany przez Jana Pawła II obserwatorem Watykanu przy Radzie Europy w Strasburgu. 3 kwietnia 1992 został mianowany arcybiskupem tytularnym Ulpiana i nuncjuszem apostolskim w Nigerii. 26 kwietnia 1992 otrzymał sakrę biskupią na Watykanie z rąk Jana Pawła II. Współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski i kard. Angelo Sodano. Od 4 kwietnia 1998 był delegatem ds. nuncjatur przy Stolicy Apostolskiej. Od 16 lipca 2009 był sekretarzem Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. 19 października 2011 mianowany nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych.

 

 

 

   

 
   

 

KOMENTARZE

 • @
  http://xn--niepodlegy-i0b.pl/#/1004/arcybiskup-vigan-program-covid-ma-na-celu-zniszczenie-suwerennosci-narodowych-i-boskiej-misji-kosciola/
 • Do wawela
  Świetna robota Kolego, tłumacząc ten wywiad pokazałeś, że nie cały kościół jest skurwiony, czym jestem nieco zaskoczony.
  To co mówi Vigano dla nas blogerów Neonu nie jest żadnym zaskoczeniem, piszemy o tym od dawna. Jednak zebranie tych wszystkich opinii "do kupy", co zrobił Vigano poraża!!
  Wyć się chce z bezsilnej wściekłości!
 • Szanowni Państwo
  Szanowni Państwo.

  Poniżej kopia, lepszego tłumaczenia wywiadu z Arcybiskupem Vigano.
  To naprawdę bardzo ważna sprawa, bardzo ważny wywiad.
  Warto go dobrze przeczytać i zrozumieć - aby dalej może działać.
  Pan Ruszkiewicz podał to w formie linku - ja to skopiowałem.

  Szczęść Boże

  Ryszard Opara

  ŹRÓDŁO - NIEPODLEGŁY.PL

  Arcybiskup Viganò: Program COVID ma na celu zniszczenie suwerenności narodowych i boskiej misji Kościoła Jarosław Ruszkiewicz

  "Jeśli nasz sprzeciw jest mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, aby otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania w czasach ostatecznych ''

  Wywiad przeprowadzony z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Carlo Marii Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten”

  Ekscelencjo, jak Ekscelencja osobiście przeżywa kryzys związany z Coronawirusem?

  Arcybiskup CM Viganò: Mój wiek, mój status arcybiskupa i mój zwyczaj wycofania się z życia być może nie są reprezentatywne dla tego, co przechodzi większość ludzi; niemniej jednak od roku sam nie jestem w stanie podróżować, odwiedzać ludzi, którzy potrzebują słowa pocieszenia. W obliczu prawdziwej pandemii nie miałbym problemu z dobrowolnym przyjęciem decyzji władz cywilnych i kościelnych, ponieważ uznałbym ich chęć ochrony ludzi przed zarażeniem. Aby jednak doszło do pandemii, trzeba najpierw wyizolować wirusa; aby wirus był poważny i nie można go było szybko wyleczyć; aby ofiary wirusa stanowiły dużą część populacji. Zamiast tego wiemy, że SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, a jedynie zsekwencjonowany; że można go z czasem wyleczyć, stosując dostępne metody leczenia, a zamiast tego WHO i lokalni urzędnicy ds. zdrowia bojkotowali takie leczenie, narzucając absurdalne protokoły i eksperymentalne szczepionki. Liczba zmarłych w 2020 r. jest absolutnie zgodna ze średnią liczby zmarłych z poprzednich lat . Te dane są teraz akceptowane przez społeczność naukową, mimo że media korporacyjne milczą na ich temat.

  To, czego byliśmy świadkami, to plan, który wcale nie jest naukowy i powinien wzbudzić powszechne oburzenie. Wiemy, dzięki osóbom zaangażowanym, że ta pseudo-pandemia została zaplanowana na lata wstecz, głównie poprzez osłabienie krajowych systemów opieki zdrowotnej i planów na wypadek pandemii. My wiemy, że ten bardzo specyficzny scenariusz został następnie narzucony do realizacji w każdym państwie w celu ujednolicenia diagnozy, hospitalizacji, leczenia, a przede wszystkim środków powstrzymania i informacji przekazywanych obywatelom na poziomie globalnym. Istnieje dyrekcja, która nadal zarządza COVID-19 w jednym celu, jakim jest wymuszone ograniczenie wolności naturalnych, praw konstytucyjnych, swobody przedsiębiorczości i pracy.

  Problemem nie jest sam w sobie COVID, ale wykorzystanie tego, co się wydarzyło, aby dokonać Wielkiego Resetu ogłoszonego jakiś czas temu przez Światowe Forum Ekonomiczne, i że dzisiaj jest on wdrażany punkt po punkcie, z zamiarem uczynienia zmian społecznych nieuniknionymi, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone i potępione przez większość populacji. Ponieważ demokracja, której pochwały śpiewano tak długo, jak długo była kontrolowana przez media, nie pozwoliłaby na ten projekt socjotechniczny pożądany przez globalistyczną elitę, konieczne było zagrożenie pandemią - przedstawiane jako niszczycielskie przez mainstreamowe media - w celu przekonania światowej populacji do poddania się zamknięciom i restrykcjom - czyli prawdziwemu aresztowi domowemu - odwołanie zajęć, zawieszenie lekcji, a nawet zakaz kultu; a wszystko to zostało osiągnięte przy współudziale wszystkich zaangażowanych, w szczególności przywódców politycznych, urzędników służby zdrowia, a nawet samej hierarchii kościelnej.

  Wynikające z tego szkody, które wciąż trwają, były ogromne i w wielu przypadkach nieodwracalne. Czuję niewyobrażalną udrękę, myśląc o niszczycielskich konsekwencjach sposobu, w jaki poradzono sobie z tą pandemią: zniszczone rodziny, dzieci i młodzież dotknięta nierównowagą psychofizyczną i pozbawiona prawa do socjalizacji, osoby starsze pozostawione na śmierć samotnie w domach starców, pacjenci z rakiem i poważnymi chorobami całkowicie zaniedbani, przedsiębiorcy zmuszeni do bankructwa, wiernym odmówiono sakramentów i możliwości uczęszczania na mszę ... Ale to są skutki wojny, a nie syndromu grypy sezonowej, w czasie, gdy wskaźnik przeżycia wynosi 99,7%.

  Z jaką surowością zostaną osądzeni ci, którzy świadomie zabronili leczenia i stosowali rażąco błędne procedury w celu uzyskania liczby zgonów, które legitymizowałyby alarmy społeczne i absurdalne środki powstrzymywania? Jaka kara czeka tych, którzy świadomie stworzyli warunki dla globalnego kryzysu gospodarczego i społecznego, aby zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa i spowodować wzrost międzynarodowych korporacji; którzy zbojkotowali lub zakazali dostępnych lekarstw, aby faworyzować firmy farmaceutyczne; którzy przedstawili produkty genowe jako szczepionki, poddając populację eksperymentowi z wciąż nieznanymi wynikami i skutkami ubocznymi, które z pewnością są poważniejsze niż objawy COVID; kto opowiadał się za apokaliptyczną narracją w siedzibach parlamentu i redakcjach mediów? I najwyższe szczeble hierarchii katolickiej, które brały udział w tej groteskowej farsie: w jaki sposób usprawiedliwią się przed Bogiem, kiedy pojawią się w Jego obecności, aby zostać osądzeni?

  Deutsche Wirtschaftsnachrichten : W liście, który Ekscelencja wysłała do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, wspomniała nie tylko o „głębokim państwie” - powszechnie używanym terminie - ale także o „głębokim kościele”. Czy może Ekscelencja to wyjaśnić?

  Arcybiskup CM Viganò: Wyrażenie „głębokie państwo” bardzo dobrze oddaje ideę władzy równoległej, pozbawionej legitymacji, ale mimo to działającej w sprawach publicznych w celu realizacji partykularnych interesów. Państwo głębokie sprzyja przewadze elity przeciwko dobru wspólnemu, które państwo ma obowiązek promować. W ten sam sposób nie możemy nie zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci podobna władza utrwaliła się w sferze kościelnej, którą nazwałem Kościołem głębokim, który stawia dążenie do własnych interesów wbrew celom Kościoła, samego Chrystusa, a przede wszystkim salus animarum .

  Tak więc, tak jak w sprawach publicznych istnieją ukryte uprawnienia, które kierują decyzjami rządów i podążają za globalistyczną agendą, tak w Kościele katolickim istnieje bardzo potężne lobby, które uzurpuje władzę Hierarchii w tych samych celach. W istocie zarówno państwo, jak i Kościół są okupowane przez nielegalną władzę, której ostatecznym celem jest zniszczenie i ustanowienie Nowego Porządku Świata. I nie mówimy o teoriach spiskowych czy fantazjach politycznych: dowodzi tego to, co dzieje się na naszych oczach, do tego stopnia, że ​​Sekretarz Generalny ONZ niedawno potwierdził, że wirus był używany do tłumienia sprzeciwu.

  Deutsche Wirtschaftsnachrichten : W jakim stopniu głębokie państwo i głęboki kościół pokrywają się, przynajmniej w świecie zachodnim?

  Arcybiskup CM Viganò: Nakładanie się głębokiego państwa i głębokiego kościoła odbywa się na kilku frontach. Pierwsza jest niewątpliwie na poziomie ideologicznym: rewolucyjna, antykatolicka i zasadniczo masońska matryca myśli globalistycznej jest taka sama i to nie tylko od 2013 roku. Sobór Watykański II i narodziny tzw. Ruchu Studenckiego: doktrynalny i liturgiczny „ aggiornamento ” stanowił siłę napędową dla nowych pokoleń, która miała bezpośrednie reperkusje w sferze społecznej i politycznej.

