Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
237 postów 206 komentarzy

varietas vestis reginae

wawel - "Jesteśmy oceanem w nocy, wypełnionym poblaskami światła. Siedząc tu razem, jesteśmy przestrzenią między rybami a księżycem." [Dżalaluddin Rumi]

Szukanie wrogów ludu, antyszczepionkowców i terrorystów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Etap nr 2: polowanie na terrorystów stworzonych wirtualnie za pomocą prowokacji i manipulacji językowych

[Z powodu pomyłki podczas wklejania notki ukazała się ona poprzednio urwana w połowie, co uniemożliwiało uchwycenie całości wywodu. Teraz publikuję kompletną wersję]

 

 

TOCZY SIĘ WALKA O NARZUCENIE JĘZYKA W CELU ZDOBYCIA I UGRUNTOWANIA WŁADZY

 

Każde tłumaczenie się z zarzutów uzurpatorskich kategorii niezauważalnie przenosi nas w pole obcej mocy. Jeśli tylko zaczniesz tłumaczyć się, że nie jesteś antyszczepionkowcem, to już... nim jesteś. Bo odpowiedzią na zaczepkę sankcjonujesz bezznaczeniowe słowo i popędowo-emocjonalny wyścig dwóch monologów, który nastąpi po tym, jak zakomunikowałeś, że uważasz zaczepkę za sensowną. Jeśli na ulicy w twoim kierunku idzie osobnik będący „pod wpływem” ze słowami: „Pocałuj mnie w usta!”, to nie zatrzymujesz się i nie pytasz: A czemu w usta? Nie mówisz: Ja wolę w uszko. Nie mówisz: A zrobisz coś dla mnie? Nie tłumaczysz się mówiąc, że nie lubisz chłopców. Tylko przyspieszasz, omijasz i odpowiednim spojrzeniem dajesz znać, że osobnik pomylił adres. Jeśli jakiś wyznawca Allacha na ulicy cię zaczepi i zapyta nachalnie: Dlaczego nie wierzysz w Allacha? (autentyczne, zdarzyło się znajomemu w Grecji). Nie zaczynasz się tłumaczyć, objaśniać swoją wiarę, czy też niewiarę. To chyba jasne? Pytanie: „Dlaczego nie wierzysz w Allacha?” znaczy po prostu: Dlaczego nie kochasz Allacha? Kryje się za nim zamiar zmuszenia do miłości (absurdalny z założenia) oraz zamiar ukarania za brak miłości (również absurdalny). Jeśli ktoś mówi do ciebie: Jesteś antyszczepionkowcem, negacjonistą pandemii, antyspołecznym elementem i bandytą mordującym babcie, dziadków i resztę obywateli swoimi poglądami (na podawanie preparatu genetycznego) – to w 9 na 10 przypadków pyta się ciebie o dwie rzeczy: 1. Dlaczego nas i naszych mocodawców nie kochasz? 2. Dlaczego jeszcze jesteś na wolności? Z takich pytań już z definicji nie może nic dobrego wyniknąć... Gdy traktujesz poważnie ludzi wypowiadających „oskarżenia” o "antyszczepionkowość" i "negacjonizm" oraz "terroryzm" i gdy sam używasz tych słów lub się tłumaczysz z niepodlegania tym "pojęciom" - wchodzisz w teatr absurdu I WYCHODZISZ NA GŁUPCA.

 

 

POLNISCHE BANDITEN, ELEMENT ANTYSPOŁECZNY, PŁASKOZIEMCY, ANTYSZCZEPIONKOWCY, WROGOWIE LUDU I ANTYSEMICI czyli DEZINFORMACYJNY TRÓJKĄT SEMIOTYCZNY

 

 

