Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
237 postów 206 komentarzy

varietas vestis reginae

wawel - "Jesteśmy oceanem w nocy, wypełnionym poblaskami światła. Siedząc tu razem, jesteśmy przestrzenią między rybami a księżycem." [Dżalaluddin Rumi]

Dr Antony P. Mueller: Od lockdownu do Wielkiego Resetu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Lockdowny przyniosły przedsmak tego, co ma nadejść...

[artykuł z portalu MISES INSTITUTE https://mises.org/ ]

From Lockdowns To 'The Great Reset' - OpEd - Eurasia Review     

"Blokada w następstwie pandemii koronawirusa przyspieszyła realizację od dawna utartych  planów ustanowienia tak zwanego nowego porządku światowego. Pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego ( WEF ) globalni decydenci opowiadają się za „ Wielkim Resetem ” z zamiarem stworzenia globalnej technokracji. To nie przypadek, że 18 października 2019 r. W Nowym Jorku WEF  uczestniczyło w „Wydarzeniu 201 ” podczas ćwiczenia pandemicznego „wysokiego szczebla” zorganizowanego przez John Hopkins Center for Health Security .

   

Ta nadchodząca technokracja wymaga ścisłej współpracy między szefami branży cyfrowej i rządami. Dzięki programom takim jak gwarantowany dochód minimalny i opieka zdrowotna dla wszystkich nowy rodzaj zarządzania łączy ścisłą kontrolę społeczną z obietnicąwszechstronnej sprawiedliwości społecznej.

 

Prawda jest jednak taka, że ​​ten nowy światowy porządek cyfrowej tyraniiwiąże się z kompleksowym systemem kredytu społecznego . Chińska Republika Ludowa  jest pionierem tej metody nadzoru i kontroli osób, korporacji i podmiotów społeczno-politycznych.

 

W przypadku osoby indywidualnej tożsamość ograniczy się do aplikacji lub chipa, który rejestruje prawie każdą aktywność osobistą. Aby uzyskać kilka indywidualnych praw i czy to tylko podróż do określonego miejsca, osoba musi zrównoważyć takie pozorne przywileje  poddaniem się sieci przepisów, które szczegółowo określają, co jest „ dobrym zachowaniem ” i jest uważane za korzystne dla ludzkości i środowiska. Na przykład podczas pandemii tego rodzaju kontrola rozciągałaby się od obowiązku noszenia maski i zachowywania dystansu społecznego do posiadania określonych szczepień w celu ubiegania się o pracę lub o zezwolenie na podróżowanie.

 

Krótko mówiąc, jest to rodzaj inżynierii społecznej, który jest przeciwieństwem spontanicznego porządku lub rozwoju. Podobnie jak inżynier mechanik maszynę, inżynier społeczny - czyli technokrata - traktuje społeczeństwo jako przedmiot. W odróżnieniu od brutalnych represji totalitaryzmów z dawnych czasów, nowoczesny inżynier społeczny będzie próbował zmusić społeczną maszynę do samodzielnego działaniazgodnie z projektem. W tym celu inżynier społeczny musi stosować prawa społeczne w taki sam sposób, w jaki inżynier mechanik przestrzega praw natury. Teoria behawioralna osiągnęła etap wiedzy, który umożliwia realizację marzeń o inżynierii społecznej. Machinacje inżynierii społecznej działają nie poprzez brutalną siłę, ale subtelnie przez szturchanie .

 

Zgodnie z porządkiem przewidzianym przez Wielki Reset postęp technologii nie ma służyć poprawie warunków życia ludzi, ale poddać jednostkę tyranii technokratycznego państwa. Uzasadnienie: „Eksperci wiedzą lepiej”.

 

Terminarz

 

Plan remontu świata jest pomysłem elitarnej grup biznesmenów, polityków i ich intelektualnego otoczenia, które spotykały się w Davos w Szwajcarii każdego roku w styczniu. Powołane w 1971 roku Światowe Forum Ekonomiczne stało się od tego czasu wydarzeniem o charakterze megaglobalnym. W spotkaniu w 2020 roku wzięło udział ponad trzy tysiące liderów z całego świata .