  Drugi front tkwi w wewnętrznej dynamice stanu głębokiego państwa i głębokiego kościoła: obydwa zaliczają do swoich członków ludzi, którzy są zboczeni nie tylko intelektualnie i duchowo, ale także moralnie. Skandale seksualne i finansowe, które dotknęły bardzo wysokich członków zarówno polityków, jak i instytucji, a także hierarchii katolickiej, pokazują, że korupcja i występek są z jednej strony elementem, który ich łączy, a z drugiej skutecznym środkiem odstraszającym i powszechnego szantażu, któremu wszyscy są poddawani. Perwersje znanych polityków i prałatów zmuszają ich do przestrzegania agendy globalizmu, nawet jeśli ich współpraca wydaje się nierozsądna, lekkomyślna lub sprzeczna z interesami obywateli i wiernych. Dlatego są władcy, którzy z rozkazu elity niszczą gospodarkę i tkankę społeczną swojego narodu; dlatego w spektakularny sposób są kardynałowie i biskupi, którzy propagują teorię gender i fałszywy ekumenizm, wywołując w ten sposób zgorszenie katolików: obydwa realizują interesy swojego pana, zdradzając swoją misję służby narodowi lub Kościołowi.

  Z drugiej strony, plan ustanowienia Nowego Porządku Świata nie może nie wydać uniwersalnej religii z inspiracji masońskiej, na czele której musi stać przywódca religijny ekumeniczny, pauperystyczny, ekologiczny i postępowy. Kto byłby bardziej odpowiedni do tej roli niż Bergoglio, otrzymujący aplauz elity i głupi entuzjazm mas indoktrynowanych w bałwochwalczy kult pachamamy ?

  Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Jakie istnieją na to dowody lub wskazania?

  Arcybiskup CM Viganò: Myślę, że najwyraźniejsza demonstracja miała miejsce właśnie w związku z pandemią. Pokłon najwyższych szczebli Hierarchii przed szalonym zarządzaniem kryzysem COVID - stanem wyjątkowym, sztucznie sprowokowanym i bezwstydnie wzmacnianym przez media na całym świecie - doszło do zakazu celebracji liturgicznych jeszcze zanim władze cywilne o to poprosiły; zakaz udzielania sakramentów nawet umierającym; do ratyfikowania narracji głównego nurtu za pomocą surrealistycznych ceremonii, powtarzania do znudzenia całego leksykonu nowomowy: odporność, inkluzywność, „nic nie będzie takie, jak było wcześniej”, nowy renesans, Build Back Better i tak dalej; do promowania jako „moralnego obowiązku” szczepionki genetycznej wyprodukowanej z materiału płodowego pochodzącego z aborcji , który jest nadal w fazie eksperymentów i którego długoterminowe skutki nie są znane. I nie tylko to: wraz z „Radą na rzecz Kapitalizmu Włączającego”, promowaną przez globalistycznych liderów - wśród których wyróżnia się Lady Lynn Forester de Rothschild - z udziałem Watykanu, dokonano oficjalnej ratyfikacji Wielkiego Resetowania przez świat. Forum Ekonomiczne, w tym dochód powszechny i ​​transformacja ekologiczna. W Santa Marta zaczynają też mówić o transhumanizmie, uparcie ignorując antychrystusowy charakter tej ideologii, by okazać się służalczym wobec dyktatury myśli. Wszystko to jest przerażające i można się zastanawiać, jak długo Pan będzie tolerował taką zniewagę ze strony swoich sług.

  Z drugiej strony obsesyjne upieranie się przy ekologiźmie maltuzjańskim doprowadziło do powołania do Papieskiej Akademii Życia osób notorycznie antykatolickich, zwolenników spadku demograficznego poprzez sterylizację, aborcję i eutanazję. Wszyscy oni, pod kierunkiem prałata o sprawdzonej wierności Bergogliańskiej, całkowicie zniweczyli cele Akademii założonej przez Jana Pawła II, zapewniając dominującej ideologii autorytatywne i prestiżowe wsparcie, jak ten, który nawet uzurpuje ją sobie, sprawuje władzę w Kościele katolickim. Nic dziwnego, że profesor Walter Ricciardi, jeden z tak zwanych „ekspertów”, który opowiadał się za zamknięciami we Włoszech i stosowaniem masek do samego końca, wobec braku jakichkolwiek naukowych dowodów ich skuteczności i wbrew zaleceniom WHO, został niedawno dodany jako członek Akademii. Wczoraj dotarła do mnie wiadomość, że mediatora chińskich kontraktów na dostawy na wypadek COVID we Włoszech Mario Benotti polecił kardynał Pietro Parolin, który na podstawie przechwytywania informacji z wymiaru sprawiedliwości wydaje się również interweniować w innych sprawach w stosunku do Alessandro Profumo, CEO [dyrektora zarządzającego] Leonardo Spa, którego zdaniem Benottiego mógłby zastąpić komisarz Domenico Arcuri.

  Wszystko to ukazuje współpracę głębokiego państwa i głębokiego kościoła w brzydkiej kombinacji, której celem jest z jednej strony zniszczenie narodowych suwerenności, a z drugiej boskiej misji Kościoła. Pojawiają się niepokojące powiązania z amerykańskim oszustwem wyborczym, wirusem stworzonym w laboratorium w Wuhan, a wreszcie z relacjami handlowymi chińskiej dyktatury, głównego dostawcy masek (które nie są zgodne z normami CE) do Włoch i wielu innych krajów. . Wydaje mi się, że wyszliśmy daleko poza zwykłe wskazówki.

  Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sprzeciw ze strony tych, którzy odrzucają coś takiego jak teoria spiskowa, brzmiałby: Jak to możliwe, że w prawie każdym kraju świata prawie wszyscy politycy biorą udział w tej grze? Kto mógłby mieć tak wielką władzę i wpływy, że mogliby wysłać pół świata w izolację?

  Arcybiskup CM Viganò: Odpowiem na przykładzie. Kościół jest instytucją ponadnarodową, obecną na całym świecie wraz z diecezjami, parafiami, wspólnotami, klasztorami, uniwersytetami, szkołami i szpitalami. Wszystkie te podmioty przyjmują polecenia Stolicy Apostolskiej, a kiedy Papież nakazuje modlitwę lub post, wszyscy katolicy na świecie są posłuszni. Jeśli dykasteria Kurii Rzymskiej wydaje wytyczne, wszyscy katolicy na świecie stosują się do nich. Kontrola jest powszechna i natychmiastowa dzięki wydajnej strukturze hierarchicznej. To samo dzieje się również w narodach, których granice są ograniczone: kiedy ustawodawca ustanawia prawa, organy władzy wykonują prawa.

  Głębokie państwo i głęboki kościół również działają w podobny sposób: oba wykorzystują silnie zhierarchizowaną strukturę, w której praktycznie nie ma komponentu „demokratycznego”. Rozkazy wydawane są z góry, a ci, którzy je otrzymują, wykonują je natychmiast, ze świadomością, że nieposłuszeństwo może prowadzić do zawodowej porażki, społecznego potępienia, a w niektórych przypadkach nawet fizycznej śmierci. To posłuszeństwo pochodzi z szantażu: promuję cię, daję ci władzę, sprawiam, że stajesz się bogaty i sławny, ale w zamian musisz robić to, co ci każę. Jeśli będziesz posłuszny i pokażesz, że jesteś wierny, twoja moc i twoje bogactwa wzrosną; jeśli jesteś nieposłuszny, jesteś skończony. Wyobrażam sobie, że niemieccy czytelnicy spontanicznie pomyślą o Fauscie Goethego .

  Wszyscy politycy, którzy dziś rządzą narodami, są, z nielicznymi wyjątkami, częścią głębokiego państwa. Jeśli nie, nie byłoby ich tam, gdzie są. Pomyślmy o przypadku wyborów prezydenckich w USA, które odbyły się 3 listopada zeszłego roku: ponieważ prezydent Trump nie był uważany za zgodnego z panującą myślą, zdecydowano się go wyprzeć oszukańczym wyborami o niespotykanych proporcjach, wbrew woli ludu. Procesy prawne toczące się w Stanach Zjednoczonych potwierdzają oszustwo i nieprawidłowości, a w nadchodzących miesiącach wierzę, że pojawią się inne dowody tego oszustwa, które przypadkowo sprowadziło demokratycznego, postępowego katolika do Białego Domu, który, przy bliższym przyjrzeniu się, jest doskonale dostosowany do agendy Wielkiego Resetu.

  Również w Niemczech, z tego, co słyszałem, pojawiają się wiadomości, które pokazują, że dane o zarządzaniu pandemią zostały sfałszowane w taki sposób, aby legitymizować naruszenie praw obywateli. I pomimo niepokojącej liczby osób z niekorzystnymi skutkami ubocznymi lub zmarłych w wyniku tak zwanej szczepionki, ciągłe bębnienie o obowiązku szczepień nie ustaje, chociaż teraz jest oczywiste, że nie gwarantuje to odporności i że nie będzie zapobiegać potrzebie dystansowania się społecznego ani obowiązkowi noszenia masek.

  Istnieją powody, by sądzić, że zarządzanie COVID było zorganizowane pod jednym kierunkiem i według jednego scenariusza. Zaledwie kilka dni temu gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo przyznał, że otrzymał wskazówki dotyczące przyjmowania osób starszych do domów opieki - osób starszych, które umierają w wyniku błędnych procedur terapeutycznych, zaintubowanych i zmuszonych do respiratorów - od Imperial College of London, finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. I przypadkowo, sponsoring amerykańskiego „filantropa” dotyczy wielu rzeczywistości narodowych - w tym rządów - które są zależne ekonomicznie od osoby prywatnej, która dąży do wyludnienie planety za pomocą pandemii.

  Pytasz mnie: kto mógłby mieć tyle władzy i wpływów, że byłby w stanie wysłać połowę świata na izolację? Kogoś, kto ma do dyspozycji ogromne zasoby, na przykład kilka znanych osobistości, takich jak Bill Gates i George Soros; kogoś, kto jest w stanie samodzielnie finansować WHO, sterować jej decyzjami i gromadzić bardzo wysokie zyski, ponieważ jest także udziałowcem firm farmaceutycznych.

  Deutsche Wirtschaftsnachrichten: W liście otwartym do ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa mówił Ekscelencja o starciu sił światła i ciemności. Jeśli spojrzymy teraz na rok 2020, jak ta konfrontacja rozwijała się do tej pory?