Członkowie rządu oraz tegoż "eksperci" od czasu zapoczątkowania operacji psychologicznej (psyop) pod nazwą pandemia zaczęli stopniowo, początkowo ostrożnie, później bezczelnie i po bolszewicku używać wykluczających grupowo zwrotów wobec wszystkich przeciwstawiających się ich marionetkowym wobec lobbies globalistycznych rządom. Prof. Simon już jawnie w zgodzie z nazistami użył identycznego jak oni słowa: BANDYCI. Inni "eksperci" i "członkowie" "rządu" używają podobnych określeń a niektórzy nawet - jak premier RP - sięgają po techniczne zwroty związane z holokaustem czyli terminu NEGACJONIŚCI. Wśród czcicieli partii rządzącej uciera się też bolszewicka metoda zamykania ust przeciwnikom za pomocą kija bejsbolowego "płaskoziemcy". Dlatego warto się przyjrzeć OKOLICZNOŚCIOM HISTORYCZNYM w jakich zrodziła się taka postawa "umysłowa" i jakie miała precedensy. Skąd na polskim terenie wzięły się postawy typowo stepowe, orientalne, totalistyczne? Niech każdy sobie odpowie skąd i spróbuje zlokalizować źródła osobowe tego "stylu". 

 

Wszyscy znają trójkąt semiotyczny, czyli fakt, iż znaczenie jest relacją trójczłonową.: znak-pojęcie-rzecz (znak-pojęcie-referencja). Trójkąt semiotyczny dotyczy sytuacji normalnej, gdy nadawca komunikatu ma na celu informowanie a nie deformowanie. W tym drugim przypadku, w przypadku diagramu opisującego dezinformację mamy do czynienia raczej z kątem, niż trójkątem, gdyż więź pomiędzy znaczeniem a przedmiotem zostaje zerwana (wypaczona, perwertowana), CZYLI INTENCJONALNIE UKSZTAŁTOWANA W CELACH ZDOBYCIA I UTRZYMANIA WŁADZY za pomocą manipulacji świadomością ludzi. 

                                     image

 

Ilustracja. Polskie państwo podziemne i AK nazwani przez Niemców BANDYTAMI. Sens i znaczenie nie mają niczego wspólnego z rzeczą. Uzyskuje się to za pomocą bezczelnego, dezinformacyjnego zakłamania nazwy nadanej rzeczy. 

 

Semiotyczny trójkąt dezinformacji jest odmienny od trójkąta informacji. Dzieje się tak dlatego, gdyż w dezinformacji zamiar jest perwersją zakomunikowania czegoś komuś, poinformowania. Intencją dezinformacji jest fałsz. Zamiarem dezinformacji jest „dekomunikacja”, „antykomunikacja”, czyli po prostu dezorientacja, pacyfikacja i uczynienie z odbiorcy marionetki manipulowanej przez autora komunikatów. Prawidłowy trójkąt semiotyczny zostaje rozerwany, wieź pomiędzy znaczeniem a tym, co oznaczane zostaje zerwana lub odwrócona. Słowo zostaje... przewerbowane, pracuje przeciwko... odbiorcy komunikatu, jest ostrzem magicznego sztyletu wymierzonego w głowę tego, który z dobrą wolą i dziecięcą naiwnością bierze jakieś słowo ze sfery publicznej i posługuje się nim... niszcząc samego siebie. Dzisiaj być naiwnym odbiorcą i rezonatorem krążących w przestrzeni publicznej komunikatów - to wystawiać się na mentalne... naloty dywanowe. Wojska informacyjne zbroją się bezustannie. Napełniają arsenały, czyli biblioteki bronią coraz nowszej generacji. To najnowsze pole walki - język, słowniki, encyklopedie i katedry uniwersyteckie. Obiekt zostaje intencjonalnie oznaczony nieadekwatną nazwą. Obiekt „słuszna krytyka zbrodniczych czynów państwa położonego w Palestynie” zostaje oznaczony słowem „antysemityzm” (sugerującym rasizm), czyli krytyka rasistowskich działań państwa położonego w Palestynie zostaje nazwana... rasizmem. Mamy tu do czynienia z perwersją totalną i klasyczną dezinformacją. Te same metody stosuje propaganda pandemiczna.