 

Pod przewodnictwem WEF , program Wielkiego Resetu mówi, że dokończenie obecnej transformacji przemysłowej  wymaga gruntownej przebudowy gospodarki, polityki i społeczeństwa. Taka wszechstronna przemiana wymaga zmiany ludzkich zachowań, dlatego „ transhumanizm ” jest częścią programu.

 

Wielki Reset  będzie tematem pięćdziesiątego pierwszego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2021 roku . Jej celem jest zaangażowanie światowej gospodarki w „bardziej sprawiedliwą, zrównoważoną i odporną przyszłość”. Program wzywa do „nowej umowy społecznej”, która koncentruje się na równości rasowej, sprawiedliwości społecznej i ochronie przyrody. Zmiany klimatyczne wymagają od nas „dekarbonizacji gospodarki” oraz dostosowania ludzkiego myślenia i zachowania „do harmonii z naturą”. Celem jest zbudowanie „bardziej równych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych gospodarek”. Ten nowy światowy porządek musi być „pilnie” wprowadzony w życie, twierdzą promotorzy WEF i podkreślają, że pandemia „obnażyła niezrównoważony charakter naszego systemu”, któremu brakuje „spójności społecznej”.

 

"Wspaniałym" projektem resetowania WEF jest inżynieria społeczna na najwyższym poziomie. Zwolennicy resetu twierdzą, że ONZ nie zdołała zaprowadzić  porządku na świecie i nie mogła z całą mocą kontynuować swojego programu zrównoważonego rozwoju - znanego jako  Agenda 2030 - z powodu biurokratycznego, powolnego i sprzecznego sposobu działania. Natomiast działania komitetu organizacyjnego Światowego Forum Ekonomicznego są szybkie i mądre. Kiedy dojdzie do konsensusu, projekt może zostać wdrożony przez światową elitę na całym świecie .

 

Inżynieria społeczna

 

Ideologia Światowego Forum Ekonomicznego nie jest bardziej lewicowa, niż prawicowa, bardziej postępowa, niż konserwatywna, nie jest też bardziej faszystowska niż komunistyczna, lecz  po prostu technokratyczna . Jako taka zawiera wiele elementów wcześniejszych ideologiikolektywistycznych.

 

W ostatnich dziesięcioleciach na corocznych spotkaniach w Davos wyłonił się konsensus, że

świat potrzebuje rewolucji, a reformy trwały zbyt długo

Członkowie WEF przewidują głęboki wstrząs w krótkim czasie. Przedział czasowy powinien być tak krótki, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że trwa rewolucja. Zmiana musi być takszybka i dramatyczna, że ​​ci, którzy się zorientują, że rewolucja ma miejsce, nie mają czasu na zmobilizowanie się przeciwko niej.

 

Podstawową ideą Wielkiego Resetowania jest ta sama zasada, która kierowała radykalnymi przemianami od rewolucji francuskiej do rosyjskiej i chińskiej. To idea konstruktywistycznego racjonalizmu  wcielonego w państwo. Ale projekty takie jak Wielki Reset pozostawiają bez odpowiedzi pytanie, kto rządzi państwem. Samo państwo nie rządzi. To narzędzie władzy. Decyduje nie abstrakcyjne państwo, ale przywódcy określonych partii politycznych i pewnych grup społecznych.

 

Wcześniejsze reżimy totalitarne potrzebowały masowych egzekucji i obozów koncentracyjnych, aby utrzymać swoją władzę. Uważa się, że obecnie dzięki nowym technologiom można łatwo zidentyfikować i zmarginalizować dysydentów. Nonkonformiści zostaną uciszeni dyskwalifikacją rozbieżnych opinii jako moralnie godnych pogardy.

 

Blokady [lockdowny] w 2020 roku prawdopodobnie oferują podgląd tego, jak działa ten system. Blokada działała tak, jakby została zaaranżowana - i może tak było. Jakby podążając za jednym rozkazem , przywódcy dużych i małych narodów - i na różnych etapach rozwoju gospodarczego - zastosowali niemal identyczne działania. Wiele rządów nie tylko działało zgodnie, ale również stosowały te środki, nie zważając na przerażające konsekwencje globalnego zamknięcia.