  Arcybiskup CM Viganò: Jak zawsze bywa w sprawach ziemskich, wojna między dobrem a złem, między dziećmi światła a dziećmi ciemności zawsze wydaje się przechylać na korzyść tego ostatniego. Szatan, który jest princeps huius mundi , ma wielu bardzo zorganizowanych wyznawców i nieskończoną liczbę sług. I odwrotnie, dobrzy wydają się liczbowo gorsi i słabo zorganizowani, często anonimowi i prawie zawsze pozbawieni jakiejkolwiek władzy lub środków ekonomicznych, które pozwoliłyby im działać z taką samą skutecznością jak ich wrogowie. Ale tak było zawsze, ponieważ zwycięstwo nie należy do dobrych ludzi, ale do Chrystusa. Ego vici mundum: To Ja zwyciężyłem świat - napomina nas Pan. Dajemy nasz biedny wkład, czasami wręcz heroiczny, ale bez łaski Bożej nic nie możemy zrobić: sine me nihil potestis facere.

  Rok 2020 zmusił nas do spojrzenia w oczy globalistycznej Meduzy, pokazując nam, jak łatwo jest głębokiemu państwu narzucić tyranię sanitarną miliardom ludzi. Wirus, który nie został wyizolowany, z bardzo wysokim wskaźnikiem przeżywalności, został zaakceptowany jako instrumentum regni , przy współudziale tych, którzy rządzą, mediów i samej hierarchii kościelnej. Kryzys gospodarczy wywołany blokadą musi sprawić, że umorzenie długu i instytucja dochodu powszechnego będą nieuniknione w zamian za zrzeczenie się własności prywatnej i zgodę na śledzenie za pomocą paszportu zdrowia. Kto odmówi szczepionki, będzie mógł zostać internowany w już przygotowanych obozach w wielu krajach, w tym w Niemczech. Łamanie praw konstytucyjnych i religijnych będzie tolerowane przez sądy w imię wiecznego stanu wyjątkowego, który przygotowuje masy do dyktatury. To właśnie nas czeka - przyznają autorzy Wielkiego Resetowania.

  Ale ten ciąg zaostrzeń, motywowany powodami, które są teraz śmieszne i obalane przez dowody, podważa wiele pewników, co do których masy dotychczas wyrażały fideistyczne przyzwolenie, często graniczące z przesądami. Wstępne oskarżenia o „zaprzeczenie” tym, którzy kwestionują absurd tak zwanych ekspertów, sprawiły, że wiele osób zrozumiało, że COVID jest przedstawiany z konotacjami religii właśnie po to, aby nie można było jej kwestionować, ponieważ gdyby była rozważana naukowo, należy traktować jak wszystkie inne koronawirusy ostatnich lat. Te sprzeczności otwierają oczy wielu, nawet w obliczu bezczelnej propagandy mediów i mnożenia się cenzury dysydentów w mediach społecznościowych.

  Deutsche Wirtschaftsnachrichten : Jaki będzie świat, jeśli zwyciężą siły, które Ekscelencja nazywa siłami ciemności?

  Arcybiskup CM Viganò: Świat, w którym panuje głębokie państwo, zrealizuje najgorsze scenariusze opisane w Apokalipsie przez Ojców Kościoła i różnych mistyków. Byłoby to piekielne królestwo, w którym wszystko, co nawet z daleka przypomina chrześcijańskie społeczeństwo - od religii po prawa, od rodziny po szkołę, od zdrowia po pracę - byłoby zakazane, wywrócone i wypaczone. Osoby heteroseksualne byłyby prześladowane; rodziny mężczyzny i kobiety byłyby zakazane; dzieci byłyby pozyskiwane w wynajętych macicach; historia zostanie ocenzurowana; religia zostałaby zdyskredytowana; uczciwość i dyscyplina byłyby wyszydzane; honor zostałby nazwany faszystowskim pojęciem; męskość zostałaby potępiona jako „toksyczna”; macierzyństwo byłoby potępione jako „nietrwałe”; starość byłaby zmuszona do eutanazji; choroba byłaby traktowana jedynie jako okazja do osiągnięcia korzyści; zdrowie byłoby postrzegane jako podejrzane. I po dwóch wiekach indoktrynacji musielibyśmy również zobaczyć, jak zaprzecza się słynnemu systemowi demokracji, w imieniu którego rządzący nami robią to bez wyborów, a wszystko to w imię zdrowia publicznego.

  Tylko w królestwie Chrystusa można mieć pokój i prawdziwą zgodę. W tyranii szatana panuje terror, represje, wojna przeciwko dobru i przyzwolenie na najgorsze występki.

  Deutsche Wirtschaftsnachrichten : Jak Ekscelencja myśli, co można zrobić, aby uniknąć takiego rozwoju sytuacji?

  Arcybiskup CM Viganò: Musimy działać w taki sposób, aby to, co wydarzyło się do tej pory, nie mogło osiągnąć swojego ostatecznego celu. Możemy i musimy potępiać kłamstwa i oszustwa, które codziennie proponują nam ci, którzy uważają nas za głupich niewolników. Myślą, że będą w stanie nas podporządkować sobie bez żadnej reakcji z naszej strony. Jeśli istnieją prawa, które odbierają naturalne prawa obywateli, każdy musi odważnie protestować, domagając się od sędziów osądzenia i potępienia osób odpowiedzialnych za ten globalny zamach stanu.

  Nie możemy pozwolić, aby przez straszydło pandemii stworzonej przez tajny komitet narody zostały zniszczone przez wywołany kryzys gospodarczy i społeczny, ani też aby ludność podlegała ograniczeniom wolności z pogwałceniem prawa i samego zdrowego rozsądku. Jeśli będziemy w stanie stać niewzruszenie i nie cofać się przed tymi ogólnymi próbami dyktatury, głębokie państwo wycofa się w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające czasy i będziemy mieli czas, aby zapobiec ustanowieniu tyranii. Ale jeśli odpuścimy, sprawimy, że ten piekielny plan stanie się nieodwracalny.

  Nie zapominajmy, że jako katolicy mamy wielką odpowiedzialność, zarówno wobec naszych pasterzy, jak i wobec tych, którzy nami rządzą. Nasze posłuszeństwo może i musi ustać w momencie, w którym jesteśmy proszeni o przestrzeganie grzesznych praw lub praw sprzecznych z niezmiennym Magisterium Kościoła. Jeśli nasz sprzeciw jest mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, by otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania czasów ostatecznych.

  Módlmy się zatem z wiarą do Najświętszej Dziewicy, Królowej Zwycięstw i Wspomożycielki chrześcijan, aby była naszym generałem w tej epokowej bitwie. Niech chwalebny Archanioł Michał będzie u jej boku, ten, który wrzuca do piekła Szatana i inne złe duchy qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo.

  + Carlo Maria Viganò, arcybiskup

  28 lutego 2021 r
 • a
  To, co mnie uderza w takich enuncjacjach, to brak drogi remedium dla wskazanych okoliczności.
  To, że przedstawiono stan faktyczny - wielka zasługa arcybiskupa. A co on proponuje?
  Należy przeciwstawiać się, nie możemy dopuścić, powinniśmy...

  Czy to jest droga do przywrócenia normalności?

  Z jednej strony mamy zorganizowaną machinę nacisku wykorzystującą wszelkie dostępne metody z eliminacją fizyczną włącznie.
  Z drugiej - człowiek jest jednostką, która sama ma dokonać wyboru i przeciwstawiać się tej zorganizowanej sile - ponosząc konsekwencje swojego wyboru.

  Owszem - arcybiskup proponuje chrześcijaństwo jako zaplecze dla takiej postawy. Tyle, czy jest ono na tyle ukształtowaną i rozumianą ideą, aby dla niej być gotowym do poświęceń?
  Do tego sam wskazuje , że "deep church" zawiaduje przekazem o chrześcijaństwie; kto ma , czy miałby przekazywać wiedzę o tej idei współżycia? I jeszcze, że przecież ta "ciemna strona" świadomie manipuluje rozumieniem pojęcia chrześcijaństwo przypisując mu cechy inne niż faktycznie występujące w nauczaniu Chrystusa. Choćby sprawa (podstawowa) hierarchiczności występująca w KK.


  Jak można podsumować?
  Z tej tragedii jaka nas dotyczy nie da się "wyjść" z pomocą KK. W organizacjach świeckich - także nie ma szans na jakieś wsparcie.
  Jednak nie jest to sytuacja beznadziejna - pierwszym krokiem jest dostrzeżenie, że ratunku możemy szukać dopiero po odrzuceniu dotychczasowych struktur występujących i dominujących w społeczeństwach.

  Czyli - trzeba się oprzeć na idei współżycia.
  Idea musi być wyraźnie zdefiniowana tak, aby każdy mógł samodzielnie postępować w zgodności z nią, a bez "oglądania się" na struktury formalne (typu KK, czy doktryny polityczne i narodowe). Warto zaznaczyć, że arcybiskup mówiąc o zwalczaniu narodów itp. nie definiuje, czym są narody - z tekstu wynika, że utożsamia je z państwowością).

  Czy jest to możliwe?
  Wydaje się, że taką ideą jest idea cywilizacyjna. Wskazuję, że polskość i chrześcijaństwo są ideowo tożsame, co do zasad, ale polskość ma zaplecze w postaci Polaków - czyli narodu ukształtowanego tradycją współżycia na zasadzie "nie rób drugiemu, co tobie niemiłe".
  Tego nie ma w innych nacjach.
  Jest to więc potężna idea mająca zaplecze w normalności relacji międzyludzkich, a pozwalająca na samodzielne wybory nie skażone wpływami "ciemnej strony" - bo można je odnosić bezpośrednio do idei.

  Szansa na wygraną jest - z tym, że wygrana - to tylko normalność, bez żadnej formy dominacji.