 

image

 

 

Ilustracja. Władza z komunistycznego nadania nazwą "wróg ludu", "antykomunista", "wichrzyciel" określała bojowników o niepodległe państwo polskie

 

 

Dany znak (np. słowo "antyszczepionkowiec", "antysocjalista",„antysemita”, "wróg ludu" wytwarza w umysłach adresatów pojęcie, pojęcia (koncept), nie mające nic wspólnego z objektem, który określa, a często jest wręcz przeciwieństwem prawdziwego sensu objektu. I tak b.często „antysemita” znaczy nie to, co dezinformacja kreuje (faszysta, potencjalny ludobójca, potencjalny hitlerowiec), lecz oznacza po prostu wroga danego układu władzy, czyli wroga lobby żydowskiego, lub krytyka syjonizmu przekazującego prawdziwe, lecz skrywane informacje o obu grupach władzy. Dezinformacja semantyczna jest jednym z najskuteczniejszych, „pokojowych” narzędzi walki o władzę, obrony władz i sprawowania władzy. Z kolei zwrot „wróg ludu” sugeruje, że określa śmiertelnego wroga obywateli państwa, gdy tak naprawdę tym pojęciem dyktatorska władza określa „wroga zniewalającego systemu władzy”, czyli swojego wroga likwidowanego prewencyjnie. Podobnie „antykomunista”, sugeruje, iż mówi o wrogu systemu (układu rządzącego) dającego każdemu obywatelowi szczęście, a tak naprawdę przylepia to słowo jak list gończy za... bohaterami walczącymi o niepodległe państwo (inny zestaw słów dezinformujących: renegat

 

zdrajca klasy robotniczej

 

burżuazyjny idealista

 

rewizjonista

  

reakcjonista

 

wróg klasowy

 

oportunista

 

wyzyskiwacz

 

obskurant

 

 Podobnie niemieccy okupanci określali słowem „terroryści, bandyci” („polnische Banditen”) wszystkich walczących z okupantem.

 

image

 

Ilustracja. Trójkąt semiotyczny w warunkach normalnej komunikacji, gdzie wywoływane przez nazwę pojęcie jest ADEKWATNE do opisywanej rzeczy

 

image

Ilustracja. Trójkąt semiotyczny. [za: Andrzej J. Nowak, „Peirceida” – gwiazda znaku, Studia Kulturoznawcze nr 1 (7), 75-86 , 2015] 

                                       image

 Ilustracja. Covidianin, zamknięty na jakikolwiek dialog i wymachujący szablą typowo leninowskich manipulacji językowych

 

PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA NA PROSZCZEPIONKOWCÓW I ANTYSZCZEPIONKOWCÓW TO DEMONIZACJA "WROGA LUDU" I OBJAWIENIE SIĘ NA TERENIE POLSKI NIEREDUKOWALNEGO KONFLIKTU DWÓCH KODÓW KULTUROWYCH

Termin antyszczepionkowiec jest częścią realizacji polityki obcych interesów.  W swej konstrukcji językowej jest w 100% analogiczny do terminu "antysemita". 

 

Żydzi używają słowa „antysemityzm” do demonizacji osób i środowisk mających na ich temat krytyczne opinie. Jednocześnie twierdzą, że to goje ich demonizują. Powstają dziesiątki prac zajmujących się demonizacją Żyda w poszczególnych okresach historii. Tymczasem prawda wygląda tak jak w biblijnej Księdze Estery, tzn. że u początku konfliktu leżą krytyczne opinie danej wspólnoty (Persów) na temat mieszkającej pośród niej mniejszości ostentacyjnie lekceważącej tejże wspólnoty zasady i reguły. "[...] wmieszał się pomiędzy inne szczepy całego świata pewien naród wrogo [do pozostałych] usposobiony, który przez swoje prawa sprzeciwia się wszystkim narodom i stale lekceważy zarządzenia królów, tak iż stanowi przeszkodę w rządach nienagannie sprawowanych przez nas nad całością" (Est 3,13d). Kluczowa jest - wg Księgi Estery -  reakcja Żydów na zwrócenie im uwagi. Odrzucają jakąkolwiek możliwość własnej winy, błędu i ewentualność dostosowania się do obowiązujących praw i obyczajów ziemi na którą przybyli. Oraz intensyfikują podkreślanie tego, iż są kimś innym, kimś lepszym, kogo nikt nie zmusi do uwzględnienia dobra wspólnego.A wtedy następuje powtórna reakcja wspólnoty miejscowej, już bardziej emocjonalna i bardziej niechętna bezczelności przybyszów (Vulgata nazywa tę cechę Żydów insolentia – buta, bezczelność). Spirala konfliktu nakręca się. W dalszej kolejności przychodzi ze strony Żydów zakłamywanie relacji o przebiegu konfliktu, co spiralę konfliktu rozkręca jeszcze bardziej. Poprzez prowokacje (Estera symuluje próbę gwałtu ze strony Hamana) droga ta prowadzi do ludobójstwa Persów oraz zmuszania ich aby ze strachu przyjęli wiarę Żydów: "Wielu spośród narodów państwa perskiego przechodziło na judaizm, ponieważ padł na nich strach przed Żydami" (Est 8,17). Dzisiaj mamy podpalenie punktu szczepień i budynku sanepidu oraz grożenie zmuszaniem do przejścia na wiarę kowidiańską i na wiarę w "szczepionki". Persowie są nazywani planującymi ludobójstwo i za to karani... prewencyjnie, bo nie chcieli się zgodzić na obce prawa. Nie chcący się "zaszczepić" nazywani są mordercami i za to karani obostrzeniami i zmuszani do przechodzenia na wiarę religijną zwaną "szczepionkizm".