 

Miesiące zastoju gospodarczego zniszczyły podstawy ekonomiczne milionów rodzin. Wraz z dystansem społecznym, zamknięcie spowodowało, że masa ludzi nie była w stanie o siebie zadbać. Najpierw rządy zniszczyły środki do życia, a potem politycy pojawili się jako zbawcy. Zapotrzebowanie na pomoc społeczną nie ogranicza się już do określonych grup, ale stało się potrzebą mas.

 

Kiedyś wojna była zdrowiem państwa . Teraz jest nim strach przed chorobą. To, co nas czeka, to nie pozorna przytulność życzliwego, wszechstronnego państwa opiekuńczego z gwarantowanym dochodem minimalnym oraz opieką zdrowotną i edukacją dla wszystkich. Blokada i jej konsekwencje przyniosły przedsmak tego, co ma nadejść:

permanentny stan lęku, ścisła kontrola behawioralna, masowa utrata pracy i rosnąca zależność od państwa.

 

Dzięki środkom podjętym w następstwie pandemii koronawirusa dokonano dużego kroku w kierunku zresetowania światowej gospodarki. 

Bez powszechnego oporu koniec pandemii nie będzie oznaczał końca blokady i dystansu społecznego. 

W tej chwili jednak przeciwnicy nowego porządku świata, czyli cyfrowej tyranii, nadal mają dostęp do mediów i platform do sprzeciwu. Jednak czas ucieka. Sprawcy nowego porządku świata poczuli zapach krwi. Uznanie koronawirusa za pandemię przydało się, aby promować program ich Wielkiego Resetowania. Tylko masowa opozycja może spowolnić i ostatecznie powstrzymać rozszerzanie się uścisku władzy tyrańskiej technokracji, która wciąż rośnie.

Autor: Antony P. Mueller 

 

Dr. Antony P. Mueller is a German professor of economics who currently teaches in Brazil.

 

 

KOMENTARZE

 • a
  Jakby autor przełożył te wizje na język cywilizacji -ich procesu przemian, to byłoby to jaśniejsze.

  Niestety - ten proces jawi się tu jako nieuchronny, a przeciwstawianie się mu - jako wkładanie głowy pod gilotynę.

  Czy jest inna droga?
  Ja o tym piszę.
 • To nic nowego!
  Dlaczego?
  Ano dlatego, że światowe dziecko Kaduka zastąpiło niegdysiejszy ZSRR w malowaniu świata na czerwono - Chinami. ZSRR nie podołał.
  Wniosek?
  Komunizm globalny (Piekło na Ziemi) zawsze był celem dla światowej żymokomuny. Teraz, kiedy priorytetem stała się depopulacja do poziomu kilkuset milionów ludzi na Ziemi oraz likwidacja białej rasy w ogóle - komunizm ten stał się dla dzieci Kaduka nieodzowny od zaraz.
 • @ Autor - 5*
  Syjonistyczny Międzynarodowy Żyd funduje nam "Rok 1984" - i to może się udać, niestety.
 • 5*
  "W przypadku osoby indywidualnej tożsamość ograniczy się do aplikacji lub chipa, który rejestruje prawie każdą aktywność osobistą. Aby uzyskać kilka indywidualnych praw i czy to tylko podróż do określonego miejsca, osoba musi zrównoważyć takie pozorne przywileje poddaniem się sieci przepisów, które szczegółowo określają, co jest „ dobrym zachowaniem ” i jest uważane za korzystne dla ludzkości i środowiska. Na przykład podczas pandemii tego rodzaju kontrola rozciągałaby się od obowiązku noszenia maski i zachowywania dystansu społecznego do posiadania określonych szczepień w celu ubiegania się o pracę lub o zezwolenie na podróżowanie."-


  - Nie od dziś wiadomo, że rządy ("wadza") utrzymują się z monopoli. Tłumacząc na nasze brzmi to tak: możesz chlać na umór (nasz bimber)/akcyza= podatki/, wciągać kokę co chwila (naszą kokę)/dostarczymy do domu/ i korzystać z usług (naszych panienek)/niektóre nie pamiętają Stalina/ do woli! Wtedy i tylko wtedy nie jesteś "niegrzeczny". Niegrzeczny jesteś wtedy, gdy nie robisz tego w masce! ;)
  Możesz nawet kogoś zarąbać, nieważne czym? dostarczymy pozwolenie na siekierę w 30 dni, na broń w 80 dni; wykonamy zlecenie za ciebie/, ważne! żebyś miał maskę! i nie miał gorączki!