  Byc może z tych racji polskość, którą głoszę i przedstawiam, ma tak wielu i to perfidnych wrogów. Kto śledzi - ten wie o kogo chodzi.
 • Nie należy zapominać, że
  ci - co to ich ojcem jest diabeł - równolegle do świrusowej hucpy - mają jeszcze inne, równoległe fronty walki z człowiekiem - w tym szczególnie z białą rasą. Jednym z nich jest totalna, obligatoryjna i niejako z urzędu - demoralizacja od kołyski a drugim - niesamowity desant kolorowego, młodego, przeważnie kryminalnego elementu - sformatowanego wrogo do białego człowieka na te kraje - gdzie liczebnie dominuje jeszcze - biały człowiek. Oczywiście istnieją i inne fronty - jak chociażby odwrócenie szeroko pojęteu medycyny o 180 stopni - tak aby służyła ona depopualacji - a na której się także zarabia.
  Wniosek?
  Czarci pomiot wszelakie sk***ysyństwa wyrządza nam naszymi własnymi rękami - więc czas wyciągnąć wnioski. Jego bronią wymierzoną w ludzi od zawsze i niezmiennie jest ten oto arsennał:
  kuszenie, podjudzanie, skłócanie, totalne kłamstwo, obiecanki, wynoszenie na świeczniki ludzi z marginesu, których najłatwiej opętać a potem kontrolować, etc., etc.
  Na koniec - nie dla jaj wypowiedziane zostały kiedyś te słowa do wiadomego adresata:
  "waszym ojcem jest diabeł..." - oraz:
  "po owocach ich poznacie".
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:38:25
  -------------
  Jak można podsumować?
  -------------
  Ziemią rządzi Szatan w taki sposób, że izoluje ludzi od Boga, atomizuje, rozprasza, kusi, podjudza, skłóca, kłamie, etc. - w efekcie czego - wyłącza ludziom ich świadomość. I nie myślę tu o świadomości odczuwania zmysłów. Tymczasem ludzie aby stali sie mocą na Ziemi wobec Szatana potrzebują skupienia. Takim swoistym laserem skupiajacym ludzi jest Jezus Chrystus. Każdy musi odzyskać świadomość - a wtedy to zadziała - i nie potrzeba do tego żadnych hierarhów czy duchownych - bo na tym polega fenomen niegdysiejszego pobytu Jezusa Chrystusa na Ziemi.
  Wniosek?
  Co jeszcze musi ludziom uczynić na Ziemi Szatan przy pomocy swojego ziemskiego pomiotu - abi ci odzyskali w/w świadomość? Oto jest pytanie!
 • ---- ad vocem dla Pana Wojtasa i nie tylko .
  ----- nie przypadkiem zajęłam się nami Słowianami , NIE PRZYPADKIEM !,
  mój post z 2016r. Nie mam niebieskich oczu , nie jestem też blondynką ale Słowianką jestem z krwi i serca.

  https://ninanonimowa.neon24.pl/post/135517,wielka-tajemnica-slowian
 • Wywiad piękny, ale jeden jego szczegół //To ja zwyciężyłem świat, napomina nas Pan//
  NIE JEST PRAWDĄ. Jezus w swej misji doznał DOTKLIWEJ KLĘSKI.

  Cytuję z rodzaju "wyznania wiary" Profesora Tomasza Węcławskiego (lat 55 w roku 2007 gdy dokonał formalnej apostazji):

  // Jezus to radykalny reformator religijny, twórca millenarystycznego ruchu, głoszącego rychłe nadejście Królestwa Bożego. ... Jezus doznaje jednak porażki: pada ofiarą oczekiwań mesjanistycznych, co prowadzi do odrzucenia przez elity i skazania na śmierć. Jednak najdotkliwsza, zdaniem Węcławskiego, klęska Jezusa dokonuje się już po ukrzyżowaniu - jest nią reinterpretacja jego klęski jako ofiary.//

  Itd. https://justpaste.it/problem-zaklamania-swiata-bogiem

  Tak więc, w wypadku KONIECZNYCH prób wykaraskania się z "objęć deep state zarządzającego kowidem" nie należy zbytnio liczyć na pomoc w tej sprawie"ukrzyżowanego". Bo taka nadzieja - jak wskazuje "Kryminalna historia chrześcijaństwa" (K. Deschner, 1986) jest, jak na to wskazuje 2000 lat z PRAKTYKI chrześcijaństwa, ZŁUDNĄ. ("Jezus nie był Bogiem" wg. wysokiego funkcjonariusza Watykanu, Ks. prof. Węcławskiego - obecnie tylko prof. Tomasza Polaka)
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:38:25
  //Kto śledzi - ten wie o kogo chodzi.//

  O kogo?
 • @Ryszard Opara 08:26:14
  Jednym z dowodów na potwierdzenie tezy arcybiskupa Viganò, o centralistycznym sterowaniu na poziomie globalnym procesami związanymi z COVID-19 jest np. to, że od początku pandemii propagowano na świecie zasadę, że na tarcze antykryzysowe i walkę ze skutkami pandemii, rządy powinny przeznaczyć co najmniej 10% krajowego PKB, co sprawiało wrażenie, że ktoś ustanowił jakiś globalny podatek.
  Gdyby cel tych wydatków był taki jak to podawano, to przecież wystarczyłoby podawać, że ta decyzja należy do władz danego kraju, które w zależności od sytuacji lokalnej, podejmować będą suwerenne decyzje o wysokości środków przeznaczanych na te cele, bez narzucanego im minimalnego progu wydatków.

  Obecny kryzys jest kolejnym wywoływanym przez globalistów, po poprzednim z lat 2008–2009, zapoczątkowany zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych.

  Ten kryzys był zapewne inspiracją dla dziennikarza Matt Taibbi, który opublikował tekst o tym jak Goldman Sachs i kilka innych globalnych banków, sterują kryzysami na świecie dla umacniania swej władzy nad światem.
  Tytuł tego tekstu z 2009 roku to:

  "Goldman Sachs wielka maszyna do robienia baniek"

  https://www.bankier.pl/forum/temat_goldmann-sachs-maszynka-do-robienia-baniek-czytac,7663151.html

  To wtedy WHO razem z BigFarm uruchomiły pandemię "świńskiej grypy" i proceder sprzedaży rządom panaceum na nią czyli szczepionkę, którą potem wiele krajów musiało zutylizować , bo nie było tylu chętnych na jej przyjęcie.
  Obecnie, te ilości, które kontraktuje UE i nie zamierza przestać kontraktować wskazują, że rzeczywiście padł rozkaz szczepienia populacji przez wiele lat, czyli jest to forma globalnego podatku dla globalistów.
  Podczas kryzysu poprzedniego, próbowano wprowadzić globalny podatek podczas Szczytu Klimatycznego w Kopenhadze(COP 15) trwający od od 7 do 18 grudnia 2009 roku.
  Szczyt nie osiągnął wtedy założonych celów, bo poprzez działania hakerskie wyciekły maile z Jednostki Badań Klimatycznych Uniwersytetu Wschodniej Anglii, które obnażały oszukańcze metody stosowane przez tych pseudonaukowców, dla dowodzenia AGO.
  Wtedy Goldman Sachs, który miał być globalnym instrumentem handlu uprawnieniami do emisji CO2 czuł się bardzo zawiedziony klęską tej strategii ekoterroryzmu.
  Po 10-ciu latach wdrożono nową udoskonaloną strategię i jak do tej pory nakazane podatki są realizowane.
  MFW chwali się, że do września 2020 roku udzielił rządom 83 państw kredytów na sumę 11.5 biliona dolarów a akcja trwa nadal.
  Ostatnio donoszą media o nowym pakiecie wartym ponad 1 bulion $, jaki na walkę z kryzysem uchwalił Kongres USA, co po poprzednich uchwalanych za D.Trumpa stanowi już kilkanaście procent PKB USA.
  Nasz polski rząd też się chwali tym, ze już przeznaczył ciut więcej niż brzmiał rozkaz o minimum 10% PKB.
  Choć MFW udzieli kredytów 83 państwom, to i tak te 11.5 bln. $ stanowi około 8.5 % światowego PKB wynoszącego za 2019 rok ponad 134 bln.$ więc jest nadzieja, że cel globalistów jest na wyciągnięcie ręki(jeszcze czwarta i piąta fala koronawirusa i będzie git.
  "Fachowcy"- progności [podali, że przerwa w pandemii jest przewidywana na I-sze półrocze 2022 roku.
 • @demonkracja 09:56:51, Berkeley72
  Pytanie: czy Pan świadomie zdaje sobie sprawę, że nakierowywanie na personifikację metodyki (przeciwstawianie Chrystusa Szatanowi) jest manipulacją na rzecz Szatana?
  W czyim imieniu Pan występuje?

  To człowiek ma wybierać drogę swego rozwoju. Twierdzenie, że światem włada Szatan - jest już stawaniem po jego stronie.
  Chrystus jest nauczycielem, a nie wodzem krucjaty przeciwko Szatanowi (jeśli już przyjąć personifikację za zasadne ujęcie).

  Dlatego twierdzenie, że Chrystus doznał klęski - jest błędem, bo Chrystus nie walczył - a nie walcząc nie można doznać klęski.
  "Zwycięstwem" Chrystusa jest to, że idea współżycia, którą głosił jest dalej żywa i ma wpływ na postawy ludzi.

  Faktem jest, że najsilniejszy nacisk wrogowie chrześcijaństwa ( a u nas polskości) kładą na zafałszowanie przekazu - tu trafne jest spostrzeżenie Berkeley'a72 dotyczące roli ukrzyżowania, gdzie nacisk kładzie się na Jego śmierć i sposób w jaki mu ją zadano, a nie na przekaz jaki miał dla Żydów (bo Jego misja tyczyła tego środowiska).

  Identyczna metoda dotyczy polskości, gdzie fałszuje się wszelkie przekazy historyczne (tu ninanimowa wkłada swoje "trzy grosze").

  Kończąc. Faktycznie - nie ma co liczyć na pomoc "ukrzyżowanego" - co zauważa Berkeley72 - bo to nie w tych kategoriach rozważanie.
  Nie jest Jego rolą bycie wodzem prowadzącym do zwycięstwa, ale to, że można się odwołać do Jego nauki jako odniesienia do naszych własnych decyzji.
  Czyli ukształtowanie idei współżycia.
  Porównując - idea na jakiej zbudowano I RP jest bardzo bliska nauczaniu Chrystusa, tyle, że została otorbiona, nie ma o niej wiedzy, nie jest przekazywana młodemu pokoleniu. Kto ma dostęp do traktatu Pawła Włodkowica? Czy do innych pism i prac kształtujących ideę RP?