Identyczny do opisanego w Księdze Estery jest (i z pewnością ew. byłby) modus operandi obu głównych polskich partii w kwestiach pandemicznych. Modus operandi nakręcający spiralę konfliktu i wykluczający dialog oraz posługujący się prowokacjami, prowadzący do narzucenia siłą wiary kowidowej i do prób wprowadzenia obowiązkowych zastrzyków z preparatu genetycznego.

Gdy do tej agresji (czy też - mówiąc językiem biblijnym - buty i bezczelności) dodamy kilka prostackich prowokacji antyszczepionkowych (przez 3 dni z rzędu), to sytuacja staje się poważna, chociaż tym samym... jasna i klarowna względem tego kto i z kim tu walczy oraz w imieniu kogo.

 

Zgoda na obecność i posługiwanie się słowem „antyszczepionkowcy”, "negacjoniści" (w sensie negujący pandemię) i analogicznym postmarksistowskim śmietniskiem leksykalnym, (ksenofobia, polactwo, chorobliwy nacjonalizm, skrajna prawica, polski antysemityzm, polska nietolerancja, otwartość, zamknięcie, zaściankowość, kruchta, ciemnota, wsteczność, postępowość, progresywność, zacofanie) w języku potocznym – prymitywizuje obyczaje, w języku naukowym zaś degeneruje aparat naukowy. Kiedy używają tych prostackich manipulacji i prowokacji przedstawiciele rządu znak to, iż nie jest on "nasz".

  

PIĘTNOWANIE WYIMAGINOWANYCH ANTYSZCZEPIONKOWCÓW JAKO KATEGORIA Z KRĘGU „MYŚLI” SOWIECKIEJ 

SYGNAŁY TO NIE SŁOWA

Sama w sobie "naukowość" środowisk "ogłaszających pandemię" nie miała nic wspólnego z ruchem naukowym. Była jawnie ruchem politycznym o wewnętrznej strukturze sekty religijnej, symulującym naukowość. Z sowieckimi ruchami politycznymi i sowiecką nauką łączyło ją wiele szczegółów: kult wodza (WHO, Fauci, Gates, ONZ, Rady Medyczne) dyscyplina partyjna związana z głęboką, poniżającą ingerencją w życie osobiste społeczeństw za pomocą "obostrzeń" i ze składaniem samokrytyki, manipulowanie danymi naukowymi i wysługiwanie się przedziwnymi "ekspertami", traktowanie schizmatyków od ruchu jako chorych psychicznie ("medycyna polityczna") i jako "wrogów ludu covidiańskiego", wymuszanie potrzebnych dla teorii wypowiedzi pacjentów i celebrytów (pokrewne z prymitywizmem i nachalnością sowieckiej propagandy) – by poprzestać na tych najbardziej jaskrawych zbieżnościach.