  Pozdrawiam
 • x
  "Zmiana musi być takszybka i dramatyczna, że ​​ci, którzy się zorientują, że rewolucja ma miejsce, nie mają czasu na zmobilizowanie się przeciwko niej."

  - nie udało się. No pewno nie w wielkiej masie. Ale ci którzy się zorientowali, są zabezpieczeni, zapewniam. :) a czy przeciwko rewolucji? Och, a któż chciałby się przeciwstawiać "Riewaljucyji"? no chyba tylko ... Idiota" ;)

  Trump zaorał Bidena covidem, teraz Biden, chcąc być górą, musi umrzeć.

  :) Pozdrawiam serdecznie
 • ...
  "Bez powszechnego oporu"...

  - powszechny opór jest faktem, z którym nie godzą się przede wszystkim opłacone media. To się nazywa dysonans. To się nazywa kłamstwo i zdrada.
 • Nowy Wspaniały Świat czyli GLOBALNY TOTALITARYZM
  .
  „przywódcy dużych i małych narodów … zastosowali niemal identyczne działania ”,

  - https://rzadwygnanyrp.wordpress.com/2020/08/26/korzenie-i-cele-pandemii-klimat-migrant-i-wirus-3-zadla-hegemona-cz-1/comment-page-1/#comment-1049

  najwyraźniej chodzi o GLOBALNY TOTALITARYZM, pozwolę sobie przejąć to określenie.

  Totalitaryzm potrzebuje i wykorzystuje określony typ osobników, niewolników, zasadą niewolnictwa jest alimentacja przez jego właściciela, stąd „ Zapotrzebowanie na pomoc społeczną (alimentację) … stało się potrzebą mas. ”. Dopiero teraz można będzie stworzyć prawdziwą demokrację, bo jej podstawą jest niewolnictwo.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Demokracja

  „permanentny stan lęku, ścisła kontrola behawioralna, masowa utrata pracy i rosnąca zależność od państwa.”, a państwo to:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Panstwo

  „rozszerzanie się uścisku władzy tyrańskiej technokracji, która wciąż rośnie”, chodzi istotnie o tyranię, jej zręby powstały już dawno i są stale powiększane, już przed prawie 15 laty ostrzegał prof. Schachtschneider (prawnik z RFN), że EU jest tyranią, do dziś nie posiada żadnego parlamentu i nawet nie udaje zbytnio, że jest demokracją:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PEU

  Znakomity tekst, inspirujący do przemyśleń, ale byłoby lepiej, gdyby też do działania. Cóż można dodać do tego scenariusza ? Chyba tylko, że WEF nie jest jedynym organem MWF, który troszczy się przyszłość ludzkości:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#MWF

  w każdym razie RESET już trwa.
 • Ziemia dla Ziemian;
  cyt.: "...globalni decydenci opowiadają się za „ Wielkim Resetem ” z zamiarem stworzenia globalnej technokracji. "

  Pragnę zauważyć, że globalni decydenci władzy raz zdobytej nie oddadzą, a ten "reset" to taktyczne przemeblowanie i zmiany nazw. Demokrację, cokolwiek by to miało oznaczać, od lat mieliśmy tylko na poziomie najniższym, podobnie jak uczniowie mogą wybrać sobie samorząd i gospodarza klasy, a którzy to mogą ewentualnie zagłosować za odłożeniem klasówki na inny dzień lub o wysokości składki na kwiaty dla nauczycielki. Prawdziwa struktura władzy przypomina monarchię i feudalizm. Dziedziczną monarchię sprawuje rodzina Rotszyldów, która ma do pomocy parę innych superbogatych rodzin banksterskich (książęta i magnateria). Naukowców i technikę zaprzęgli oni do swych procesów podejmowania decyzji, gdyż sami nie są w stanie ogarnąć całej wiedzy, i jej użyć ku swemu pożytkowi. Tak więc termin technokracja jest tu mylący. Na terench im podległych (właściwie cała Ziemia) mają swoich namiestników, ekonomów oraz poganiaczy niewolników. Współczesny niewolnik nie ma łańcuchów na nogach i nawet nie zdaje sobie że jest zniewolony. Dawniej to właściciel musiał zapewnić niewolnikom dach nad głową, wyżywienie i dowóz na plantację. Obecnie niewolnik troszczy się o to wszystko sam i często płaci za te dobra kredytem.
 • WOJNA to jedyna droga do Nowego Porządku Świata
  .
  "od dawna utartych planów ustanowienia tak zwanego nowego porządku światowego"