  Odrzucając wpływy judaistyczne KK warto jednak pamiętać, że mimo wszystko - tych wszystkich manipulacji i przekłamań - idea chrześcijańska zawarta w nauce Chrystusa została zachowana. Dalej możemy z niej korzystać.

  Warto brać to pod uwagę przy dokonywaniu różnego rodzaju ocen.

  PS. Przyznam, że jestem zniesmaczony, że taka osoba jak Berkeley72, mająca dużą wiedzę i tym samym możliwość porównań , wypowiada się krytycznie na wiele tematów, a nie potrafi rozróżnić idei (chrześcijaństwa) od doktryny KK.
 • "Nur für Juden"
  .
  B. starsi przypominają sobie jeszcze "Nur für Deutsche" poprzednich okupantów

  - https://www.youtube.com/watch?v=4fOA_tUEjLE

  jak widać zwolnienie z obowiązków tzw. "pandemii" są żydzi w synagodze zwolnieni "Nur für Juden", obiwiązki "pandemii" dotyczą jedynie chrześcijan w ich świątyniach. Kościół jak widać ustępuje synagodze, ale pod okupacją zawsze obowiązuje

  "Nur für Besatezer (okupant)"

  Polska jest na wezwanie obecnego tzw. rządu w Warszawce okupowane przez obce wojsko:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/#Polska

  Z kolei Polacy tym razem zachowują się jak stado baranów, czy może prosiaczków:

  https://pppolsku.files.wordpress.com/2017/03/swinki1.jpg?w=600
  nadużycie link skomentuj usuń
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:59:50
  Jednym z takich jest niejaki Ruszkiewicz.
  Dlaczego tak twierdzę?
  Bo np. próbuje moje idee zafiksować jako "pisowskie", co jest świadomą manipulacją mającą odciągnąć uwagę czytelników od merytoryczności przekazu. Skanalizować dyskurs na personalne "mordobicie".

  Jedna z metod polonofobów. Inni stosuję własne. Stąd np. moje zastrzeżenia do takich jednostek jak demonkracja, czy Rzeczpospolita. Jest i sporo innych.
 • Cała ta dyskusja do niczego nie prowadzi
  Ustalmy fakty:
  1.Światowa żydowska oligarchia finansowa prowadzi wojnę z gojami chcąc ich w większości wymordować.
  2. A więc jest wojna, w której bronią jest propaganda
  3. W wyniku propagandy medialnej i działań rządów krajowych giną ludzie, celowo pozbawieni opieki medycznej i mordowani szczepionkami!
  Jaka powinna być odpowiedź gojów na agresję światowej mafii żydowskiej?
  Prosta: Tych zbrodniarzy trzeba fizycznie unicestwić! Już pozbawienie życia 300-400 z nich zakończyłoby kowidowe szaleństwo.
  Problem polega na tym, że goje nie są gotowi podjąć walki "na śmierć i życie" ze światowym żydostwem, gdyż łudzą się nadzieją, że dobro "zwycięży samo", pomoże w tym Pan Jezus albo i Matka Boska.
  Dobro samo nigdy nie zwycięża, Pan Bóg pomaga zawsze silniejszym!
  Ta wojna jest już przegrana, gdyż wśród gojów nie ma już mężczyzn, tylko troki od kaleson!
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:39:20
  Bo jesteś pisior i wal się :)
 • @władek 11:50:56
  " goje nie są gotowi podjąć walki "na śmierć i życie" ze światowym żydostwem, gdyż łudzą się nadzieją, że dobro "zwycięży samo", pomoże w tym Pan Jezus albo i Matka Boska."

  Może i racja.
  Zatem - jedyna nadzieja, że "władki" wezmą się za robotę.
 • "Musimy działać w taki sposób, aby to, co wydarzyło się do tej pory, nie mogło osiągnąć swojego ostatecznego celu."
  Czy do tej pory zdarzyło się, by ktoś udaremnił cel zamierzony?

  cyt.
  "Jeśli nasz sprzeciw będzie mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, by otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania w czasach ostatecznych."
  ...
  Jednak, znaczące jest w tym jedno słowo: opóźnić.

  Skutkiem tego, cały wywód jest stratą czasu.
  Innymi słowy, zgodnie z panującym "prawem", wszystko co ukryte musi być ujawnione, zatem i z "tej" strony musiało nastąpić ujawnienie. To, kto to ujawnia, ma też znaczenie, ponieważ za każdym razem, musi to być ktoś o minimalnym wpływie na opinię i z bliskim zeru poważaniem społecznym.
  Warunki zostały spełnione. Gra toczy się dalej.
  Ludzie piszą, komentują i doświadczają celów zamierzonych przez innych.
  Taka sytuacja.
 • @władek 11:50:56..."Problem polega na tym, że goje..."
  Problemem, twoim, jest fakt nazwania siebie jak wyżej widać.
  Chyba, że jesteś z urodzenia i zamiłowania tym czymś.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:33:09
  Cyt:

  " goje nie są gotowi podjąć walki "na śmierć i życie" ze światowym żydostwem, gdyż łudzą się nadzieją, że dobro "zwycięży samo", pomoże w tym Pan Jezus albo i Matka Boska."

  Może i racja.
  Zatem - jedyna nadzieja, że "władki" wezmą się za robotę...."

  Władki nie wezmą się za robotę,bo oni też goje. Podobnie jak: Wojtasy, ABX-y i inni. My goje w wyniku różnych wobec nas zabiegów wychowawczych i edukacyjnych staliśmy się spedalonymi, tchórzliwymi ", płaczliwymi "ciotami".
  Dlaczego my goje bezbronnie podajemy się żydowskiej agresji?
  1. Po pierwsze boimy się: utraty pracy, mandatu za nienoszenie szmaty na pysku, boimy się, że nas zaaresztują, że stracimy domy i dobytek. Boimy się, że nas spałują, okaleczą, zabiją.Tak się boimy, że nawet nie potrafimy głośno powiedzieć kto jest agresorem, gdyż boimy się, że oskarżą nas o antysemityzm. Słowem jesteśmy śmierdzącymi tchórzami: my władki, my Wojtasy, my ABX-y. Wszyscy goje!
  2. Po drugie w całej swojej masie jesteśmy żałosnymi durniami którzy dali się nabrać na telewizyjnego wirusa i na telewizyjna epidemię! Tak!!!! my goje jesteśmy żałosnymi durniami- czy wobec tego mamy prawo dziwić się, że żydzi nami pogardzają i chcą nas wymordować?


  Nasze wspólne tchórzostwo próbujemy racjonalizować:
  1. A dla kogo ja mam się poświęcać? Dla tych kretynów w maskach?
  2. A dlaczego to właśnie ja mam cierpieć za miliony? Niech cierpi inny Władek, inny Wojtas, inny ABX ! Ja mam dom, dzieci, wnuki, ogród, dobrą pracę, kochającą żonę..co to to nie! Niech inni walczą, ja będę tłukł paluchami w klawiaturę komputera, po raz tysięczny wygrażając "reżimowi" i propagując cywilizację: polską, ujgurską, eskimoską, plemienia Hutu albo Tutsi, itp

  Już Wojtaś i ABX zrozumiał dlaczego wojna jest już dla gojów przegrana?
 • Można do tego dodać następujące fakty
  Dr J. Jaśkowski podaje:

  Ukazał się właśnie artykuł na stronie nakim.org przedstawiający badania, wskazujące na rzędy wielkości wzrostu śmiertelności, podczas pięciotygodniowej akcji szczepień w Izraelu, w porównaniu do osób niezaszczepionych.
  W celu dokładnego zapoznania się z danymi odsyłam dociekliwych PT. Czytelników do oryginału autorstwa H.Seligmana.
  Tytuły innego z artykułów jest jeszcze bardziej ostry: „ Czy można wykazać, że szczepionka firmy Pfizer jest obecnie główną przyczyną wysokiej śmiertelności w Izraelu i na świecie”.
  W związku ze stwierdzeniem, że pojęcie ” świat „ odnosi się bez wątpienia także do Polski, oraz to, że ta szczepionka jest także szeroko stosowana w naszym biednym kraju, poniżej kilka faktów na ten temat.

  Jak podają autorzy:
  „Podczas akcji szczepień od połowy grudnia 2020 roku do połowy lutego 2021 roku, zanotowano 5351 zgonów Stiupid -19. W tej liczbie było, aż 2337 zgonów poszczepiennych, w okresie ok. 2 tygodni po szczepieniu, tj. 43.7% ludzi zmarło po szczepionce.”
  W tym okresie zaszczepiono ogółem 1.3 miliona Izraelczyków [ na ok. 8 milionów mieszkańców].

  Wniosek jest jednoznaczny:
  szczepienie sprzyja, przyspiesza zgony, ponieważ 51,9 % zgonów przypada na 12.5 % zaszczepionych osób!
  Horror w Izraelu i nie tylko, trwa, ponieważ do tej liczby zgonów należy dodać wszelkie powikłania sercowo – naczyniowe, które nie są uwzględniane w tej analizie.
  Możemy także jednoznacznie stwierdzić, że szczepienie spowodowało więcej zgonów, aniżeli w tym samym czasie choroba zwana Stiupid – 19.

  Wśród zaszczepionych osób powyżej 65 roku życia, w okresie trzech tygodni pomiędzy otrzymaniem drugiej dawki, współczynnik zgonów wynosił 200 na 100 000 zaszczepionych. Natomiast współczynnik zgonów u chorych nieszczepionych, wyniósł tylko 4.91 na 100 000 chorych.
  Tak więc śmiertelność wśród szczepionych powyżej 65 roku życia jest ponad 40 razy większa, aniżeli u osób nieszczepionych.
  Jeszcze gorzej przedstawia się porównanie liczby zgonów wśród osób poniżej 65 roku życia szczepionych, do nieszczepionych. Okazało się, że śmiertelność wzrosła, aż 260 razy podczas pięciotygodniowego okresu szczepień, w porównaniu z naturalną śmiertelnością z powodu tego niewyizolowanego do dnia dzisiejszego wirusa. Izrael, podobnie jak np. Anglia, także zaprzestał zbierania danych odnośnie grypy.