 

Na poziomie biologicznym zamiast słów wystarczają sygnały. Istnieją tam tylko 3 kategorie „ontologiczne”: dany osobnik, stado, środowisko zewnętrzne. Na poziomie człowieka jako stworzenia, zwierzęcia społecznego (Arystoteles) członkowie innej grupy socjalnej są traktowani jako członkowie jednej rodziny ludzkiej, nie zaś jako zdehumanizowane „środowisko zewnętrzne” przeznaczone do maksymalnego wykorzystania i zindoktrynowania. Są duże podobieństwa pomiędzy reakcjami stada a plemienia. Plemię też działa na zasadzie grupowych reakcji instynktownych.

 

Obsesja widzenia wszędzie antyszczepionkowców jest traktowaniem innych jako biologicznego środowiska zewnętrznego, nie jako partnera do dyskusji, partnera do wspólnego życia i współpracy. Wypowiedź członka innej grupy (plemienia) traktowana jest jako źródło sygnałów wyzwalających reakcje dwojakiego rodzaju: zagrożenia lub zadowolenia. To prawa biologii. Jakikolwiek aspekt krytyczny wypowiedzi traktowany jest jako sygnał: „Jestem zagrożony” i wywołuje reakcję obronną (zastraszającą, objawiającą lub sugerującą siłę), jak u zwierzęcia obnażającego zęby, co znaczy: uważaj, zaraz ugryzę. Dochodzi też znaczenie: zaraz przywołam resztę stada. Jak dyskutować z... wyszczerzeniem zębów? Nie da się.

Wyszczerzając zęby pod naszym adresem będą szli drogą nazywania nas terrorystami. To logiczna kolej rzeczy.

Simon (nie napiszę "profesor", by nie profanować szacownej terminologii) nazwał nas BANDYTAMI parę miesięcy temu. Teraz, po "prowokacjach kamińskich" ze strony rządu padają określenia "terroryści". I zapowiedzi chińskiej cenzury. Ktoś się dziwi?

Manipulacje semantyczne za pomocą słów "bandyci" i "terroryści" charakteryzują rządy okupacyjne. Logika więc prowadzi do wniosku, że jesteśmy pod okupacją. My, POLNISCHE BANDITEN & TERRORISTEN. 

Dla PO "wyklęci" to POLNISCHE BANDITEN & TERRORISTEN. 

Dla PIS myślący to POLNISCHE BANDITEN & TERRORISTEN. 

Dlatego TVN i TVP mówią to samo o "pandemii".

Szczerząc kły wobec okupowanych. Dlaczego na temat "pandemii" i szczepionek niemożliwy jest w Polsce dialog obu stron sporu? Bo okupant nie dyskutuje... 

 

KOMENTARZE

 • " Bo okupant nie dyskutuje... "
  Co więc robi okupowany? tylko się tłumaczy?
  Analiza analizą, brakuje jasnego wskazania tego, czym się odwzajemnić, wedle zasady, że najlepszą obroną jest użycie narzędzia jakim posługuje się wróg.
 • @ABX 16:34:02 Dlaczego na temat "pandemii"... niemożliwy jest w Polsce dialog obu stron sporu? Bo okupant nie dyskutuje...
  Komentatorowi "ABX" pozwolę sobie wskazać, że tzw. WAWEL, OKUPANT neonu24, który zredagował powyższy post "Szukanie wrogów ludu itd." juz DWUKROTNIE, w ciągu jednego dnia, WYCIĄŁ doń MÓJ DOŚĆ ZASADNY KOMENTARZ.

  Dla bezpieczeństwa, redagując go po raz drugi, wkleiłem go także do końcowych komentarzy postu https://an40na.neon24.pl/post/163065,zwyczajne-zycie#cmnts

  Jak dotąd pani Anna PK (de domo Pilecka) toleruje ten mój ODTWORZONY, charakterystyczny dla ZWYCZAJNEGO ŻYCIA - i to nie tylko w Polsce - komentarz na jej wpisie.
 • @Berkeley72 22:59:57
  Szanowny Pan czytał i komentował tylko 1/3 tekstu (z ostatnim zdaniem urwanym w połowie), więc komentarz mógł się odnieść jedynie do przerwanego - na skutek wypadku edytorskiego - wywodu. Teraz dopiero jest całość mojego przekazu. Nie mam powodu, by prześladować właśnie Pański komentarz, więc proszę go tu zamieścić.

