Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
134 posty 131 komentarzy

varietas vestis reginae

wawel - "Jesteśmy oceanem w nocy, wypełnionym poblaskami światła. Siedząc tu razem, jesteśmy przestrzenią między rybami a księżycem." [Dżalaluddin Rumi]

Antypolska "strategia kameleona"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Mimikra i odnarodowianie

O ZNIEWIEŚCIAŁYCH I ZMYŚLNYCH  ŻYDACH W SOBOTĘ CHWALĄCYCH SIĘ SWOIMI KORZENIAMI I ŻĄDAJĄCYCH OD PAŃSTWA DOTACJI NA MUZEA I TEATRY ICH ODRĘBNOŚCI A W NIEDZIELĘ WYPIERAJĄCYCH SIĘ TEJŻE  I GROŻĄCYCH TYM, KTÓRZY IDENTYFIKUJĄ ICH ODRĘBNOŚĆ I WYJĄTKOWOŚĆ

 

 

Gazeta Żydowska (copyright B.Engelking) naskoczyła na książkę K.Balińskiego “Ministerstwo Spraw Obcych”.

Artykuł o tej książce jest niezrozumiały na gruncie logiki zachodniej cywilizacji.

Są tam np. Takie (głodne) kawałki:

“Publikacja jest pełna antysemickich obelg. ''Tak jak za czasów ZMP-owskiej młodości decydowało pochodzenie klasowe, tak dziś decyduje rasowe - pisze Baliński. - W 1989 r. w MSZ zaroiło się od takich nazwisk, jak: Szlajfer, Meller, Minc, Reiter, Schnepf, Winid, Kranz, Ananicz, Lindenberg, Perlin. Modelowym wręcz przykładem i dowodem na zasadność stwierdzenia Janusza Kobylańskiego: to tragedia, że w polskim MSZ 80 proc. stanowisk mają Żydzi, jest Ryszard Schnepf''.

Jakie znowu obelgi? To po prostu opinie i to b.bliskie prawdy i oparte na faktach.

Twierdzenie, że Szlajfer, Meller, Minc, Reiter, Schnepf, Winid, Kranz, Ananicz, Lindenberg, Perlin - to Żydzi - jest obelgą?

Miesza się w głowie kolegom z orientalnej cywilizacji. Wyraźnie nie znają miejscowej logiki, logiki Zachodu i za dużo zaczytują się opasłymi książczynami w typie: Andrew Schumann - Logika Talmudu (pozycją dotowaną przez jedną z uczelni).

 

Do organu Michnika w zgodzie z pradawnym zewem krwi dołączyli w ostatnich dniach ministrowie Ardanowski i Gowin grożąc piekłem za mówienie o pochodzeniu członków partii i rządu oraz w ogóle polityków. 

 

Jeśli wg Michnika i Gowina wydrębnianie pochodzenia polskiego i żydowskiego - jako dwóch osobnych kompleksów - nazwijmy to mądrze - fenomenologiczych, lub mniej mądrze: etnicznych - jest czymś złym lub nawet “antysemickim” (nie rozumiem tego słowa, źródła podają, że jest to oparta na archaicznych tradycjach klątwa magii plemiennej sprecyzowana w kółku syjonistycznym w 1860 r.) - to w jakim celu wydrębniono Żydów polskich od Polaków a ich historię od polskiej historii i stworzono Muzeum Historii Żydów Polskich? Czyżby minister Gowin postulował zamknięcie Muzeum Polin? Może ma rację, może czas zbierać podpisy i robić referendum w tej sprawie?

Zgodnie ze słowami wicepremiera Gowina nalezy jutro wszcząć ekshumację w Jedwabnem, gdyż w przeciwnym razie oddzielanie Polaków od Żydów i przyznawanie im jakichś “nierównych, szczególnych praw” - może spowodować, że Polacy nie robiąc tej ekshumacji będą - używając barwnego języka Gowina - “smażyć się w piekle”.

To był oczywiście żart. Żydzi nigdy nie zrezygnują z podkreślania (wtedy, kiedy im to wygodne, oczywiście, bo kiedy będzie im to niewygodne, będą lamentować i grozić, że ktoś “kieruje się pochodzeniem”) swojej etniczności, czy jak to powiedział rabin Stephen S. Wise (honorowy prezydent AJC), zawsze będą podkreślać, że są odrębną  r a s ą .

Postawa osób pochodzenia żydowskiego to klasyczna “strategia kameleona”. Trudno jest współżyć z takimi ludźmi, są niepochwytni, wymykają się z rąk. Z filmu “Zniesławienie” wynika, że każda osoba żydowskiego pochodzenia “najpierw jest Żydem i synem matki o imieniu Izrael” a dopiero potem w drugiej kolejności - obywatelem jakiegoś państwa.Co, oczywiście, powoduje ciągły konflikt interesów i działalność często po prostu dywersyjną wobec interesu tych państw. Interesu szeroko rozumianego, nie tylko materialnego, gdyż np. głośna konferencja w Paryżu była prezentacją walki takich pozornych obywatelów państwa polskiego z interesem naukowym, tożsamościowym, kulturowym i historycznym Polski. Tacy ludzie sami się gubią w tej ciągłej mimikrze i zmianach narodowości. Trzeba im pomóc - sami z tego nie wyjdą.

W roku 1991 Józef Michalik (biskup zielonogórsko-gorzowski) powiedział tak:

“Nieraz mówię i nadal będę powtarzał: katolik ma obowiązek głosować na katolika, chrześcijanin na chrześcijanina, muzułmanin na muzułmanina, żyd na żyda, mason na masona, komunista na komunistę, każdy niech głosuje na tego, którego sumienie mu podpowiada.”