  Wniosek:
  szczepionka firmy Pfizer zabiła tylko w Izraelu, w okresie pięciu tygodni akcji szczepionkarskiej, około 40 razy więcej osób, aniżeli sama choroba i około 260 razy więcej w grupie osób młodszych!!!
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:30:54
  --------------------
  "Pytanie: czy Pan świadomie zdaje sobie sprawę, że nakierowywanie na personifikację metodyki (przeciwstawianie Chrystusa Szatanowi) jest manipulacją na rzecz Szatana?
  W czyim imieniu Pan występuje?"
  --------------------
  Zdaje sobie sprawe z tego - kto wywija ludzkością - więc w kotekście "waszym ojcem jest diabeł..." ma Pan jeszcze jakieś wątpliwosci? Po owocachh Pan ich jeszcze nie raczył - poznac?
  ------------
  "To człowiek ma wybierać drogę swego rozwoju. Twierdzenie, że światem włada Szatan - jest już stawaniem po jego stronie."
  ------------
  Tak - tutaj zgoda - człowiek ma wybierać - ale to jest gra w trzy karty - więc człowiek ma wybierać w tym sensie, że nie powinien stawać w ogóle do gry z diabliskiem. Co do tego - kto rządzi na Ziemi - jak wyżej.
  ------------
  "Chrystus jest nauczycielem, a nie wodzem krucjaty przeciwko Szatanowi (jeśli już przyjąć personifikację za zasadne ujęcie)."
  ------------
  Chrystus uświadomił ludzi w tym, że muszą dzielić Ziemię z tymi - co to ich ojcem jest diabeł - więc mają z tego powodu obowiazki - jeżeli nadal chcą pozostać ludźmi. To z woli ludzi Chrystus ma stać się tym swoistym laserem skupiającym owych ludzi w jedną precyzyjną wiązkę wycelowaną w Szatana. Rozproszeni ludzie są łatwym celem dla Złego.
  Wniosek?
  Tutaj nie chodzi o życie doczesne - bo owe, poszczególne życie ludzkie jest jak mrugnięcie powieką. Tutaj chodzi o życie po śmierci - gdzie dusza czyli my - nie może być skażona w ogóle ciemną energią, którą reprezentuje Szatan - bo wtedy mamy szlabann na Niebo.
 • @zadziwiony 13:43:04
  sie ma
  sluchales juz ??
  jak nie to posluchaj

  https://youtu.be/eheKcZb7dwE
 • @ninanonimowa 10:34:32
  "Nie mam niebieskich oczu , nie jestem też blondynką ale Słowianką jestem z krwi i serca."
  Wymienione cechy są typowe dla nordyków, u Słowian występują ale rzadziej.
  Tak więc spokojnie może się Pani uważać za Słowiankę .
 • @rowszan 13:51:02
  Tak, słuchałem
  Dalszy ciąg Jaśkowskiego.  Tak się dziwnie składa, że doradcami medycznymi rządu warszawskiego, podobnie jak p. premiera Dudy są dwuetatowcy:
  Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej p. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz – Migas, od 29 maja 2020 roku bierze forsę od AstraZeneca.
  Prof. Jacek Wysocki bierze forsę od Pfizera.
  „Konsultant” Naczelnej Izby Lekarskiej, skompromitowany w akcji odra i grypa. dr Paweł Grzesiowski bierze forsę od firmy Pfizer.
  Rada Medyczna d/s Covid -19 składa się m.in. z;
  prof. Horbana [finansowany przez Janssena],
  prof. Simona [finansowany przez Pfizera],
  prof. Flisiaka [ bierze forsę od Janssena, firmy Gilead],
  Mastalerz -Migas [bierze forsę od AstraZeneka],
  Wysockiego [ bierze forsę zarówno od Pfizera jak i AstraZeneka],
  Pryć,
  Tomasza Laskusa [ wynagradzany z fundacji finansowanej przez Janssena],
  Magdaleny Marczyńskiej [z fundacji finansowanej przez Janssena],
  prof.Bartosza Łoża [bierze forsę od Pfizera],
  Miłosza Parczewskiego [ bierze forsę od Janssena],
  Małgorzaty Pawłowskiej [ bierze forsę od Janssena],
  Krzysztofa Tomasiewicza [ bierze forsę od Jassena].

  To dla niedowiarków potwierdzenie słów VIgano, o skorumpowanych "elitach"
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:38:25
  Wiem, że przedstawiana przez Pana idea ma wielu przeciwników.
  Domyślam się, że nie chodzi im tylko o to, że nie jest Pan dyplomowanym filozofem czy kulturoznawcą.
  Uważam jednak, że w tym co Pan konsekwentnie pisze od lat jest coś ważnego ale Pan nie przedstawia tego wystarczająco jasno.
  Proponowałabym otwarcie dyskusji na temat idei polskości. Myślę, że każdy mógłby przedstawić swoje przemyślenia na temat istotnych cech narodu i społeczeństwa polskiego.
 • @demonkracja 13:49:20
  "To z woli ludzi Chrystus ma stać się tym swoistym laserem skupiającym owych ludzi w jedną precyzyjną wiązkę wycelowaną w Szatana. Rozproszeni ludzie są łatwym celem dla Złego."

  Czyli jednak chce Pan z Chrystusa robić wodza w walce z Szatanem.
  A przecież Chrystus nie przyszedł aby walczyć i zwyciężać - tylko uczyć.
  Wchodzi pan w narrację Pawła.
  Chyba już po Panu...
 • @Asgard 14:26:40
  Zastanawiałem się nad formą.
  Zaznaczę, że tak naprawdę zakończyłem fazę własnego rozumienia zależności w połowie ub. roku - w trakcie przygotowywania wystąpienia na I Kongres Filozofii Polskiej. Był to asumpt do ponownego przeanalizowania i podsumowania, co nadało idei spójności i bardziej jednoznacznego przekazu.
  Dopiero teraz jestem w stanie przedstawić pełną koncepcję idei.

  Jak to zrobić?
  Jedyną formą - wydaje się utworzenie zdeklarowanego forum dyskusyjnego związanego z tematem. Ważne, aby ta deklaracja zobowiązywała do przestrzegania pewnych reguł.
  Czyli rodzaj stowarzyszenia.
  Czy będzie wola, aby takie forum stworzyć?
  Ja jestem tylko ograniczoną jednostką.
 • Odosobnione przypadki
  .
  dostojników kościoła katolickiego, znany jest Vigano (ponoć się ukrywa) także emerytowany biskup z Meksyku, świadczą o opanowaniu hierarchii kościelnej przez zbrodnicze elementy na usługach MWF, ale to było już wiadome przy wcześniejszych papieżach:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  Pytanie postawione jeszcze przed 6/7 laty pozostaje bez odpowiedzi do dziś.

  Ogólna świadomość klienteli kościelnej jest problematyczna. Autentyczny fakt, Jak pewnego razu zwróciłem osobnikowi na ulicy uwagę, że na dworze nie musi nosić kagańca, ten zwymyślał mnie od PO-wców na dodatek „pi...dolonych”, przy czym ani jedna ani druga kwalifikacja w moim przypadku nie jest poprawna.

  @władek 11:50:56
  „Tych zbrodniarzy trzeba fizycznie unicestwić! Już pozbawienie życia 300-400 z nich zakończyłoby kowidowe szaleństwo. ”

  Nącący pomysł, ale jedynie klan R.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Rotsz

  liczy parę tysięcy, to nawet te 400 znajdzie bez trudu swych następców, nie mówiąc o innych kalnach równie rozrodczych.

  Vigano jest tu mocno krytykowany, ale wydaje się, że uczynił maksimum tego, co taki kościelny dostojnik jest w takiej sytuacji w stanie dokonać. Od nas zależy, co my z tym uczynimy.

  Moim zdaniem cztery rzeczy są stosunkowo łatwe do zrobienia:
  1. uświadamianie o co chodzi w tej plandemii, także wykorzystując tezy Vigano
  2. bierny opór
  3. wstrzymanie opłat kościelnych i publiczna/osobista krytyka hierarchii, napisać (osobiście/grupowo) do biskupa i proboszcza wprost, że działanie hierarchii jest nie tylko zdradą Jezusa i wiernych ale też współudziałem w zbrodni
  4. bojkot szczepień

  Ale jest jeszcze inny aspekt plandemii, o tym, że to jest wojna, to można było się już dawno rozeznać,

  - https://ryszard-opara.neon24.pl/post/157490,swiat-przyszlosci-nadzieja-umiera-ostatnia-witamina-c#comment_1715739

  jednakże już przed wielu laty czytałem propozycję organizacji tajnego szkolnictwa na wzór „latających uniwersytetów”

  - http://marucha.wordpress.com/2014/08/27/tajne-akta-cia-a-edukacja/#comment-408834

  w tej fazie okupacji stało się to absolutnie konieczne, gdyż okupant znowu zamknął szkolnictwo przed naszą młodzieżą. Ciekawe ilu czytelników rozumie znaczenie i konsekwencje tego kroku sił okupacyjnych. Kto nie widzi po tylu latach doświadczeń, że Wolna Polska to nic innego, jak tylko nowsza wersja Generalnego Gubernatorstwa i jedyna różnica polega na tym, że generalny gubernator nie nazywa się Frank i nie rezyduje w Krakowie na zamku, w Krakowie jest tylko miejsce na wystawny grób.

  A więc należy zadbać o szkolnictwo dla dzieci i młodzieży, to oni są ważnym celem działalności okupatna.
 • @Berkeley72 10:55:06
  "Jezus nie był Bogiem"

  Za tego rodzaju stwierdzenie, to w połowie XVI w. hiszpański teolog, lekarz - Miguel SERVET, uważający Jezusa za postać HISTORYCZNĄ, a zatem BIOLOGICZNĄ, został dwukrotnie skazany na karę śmierci przez spalenie na stosie.
  Raz, tylko symbolicznie przez francuskich katolików, jako że zdołał im wcześniej nawiać, drugi raz przez protestantów, gdy z rozkazu Kalwina, uciekając do Włoch przez Genewę, został tam rozpoznany, pojmany, osądzony i następnie, tym razem już SKUTECZNIE, uśmiercony na stosie.