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  godne uwagi jest podane w linku opracowanie dr. Petrova. Nowy porządek świata oznacza nowy podział ról w globalnym imperium. Globalne imperium nie jest niczym nowym, omawia to powyższy link, zmiana nadzorcy globalnego imperium z W.Brytanii -> USA kosztowała ludzkość wiele wojen w tym dwie wojny nazwane światowymi, choć nie były to żaden światowe a jedynie wewnętrzne wojny globalnego imperium o schedę po W.Brytanii.

  Także ta zmiana nie obędzie się bez takich wojen, w gruncie rzeczy ostatnie kurczowo prowadzone wojny n.p. na BW, czysto rabunkowe. USA usiłują w ten sposób przedłużyć swą funkcję jako nadzorca globalnego imperium, wikłając kandydatów do schedy n.p. UE w liczne wojny lokalne, organizując inwazję migrantów czy tworząc wokół Europy tzw. "kordon sanitarny", o czym już była mowa:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  Także operacja "Pandemia" jest częścią tych wojennych drgawek, zresztą pajac z Francji Macron wypaplał się nawet przy jednej okazji, że "pandemia" to nie wypowiedziana nam wojna. Tę wojnę, jak i wszystkie inne, to jednak w rzeczywistości wojny MWF przeciwko ludzkości.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#MWF

  Powyższy link zwraca uwagę także na fakt, że pierwszym krokiem w wojnie jest wojna o język, proszę zwrócić uwagę, jakże ona rozgorzała, wpaja nam się nowe terminy LGBT, lub ich nowä semantykę : "uchodźcy", "demokracja", "wolność", nie zapomnijmy "pandemia" i.t.d.

  Celem każdej wojny jest rabunek, wysokość wojennego łupu jedynie z operacji „Pandemia” omawia

  - https://wps.neon24.pl/post/157949,drugi-list-otwarty-prof-dr-hab-ryszarda-rutkowskiego#comment_1723120

  mord, szczególnie mord masowy jest najlepszą drogą do tego, nie łudźmy się, że MWF tym razem nam to zaoszczędzi. 6. sierpnia 1945. roku dowiódł, że nie zawaha się setki tysięcy ludzkiej populacji zetrzeć z powierzchni ziemi na drodze do swego celu.

  Aby w pełni zrozumieć powyższe należy się pożegnać z tradycyjnymi opisami wojen, że to Niemcy napadli na kogoś tam, aby Amerykanie podobnież, albo Rosjanie i.t.d. To są niestety mocno zakorzenione bzdury, który co prawda opisują znakomicie widoczne dla publiczności skutki, a równie znakomicie ukrywają przyczyny i mechianizmy.
 • Dwie refleksje
  Warto zwrócić uwagę na dość charakterystyczny fakt, że na temat występowania „korona-pandemii” właściwie nie wypowiadają się w powszechnych żydo-mediach lekarze – tak przynajmniej jest w IIIŻydo-RP/Polin -, a jeśli to bardzo sporadycznie (?).
  A to przecież jedyni specjaliści, których opinie medyczne na temat rzeczywistego występowania pandemii trudno byłoby kwestionować nam laikom.

  Charakterystyczne jest także i to, że w aptekach nie ma w ogóle kolejek, które są normalnym zjawiskiem w trakcie nie tylko każdej epidemii, ale nawet zwiększonej zachorowalności zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, np. na anginę (?).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930