  wawel [nie okupant :)]
 • Ile to kosztuje i czymu tak drogo??
  Przeczytalem i.
  Tak mysle ze nastepnym etapem bedzie symulowana(moze nawet z blue screenem) gonitwa.
  Policja i antykowidianie, kowidianie.
  "Wszystko z dykty panie".
  A my mamy miec wrazenie wojny.
 • Ocena
  Merytoryczny i bardzo prawdziwy tekst.
  Brawo.
 • @wawel 00:46:56 Pozwolę zauważyć, że poprawiając TEKST GŁÓWNY w rubryce 'Zarządzaj kontem' naciska się "edytuj" a nie "usuń"
  W tej sytuacji komentarze zostają zachowane i w "zajawce" nie trzeba dopisywać "cz. 2" (dzisiaj "Etap nr 2") NIE ISTNIEJĄCEGO JUŻ NA NEONIE tekstu.

  Ale never mind. Oto ten ODTWORZONY na https://an40na.neon24.pl/post/163065,zwyczajne-zycie#cmnts komentarz

  //Dlaczego na temat "pandemii" i szczepionek niemożliwy jest w Polsce dialog obu stron sporu?//

  Otóż już 3,5 roku temu (a więc na dwa lata przed "pandemią" Covid19) w tekście https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/142612,ram-czyli-rozwoj-atrofii-mozgow-w-cywilizacji-tpd , mój kolega "Rzeczpospolita" przedrukował moje, przygotowywane wtedy dla tygodnika "Przegląd" opracowanie, KOJARZĄCE Ze SOBĄ DWA PIERWSZE CZŁONY "Wawelowskiego" DEZINFORMACYJNEGO TRÓJKĄTA SEMIOTYCZNEGO:

  //Od prawie już roku jeden z moich młodszych o kilkanaście lat znajomych, z wykształcenia historyk i „dobrze się mający biznesmen”, molestuje mnie wiadomościami o tym, że zapadł na coraz powszechniejszą, także w Polsce, Chorobę Cywilizacyjną o nazwie „Teoria Płaskiej Ziemi”.

  (Nb. Ten kolega jest pochodzenia TATARSKIEGO)

  Teoria ta, podobnie jak większość obecnie dominujących chorób cywilizacyjnych (włączając w nie antykomunizm, którym deklarują się być dotknięci zarówno obecny Premier jak i Prezydent RP) przyszła nad Wisłę z „wylęgarni” coraz to bardziej ‚pokręconych’ dziwactw umysłowych, znanej jako Stany Zjednoczone AP.

  Kto stoi za wmawianiem ludziom, ze Ziemia jest Płaska? ... LUDZIE DEKLARUJĄCY SIĘ JAKO W BOGA WIERZĄCY, opierający się na Autorytecie Biblii, zwłaszcza w kręgach sekt protestanckich. Cytuję :"Nie owijając w bawełnę, prawda jest taka, że władcy tego upadającego świata nie chcą byście myśleli o Bogu i o Prawdzie, ale żebyście ślepo wierzyli we wszystko, co ONI Wam powiedzą i nakażą!! (...)

  To już 4 dekady temu angielski socjolog oraz alpinista, Michael Thompson kwaśno zauważył, w swej “antysystemowej” książce “Rubbish Theory” (Teoria bzdury), którą w jakiś sposób udało mu się opublikować w 1979 roku przez Oxford University Press, że w Naukach o Życiu mamy do czynienia z “systematycznym ukierunkowaniem badań, tak aby jak najdalej odsunąć wiedzę od prawdy”.

  >(…) Pozbawiona jakiegokolwiek poważnego potwierdzenia w faktach, zapewnienie neo-darwinistów, iż “Przypadek jest źródłem wszelkiej nowości w biosferze” (Monod, 1079) doprowadziło świat nauki (…) do kompletnej utraty zrozumienia, w jaki sposób powstają, wymagające nowych połączeń interneuronalnych, nowe skojarzenia umysłowe, nowe zdolności manualne oraz językowe, a także JAK SĄ KONSTRUOWANE NOWE PRZECIWCIAŁA skutecznie broniące nasze organizmy przed chorobami. (...)