  Znamienne są tu słowa idola współczesnych pobożnych Helwetów - Kalwina, który miał później relacjonować:

  "Powiedziałem mu, by błagał o przebaczenie syna Bożego, którego tak znieważył swoimi rojeniami (...), ale gdy ujrzałem, że wszystkie moje starania spełzły na niczym, nie chciałem szukać innej mądrości niż ta, jaką znajduję u mojego MISTRZA. Toteż zgodnie z zasadą ŚW. PAWŁA pozostawiłem go losowi heretyka, który okazywał tak wielką zatwardziałość."

  Jednakże mając na uwadze powyższe, czy czasem ów rzekomo "SENSACYJNY (?) wywiad" nt.

  "COVID19 nie jest BOGIEM",

  nie stanowi tu wyłącznie klasycznego przykładu reakcji obronnej Kleru Katolickiego na coraz bardziej dostrzegalną i odczuwaną przez się utratę wielowiekowego monopolu na JEDYNIE słuszną "wiedzę" o świecie, która już w IV w.n.e. w Nicei, wyrażona została w haśle:

  "(że tylko) Jezus jest Bogiem" - ???
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:38:25
  "Jak można podsumować?
  Z tej tragedii jaka nas dotyczy nie da się "wyjść" z pomocą KK. W organizacjach świeckich - także nie ma szans na jakieś wsparcie.".
  Kościół to nie tylko hierarchowie i kapłani. Kościół to przede wszystkim wierni. Arcybiskup Vigano w swoim wywiadzie zwraca uwagę na to, że wielu dostojników Kościoła odeszło od nauki Chrystusa, ale my to wiemy od dawna. On to tylko potwierdził. Jest jednak wielu księży a nawet hierarchowie, którzy pozostali wierni ideom chrystusowym.Przykład abp.Vigano to potwierdza. Nie wszystko skończone.Wojna ciągle trwa.


  "Wskazuję, że polskość i chrześcijaństwo są ideowo tożsame, co do zasad, ale polskość ma zaplecze w postaci Polaków - czyli narodu ukształtowanego tradycją współżycia na zasadzie "nie rób drugiemu, co tobie niemiłe".
  Tego nie ma w innych nacjach."
  Mam nadzieję, że i w innych nacjach jest znana ta zasada. Wszędzie są dobrzy ludzie. Nieprzypadkowo wywiad przeprowadza niemiecki dziennikarz a abp.Vigano odwołał się do Fausta. Z tego co wiem, w Niemczech jest duży opór przeciw dyktatowi sztucznej pandemii.
  Ludzie muszą się przeciwstawiać, przede wszystkim nie zgadzać na eksperymenty medyczne. Powinni się organizować w grupy, w których co najmniej jedna osoba ma wiedzę o prawie aby skutecznie walczyć.
 • Kim jest wyklęty arcybiskup Vigano? Abp Jan Paweł Lenga
  https://www.youtube.com/watch?v=e9vO8It8Y_A
  Pozdrawiam
  Szczęść Boże
 • Teoretycy i praktycy spiskowi.
  .
  Cytowany przez autora Kla.tv jest zaliczany w mediach gównego nurtu w tym Wikipedia do klasy teoretyków spiskowych.

  No cóż, jeśli przynajmniej część z przytoczonego materiału jest prawdziwa, a jest wg mojego rozeznania, to w przypadku pana Drostena i jego wspólników z rządów różnych krajów mamy do czynienia z praktykami spiskowymi, czyli spiskowcami.

  Czytelnikowi pozostawia się rozstrzygnąć, kto jest dla społeczeństwa bardziej groźny:
  teoretycy spiskowi
  czy
  praktycy spiskowi, spiskowcy.

  Sprawa staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, kiedy praktycy/spiskowcy przez spiskowe media ustalają, jaka teoria jest spiskowa a jaka praktyka nie jest spiskowa.

  Uzupełniając o Drostenie, adw. Beate Bahner, która przed sądem w Heidelbergu zaprzeczyła, że PCR Test jest w stanie zidentyfikować stan chorobowy, co obok fachowców w międzyczasie nawet WHO, jeden z najważniejszych praktyków spiskowych plandemii, stawia pod znakiem zapytania. Wniosła przy tym aby na pytanie przydatności testu PCR do identyfikacji choroby sąd zamówił jako rzeczoznawcę pana Drostena. Od miesiąca czeka już sąd na odpowiedź Drostena, czy podejmie się oceny wartości własnego testu. Interesujące jest, czy Drosten się testowi sądowemu podda, sąd nie może jednak czekać w nieskończoność na to, czy się zdecyduje, czy nie. Powstała ciekawa sytuacja, bowiem Drosten musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi, a jak wspomniano, jedna skarga sądowa przeciw niemu jest w toku.

  Wiele oznak wskazuje istotnie na to, że doszło do ogromnego spisku o rozmiarze globalnym, starannie przygotowanego

  - https://pppolsku.wordpress.com/2020/04/12/jak-dokonac-internowania-pol-miliarda-ludzi#Prehi

  prze kręgi, które można oznaczyć jako MWF.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:51:58
  --------------
  "Czyli jednak chce Pan z Chrystusa robić wodza w walce z Szatanem."
  --------------
  Naprawdę nie raczy Pan rozumieć zagadnienia?
  Dobrze - to skąd biorą moc do walki z ludźmi ci - co to ich ojcem jest diabeł? Czyżby ludzie byli głupsi z urodzenia od dzieci diabła? Dobrze wiemy, że tak nie jest - bo bez ludzi - nie ma na Ziemi także przyszłości dla - dzieci diabła.
  Wniosek?
  Czy teraz Pan rozumie?
 • @Berkeley72
  ------------------
  "Jezus nie był Bogiem"
  ------------------
  Pan się myli Panie @Berkeley72.
  Wniosek?
  Spotkasz Go Pan na progu tamtego świata, kiedy przyjdzie na Pana czas.
  Piszę to z autopsji - i możesz mi Pan wierzyć albo nie - to już Pańska sprawa.
 • @Asgard 17:04:56
  KK ma strukturę hierarchiczną. Tego nie da się "obejść" twierdzeniami, że wierni wiedzą, a nawet niektórzy hierarchowie. Tę instytucję w obecnej postaci trzeba zburzyć i dopiero rozważyć rolę struktury mogącej być zapleczem dla wspólnoty wiernych.

  W drugiej części widzę to star: "ludzie muszą...", "powinni..." itd.
  W ten sposób niczego się nie zrobi.
 • @demonkracja 18:08:49
  Widzę, że Pan nie rozumie, i nawet nie zamierza próbować.
  Idzie Pan na zatracenie.
 • @anthony 13:21:53
  "My goje w wyniku różnych wobec nas zabiegów wychowawczych i edukacyjnych staliśmy się spedalonymi, tchórzliwymi ", płaczliwymi "ciotami".
  Dlaczego my goje bezbronnie podajemy się żydowskiej agresji?
  1. Po pierwsze boimy się: utraty pracy, mandatu za nienoszenie szmaty na pysku, boimy się, że nas zaaresztują, że stracimy domy i dobytek. Boimy się, że nas spałują, okaleczą, zabiją.Tak się boimy, że nawet nie potrafimy głośno powiedzieć kto jest agresorem, gdyż boimy się, że oskarżą nas o antysemityzm. Słowem jesteśmy śmierdzącymi tchórzami: my władki, my Wojtasy, my ABX-y. Wszyscy goje!
  2. Po drugie w całej swojej masie jesteśmy żałosnymi durniami którzy dali się nabrać na telewizyjnego wirusa i na telewizyjna epidemię! Tak!!!! my goje jesteśmy żałosnymi durniami- czy wobec tego mamy prawo dziwić się, że żydzi nami pogardzają i chcą nas wymordować?"

  Moim zdaniem, dużą rolę odgrywa tu czynnik geograficzny.Gdyby nie zima to większość nie nosiłaby masek, ludzie czuliby się dobrze i dawaliby sobie nic wmówić. Od późnej jesieni do początku wiosny trwa sezon przeziębieniowo-grypowy, więc większość nie chce się wychylać, po prostu boimy się zachorować, bo nie ma normalnego leczenia i mogą nam wmówić covid i wcisnąć pod respirator.To raz a po drugie najgorzej jest w miastach(szpicle, ormowcy ,totalna inwigilacja) a na wsi ludzie żyją normalniej.
  W miastach pełno policji i straży, która chętnie wlepia mandaty a na prowincji często nie ma w ogóle tych funkcjonariuszy.
  Swoją drogą teraz dopiero rozumiem skąd się brali szmalcownicy i współpracownicy gestapo czy ORMO. To jest dobre w tych czasach fałszywej pandemii, że zobaczyliśmy kto jest kim. Podobnie z klasą polityczną. Można zweryfikować idee, które niedawno głosili z tym jaką postawę reprezentują obecnie.
  To,że ludzie boją się mandatów też jest zrozumiałe. Nie każdy potrafi walczyć z urzędnikami bo nie każdy zna się na prawie.Przeciętny Polak boi się chodzenia po sądach. I tu potrzebna jest pomoc i solidarność społeczna.
 • Spisek w kościele katolickim
  .
  chodzi o spisek lichwiarski był znany od dziesięcioleci, patrz pierwszy link w Laznik 12.03.2021 14:59:36 .

  Czarci pomiot zasiada już od dawna na stolcu papieskim. Apostazja hierarchii katolickiej i apostazja kadr są oczywiste od dziesięcioleci, wycie tłumów na placu przed bazyliką Piotra: "santo subito" jest tego nalepszym dowodem.