  Mianowicie “antyszczepionkowcy”– w swej zdecydowanej większości przygotowani za Oceanem do ich “misji wśród post-sowieckich pogan”– z obowiązkowym uwielbieniem cytują osiągnięcia USA w tym zakresie. (...)

  20 lutego (roku 2018) “importowana ze Stanów Zjednoczonych” neurobiolog Maria Majewska z przejęciem ogłosiła w internecie ..., kolejną rewelację ... mianowicie że „Zadziwiające, że obecna rzekoma epidemia grypy i raportowane w mediach dziesiątki/setki zgonów na grypę dotyczą tylko USA, a w Europie jest mało takich zachorowań i zgonów. Przy czym media milczą o tym, że większość chorych lub zmarłych to są/były osoby zaszczepione.”//

  SZCZEPIONKOWĄ CZĘŚĆ powyższego, nie opublikowanego w "Przeglądzie" 3,5 roku temu artykułu, zastała opublikowana w warszawskiej "Trybunie" z 1 stycznia br.
  https://m.neon24.pl/2af8e401c62fcee0e7ee7920849286c4,13,0.jpg

  a na neon24 tutaj: https://zakop999pl.neon24.pl/post/159664,antyszczepionkowcy-to-ludzie-chorzy-na-atrofie-mozgu

  Zaczyna się on od uwagi // Redakcja zauważa: „Należy skończyć z głoszeniem oczywistych bzdur wynikających ze złych intencji oraz braku wiedzy”//

  A kończy w ten sposób //To wszystko o czym bajdurzą nam chorzy na atrofię mózgu antyszczepionkowcy to bzdury wynikające z braku wiedzy. A eliminacja szczepień gwarantuje nam, między innymi nadejście epidemii nowotworów młodzieżowych. (...)

  Przecież szczepienia już przed blisko 200 laty zaczęto stosować po to, aby chronić ludność przed wielkimi epidemiami, a zatem i koniecznością stosowania leków na których zarabiają koncerny medyczne. Z tego powodu jednorazowe zazwyczaj szczepienia stanowią cios w biznesy koncernów chcących „utopić ludność w farmaceutykach”.//

  Dr. Marek Głogoczowski, luty 2018

  Tyle staroci, ale wskutek mej, "piagetowsko-lamarckowskiej" od lat postawy, namolnie "stawiam się" antyszczepinnikom, choćby to byli moi znajomi (patrz "stanisław" komentujący https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/163061,skad-biora-sie-wsrod-nas-covidowi-debile )

  No i opisaną przez "wawela" metodą "DEZINFORMACYJNEGO TRÓJKĄTA SEMIOTYCZNEGO" zostałem zaliczony przez "stanisłwa" (P.Z.) do HIPER-JUDAISTÓW (szczególnie na 'wiernipolsce1')!

  Bo przecież dość łatwo jest dziś dostrzec, że AGRESJA ANTYSZCZEPIENNIKÓW ma wyraźnie charakter CIEMNO TERRORYSTYCZNY

  Patrz choćby tytuł wpisu "Covidowi bandyci nakłaniają do „szczepień” tlenkiem grafenu !!!", "Rządzą nami syjonistyczni bandyci bez skrupułów cz.4", neonowe WRZASKI o NORYMBERGĘ dla władz Polski.

  A najlepszy z nich to komentarz na wczorajsze Anna-PK "Zwyczajne życie."

  @Dan 11:29:58 //jest Pani elementem systemu zła, który na naszych oczach powstaje. Buduje Pani piekło//

  Niestety nie mogę się doszukać, w jakim elemencie "WAWELA DEZINFORMACYJNEGO TRÓJKĄTA SEMIOTYCZNEGO" znajdują się podwarszawskie TWORKI. Ale zauważyłem coś takiego:
  https://m.salon24.pl/3123d96e40b3857b1284c376c56c0e66,750,0,0,0.jpg

  (12.08 - MG: Czyżby na szczycie tego "trójkąta poznawczego" neonowy 'wawel' umieścił swój autoportret? Bez wątpienia ma rację "Dan" podkreślając "Merytoryczny i bardzo prawdziwy tekst."
  Brawo.)

  Berkeley72 11.08.2021 19:14:55
 • @Berkeley72 10:22:04
  Oj, w berka sie tak bawic niezdrowo, niezdrowo.
  Slyszalem "na zywca" opowiesci przetrzymywanych dzialaczy "S".
  Przychodzil Pan Prokurator.
  Usmiechniety.
  Z ogromna wiedza.
  I przemozna checia dyskusji.
  Oraz niezbednym punktem typu: jesli juz sie zgadzamy czy moglby Szanowny Pan.
  A od stanowczego" NIE" braly sie slady po palach i dlugoletnie internowanie.
  Wiec, Ley, Ley ta sfoya woda.
  Kultura, wiedza, wyksztalcenie.
  Przepiekna maska.
 • @brian 11:03:50 Przepraszam, a co BRIAN reprezentuje SWOIM ŚWIETLANYM UMYSŁEM, jeśli dlań
  Kultura, wiedza, wyksztalcenie.
  Przepiekna maska to tylko " sfoya woda."?

  Inaczej mówiąc, jeśli NIE WIERZY że kamienie spadają w dół?

  Bo do takiego anty-arystotelesowskiego argumentu sprowadza się przecież cała "nie z tej ziemi" (a więc Kosmiczna?) TEOLOGIA ANTYSZCZEPIENNICTWA?

  Czyżby jest to PUSTY OBŁOK wielbiony w jakiejś wschodniej religii?
 • @Berkeley72 14:11:54
  Mam liche wykształcenie.
  Ale ostatnio doktoraty w promocji. Kupić czy nie, hmm.
  Mogę udowodnić 2 krotną pracę naukową i etnograficzne badania w terenie(jak moja prababka Jadwiga Szeptycka de domo Szembek).
  Takie nic.
  Także notki nie z lufki zioła ale konkretnych obserwacji.
  Rozmów z osobami ze służby zdrowia, niepokojącymi się że na nich spadną konsekwencje gdy to wszystko dupnie.
  Szefostwo zwieje a oni?
  Pavulonowcy plus?
  Dowiaduję się o tym jak każe im się naciągać kartoteki(gdzie się podziała grypa i inne coroczne dolegliwości???).
  Oraz już nieobowiązkowym podłączaniu do respiratorów. Kto, dlaczego kazał robić to obligatoryjnie wcześniej skoro pierwsza "fala" była słabsza?
  Skąd relacje bliższej i dalszej rodziny o krewnych i bliskich znajomych KTÓRZY UMARLI po zaszczepieniu.
  Jeden z amputacją, dwie nazajutrz, dwie w ciągu ok. tygodnia.
  szwagier z siostrą po pierwszym leżeli plackiem 3 tygodnie.
  Ale wcale się nie przejmują.
  Dają, to brać.
  Coś te granice błędu statystycznego rozciągliwe.
  Była notka o tym.
  Niestety nikt z naszych nie miał technicznych możliwości sporządzenia proponowanej mapki.
  Materialista?
  Gdybym był, już dawno musiałbym się rzucić na sznurek.
  Mądrzy kapłani z którymi pracowałem nauczyli mnie co znaczy transcendentalizm Pisma Świętego.
  Oraz treści przemycone między wierszami.
  Także to, że nie bez kozery polski(to wiem) katolicyzm oparł się na wcześniejszych wierzeniach i dlaczego korzystano z dawnych lokacji.
  Bardzo ważne. Także o starosłowiańskim nazewnictwie budowli i miejsc związanych z Sacrum(akurat tym sam ich zaskoczylem, skąd on o tym wie?)
  Dzięki takiej lokacji dowiedziałem się sporo o tym że jesteśmy obojętni na To co Jest.
  A różne religie nazywają to inaczej.
  Pusty Obłok?
  Jak tam chcecie, Berek.
  Może być i pusty.
  Według prymitywistycznego podejścia.
  Co do kamieni, na pewno w dół.
  Lecz zależy, na czyj czerep.
  AVE.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930