  Nie pierwszy to przypadek w historii kościoła, że lichwiarze usiłują go rozsadzić od wewnątrz. Ale nie jest to jedyny ich spisek

  - https://wawel.neon24.pl/post/160141,wspoltworca-pandemii-jego-test-pcr-proroctwa-i-doktorat#comment_1764871
 • @Laznik 18:41:26
  Zastanawiająca jest w wywiadzie Vigano uwaga:
  "Po bliższym przyjrzeniu się, rezygnacja Benedykta XVI i wybór Jorge Mario Bergoglio wydają się odpowiadać tej samej dynamice i zostały zaaranżowane przez to samo lobby siłowe."
  Oryginał:
  "On closer inspection, the resignation of Benedict XVI and the election of Jorge Mario Bergoglio seem to respond to the same dynamics and to have been orchestrated by the same power lobby."
  Również zastanawiające (dla mnie) jest to że w linku podanym przez pana Ruszkiewicza (w pierwszym komentarzu) ten właśnie fragment został wycięty.
  Oryginał:
  https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-covid-agenda-aims-to-destroy-national-sovereignties-and-the-divine-mission-of-the-church
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:33:11
  --------------
  "Widzę, że Pan nie rozumie, i nawet nie zamierza próbować.
  Idzie Pan na zatracenie."
  --------------
  Jak jest - każdy widzi a w każdym razie - powinien widzieć i tyle.
 • @ABX 12:52:21
  Brawo TY!!! Jedyny, który zrozumiał o co chodzi w tym wywiadzie. Uny czują się już tak pewnie, że osiągną cel wcześniej niż później. W zasadzie co się dziwić, jak bydło w kagańcach żyje będąc sterowanym za pomocą telewizora. Kiedyś łudziłem się, że meczyk i grill powoduje tumiwisizm u Polaków i jak tego zabraknie obudzą się. Ale gdzie tam, oni wierzą że czołowi eugenicy i depopulatorzy stworzyli szczepionkę, aby ludzie żyli w zdrowiu 100lat.. Nawet taki argument nie daje im do pomyślunku :( Co ma być to będzie za cichym przyzwoleniem bydła..
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:38:25
  Racja. Jest to głos wołającego na puszczy a nie głos Kościoła Katolickiego, zaś propozycje wyjścia z ogólnoświatowego kryzysu to niestety - komunały i puste frazesy. Na podstawie tego wywiadu Ojciec Święty nie wygłosi orędzia do Katolików całego świata. Po prostu tchórzliwie milczy jak niegdyś Pius XII w obliczu masowych zbrodni hitlerowskich. Co więcej, papież poprzez promocję treści niezgodnych z Nauką Kościoła sam stał się odszczepieńcem. Oczywiście, Kościół Katolicki, w tym polscy duchowni nie zorganizuje ruchu oporu. Ludzkość stoi nad przepaścią i nie ma nikogo zdolnego jej z tej drogi zawrócić. Czekanie na Boga, jest jak czekanie na Godota.
 • @demonkracja 09:08:21
  Przepraszam serdecznie, ale bredzi Pan jak psychiczny popapraniec!
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:30:54
  Czyżby Pan uważał, że idea, ideologia chrześcijańska lub jej realizacja nas uratuje? W jakiż to sposób?
 • @władek 11:50:56
  Jestem skłonna przyznać Panu rację. Jedni oglądają się na drugich, napominają, że trzeba walczyć, drwią z postaw zachowawczych nie umiejąc zaproponować nic konstruktywnego. O czym to świadczy, że cały Israel pośpiesznie się wyszczepił?
 • @zadziwiony 13:43:04
  Może jakieś linki do israelskich źródeł tych odkrywczych wniosków?
 • @ABX 12:52:21
  //"Jeśli nasz sprzeciw będzie mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, by otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania w czasach ostatecznych."
  ...
  Jednak, znaczące jest w tym jedno słowo: opóźnić.//

  "(21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. (22) Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony." Mt24

  Stąd wynika, że wywód ten nie jest stratą czasu.
  Jak można skrócić ucisk przez opóźnienie działań tego, który spieszy się bo wie, że mało ma czasu?
  Istnieje taka możliwość w głowie ABX?
 • @Franek Ganek 11:06:23
  Z tego wynika, że wielki ucisk jest nieunikniony. Poddał się Pan? Przykre..
 • @wk..ny 11:32:03
  Raczej wynika, że nienawiść Ciebie zaślepia...
  Przybliżę dla takich jak Ty.
  Załóż możliwość Boskiej interwencji to skumasz. Niech to będzie jakieś zdarzenie kosmiczne jak np. uderzenie czy bliski przelot asteroidy, którego czas zadziałania z Ziemią jest określony (w przyszłości).
  Dalej podpowiadać?
 • @Franek Ganek 11:06:23...Istnieje taka możliwość w głowie ABX?
  martw się o swoją możliwość i swoją głowę.
 • @ABX 13:19:08
  Skąd takie idiotyczne pomysły przychodzą?
  Po co się martwić czymkolwiek?

  //o swoją możliwość i swoją głowę// właśnie mi chodzi. Trudne?
 • @Franek Ganek 13:34:34
  chcesz o tym porozmawiać?
 • @viridiana 10:19:20
  To droga.
 • Obdarzeni "zewnętrznymi oznakami władzy"
  .
  @kowalew 20:53:14

  słuszne spostrzeżenie. Jednocześnie wskazanie, jak dalece są materiały manipulowane, także przez tzw. alternatywne źródła, ale alternatywność nie zawsze oznacza alternatywę.

  Na szczęście to się zachowało z wypowiedzi arcybiskupa Vigano: "Wszyscy politycy, którzy dziś rządzą narodami, są, z nielicznymi wyjątkami, częścią głębokiego państwa, deep state.Jeśli nie, nie byłoby ich tam, gdzie są." i zostali odarzeni "zewnętrznymi oznakami władzy" w celu wykonania zadania operacyjnego.

  - http://zorion.neon24.pl/post/160339,nasi-rodzice-i-dziadkowie#comment_1759089

  Skoro tak to funkcjonuje, to każdy nasz udział w tzw. wybroach jest zdradą i udzeleniem legitymacji przestępcom, później nazywanym rządem, aby nami pomiatali. Na szczególne umiłowanie elementów przestępczych przez demokrację tego typu zwracano już uwagę.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  wynik:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/
 • @viridiana 10:32:57
  Spoko. Weź co pół roku szczepionkę na kolejną odmianę covida i żyj szczęśliwie.
  Materiałów źródłowych poszukaj sama. Ja nie mam ani ochoty, ani czasu oni kompetencji. Po prostu nawet nie gęgam po angielsku. Tyś uczona w sztuce medycznej, wiele klas zaliczyłaś, więc świetnie poradzisz sobie sama. Jak będziesz chciała.
 • @ABX 13:53:06
  Mam nadzieję, że jest zrozumiałe jak można skrócić ucisk przez opóźnianie jego rozpoczęcia czy nasilania się. Trzeba określić jako punkt odniesienia moment w przyszłości.
 • @viridiana 10:32:57
  Nie wiem na pewno czy chodziło o szczepionki w Izraelu, ale jeśli tak, to podsyłam:

  "Podczas akcji szczepień od połowy grudnia do połowy lutego wystąpiło 2337 spośród wszystkich 5351 zgonów COVID-19 zgłoszonych w Izraelu, 43,7%. Wśród nich od 19 stycznia w Izraelu odnotowano 1271 zgonów z powodu COVID-19. 10 lutego w tabeli Ministerstwa Zdrowia podano 660 zgonów z powodu COVID-19 wśród zaszczepionych, czyli 51,9% zgonów w tym okresie. Tylko 1,3 miliona Izraelczyków, spośród 8 milionów (około 1 na 8, 12,5%), zostało zaszczepionych w tym okresie. W związku z tym szczepienia sprzyjają zgonom, ponieważ 51,9% zgonów w tym okresie przypada na 12,5% zaszczepionych w tym okresie. Oprócz poważnych i krytycznych przypadków w tym okresie jest więcej niż zgłoszonych poważnych przypadków, niekorzystny wpływ procesu szczepień jest najprawdopodobniej gorszy niż to, co wynika z dostępnych danych."

  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=iw&sp=nmt4&u=http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php%3Ft%3D270812&usg=ALkJrhg9JlwTJrh9IezGY2hA-dseNlJAIw

  Pozdrawiam
 • Goje i co dalej
  Moi drodzy, z przeszłości znamy wiele przykładów kiedy goje pogonili zydostwo. Pierwszymi oczywiście byli Rzymianie, którzy w 70 roku naszej ery przepędzili ich z Palestyny, która to nazwę tej części świata nadali Rzymianie. Żydzi osadowili się w obszarze dzisiejszej polidniowej Ukrainy i na północ od Kaukazu. Stad taka ich wielka ilość w Rosji carskiej. PomRzymianach przyszły wieki średnie i Rosją carska gdzie Żydzi praktycznie byli niewolnikami. Nie wolno im było opuszczać miejsca urodzenia a szkoły średnie i wyższe były dla nich niedostępne. Następnie przeszli bolszewicy, najwięksi anty semickie na świecie. W początkowym okresie rewolucji i krótko po niej, oni rządzili Krajem Rad. Jak Stalin doszedł do władzy powoli i systematycznie ich wykańczał. Stalin wykończył więcej Żydów niż Hitler.
  No i żyjemy w okresie walki z kultura chrześcijańska i stad ta zniewieściałość gojów. Wystarczy prześledzić podręczniki uczniów począwszy od szkół podstawowych. No i w końcu doczekaliśmy się niszczenia pięknej literatury dziecięcej. Niedługo możemy się doczekać hasła „palmy książki” niezgodne z nasza ideologia. Jeżeli masowo i ostro się temu nie przeciwstawimy czeka nas marny los. Nadzieja była w Prezydencie Trumpie, no ale zydostwo zdecydowało ze potrzebują kogoś kto pójdzie zgodnie z ich dyktatem. Ni i mamy Biden’a. Miejmy jednak nadzieje, ze Prezydent Trump,wróci do Białego Domu. Módlmy się o to gorąco i przeciwstawiajmy się wszelkiej demagogii żydowskiej. Bądźmy zwarci i gotowi.
  Pozdrawiam z pełnym optymizmem.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930