Ambasador Baliński wychodząc od tych słów abpa Michalika idzie dalej i mówi, że najbardziej logiczne i pragmatyczne byłoby utworzenie koła poselskiego mniejszości żydowskiej (osób żydowskiego pochodzenia). W przyszłych wyborach mniejszość żydowska powinna mieć zarezerwowaną określoną liczbę miejsc w parlamencie (np. o jedno więcej, niż mniejszość niemiecka, czyli 3) i wtedy sprawy stałyby się transparentne. Osoby żydowskiego pochodzenia miałyby swoją reprezentację nie musząc się kryć i błąkać po przeróżnych partiach narażając się na podejrzenia, że lobbują w interesie Izraela i diaspory.

Podobnie np. z gazetami, telewizjami. B.Engelking już zrobiła pierwszy, odważny krok - publicznie, odbierając nagrodę od Michnika nazwała Gazetę Wyborczą - Gazeta Żydowska. I tak trzymać! Może lepsza byłaby - zgodnie z propozycją jednego z blogerów - nazwa “Cadyk”? Wyobraźmy sobie, podchodzi ktoś do kiosku i mówi: 20 “Cadyków” poproszę, bo wnuk mi zalał podłogę w garażu.

TVN to powinna być ToraVN itd.

Przemyślenia min. Gowina zdają się kierować sprawy we właściwym kierunku.

 

 

W dobie internetu i powszechnie dostępnych baz danych genealogicznych czynienie tematu tabu ze swoich przodków jest ekstrawagancją. Ekstrawagancja ta jest tym bardziej absolutnie niepojęta, gdy dotyczy ludzi pochodzących z narodu, który od momentu swego powstania fundamentem swojej tożsamości uczynił właśnie… pochodzenie i odmienność etniczną i wg badań antropologów kulturowych jest nacją najsilniej kultywującą swój etnocentryzm. Po cóż więc robić z tego sztuczną tajemnicę, temat o posmaku tabu nakręcający tylko niezdrowe dociekania i domysły. Trzeba wiedzieć, że im bardziej ktoś chce coś skryć, tym bardziej wzbudza niezdrowe zainteresowanie i podejrzenia, że ma coś na sumieniu. Czas więc, by mający przodków z narodu od zawsze chlubiącego się swoją specyfiką zaczęli występować – jak mężczyźni – z odkrytą przyłbicą, zamiast skrywać po kątach swoją nieporównywalną z innymi, szlachetną krew i awanturować się, gdy ktoś jakąś z tych tajemnic poliszynela upubliczni obrzucając go od razu insynuacjami, że jest… faszystą.

Musimy zacząć stawiać pytania, które trzeba już było postawić 30 lat temu. Kim są ludzie tacy jak np. bohaterowie ataków na Polskę z konferencji w Paryżu: Barbara Engelking, Jan Tomasz Gross, Jacek Witold Leociak?Dlaczego, skoro prowokacyjnie, oszczerczo i jawnie reprezentując interesy mniejszości (osób pochodzenia żydowskiego) przedstawiają się jako Polacy i są przez Polaków finansowani?Państwo, które nie ma uregulowanych sposobów prezentacji swoich interesów przez mniejszości jest niecywilizowane i - przede wszystkim - samo siebie osłabiające oraz degradujące.Podobnie osoby żydowskiego pochodzenia w partii rządzącej (jest ich mnóstwo) i w rządzie powinny występować w ramach struktur odróżniających ich od osób pochodzenia polskiego. To uczyni sprawy jasnymi. Jest Muzeum Żydów Polskich, musi być koło poselskie osób pochodzenia żydowskiego.Albo niesiecie ciężar swojej odrębności ze wszystkimi jego konsekwencjami, albo znika temat odrębności i specjalnych praw osób pochodzenia żydowskiego. Granie bowiem na dwa fronty ma posmak szulerstwa a w rezultacie zdrady. Zgodnie ze słowami abpa Michalika Żyd będzie mógł głosować na Żyda, mason na masona, komunista na komunistę. Postawmy na prawdę a prawda nas wyzwoli. W mętnej wodzie mniejszości-niemniejszości, Polaków-niepolaków łowią ryby najsprytniejsi - zmieniając lojalność i pochodzenie jak bańka mydlana zmienia kolory. Z punktu widzenia kameleona jest to strategia optymalna. Z punktu widzenia owadów - tragiczna, kończą żywot na lepkim jego języku biorąc go za neutralne liście.

 

 

Jak zakończyć tę etiudę o zniewieściałych Żydach wstydzących się swoich korzeni? Spróbujmy tak:

Setki tysięcy woluminów w bibliotekach świata poświęconych jest odrębności i wyjątkowości ludzi żydowskiego pochodzenia. Nawet teraz, gdy piszę te słowa drukiem wychodzą dwie - pisane przez samych Żydów - książki o tym, jak to Żydzi, ich dzieje, mentalność, wrażliwość, zdolności i osiągnięcia ODRÓŻNIAJĄ SIĘ od dziejów i cech ludzi innych narodowości.To jest faza afirmacji.A gdy tylko jakiś naród chce właściwie uhonorować te korzenie specyficznej, nieporównywalnej wrażliwości i wskazuje konkretnie, kto w rządzie, partii rządzącej, partiach opozycyjnych, mediach, biznesie, kulturze ma owe “wyjątkowe, wyróżniające się” korzenie - podnosi się wrzask: Aj waj! Piętnują Żyda! Antysemici! Będą się smażyć w piekle! Komiczny to zaiste widok. Infantylne, niemęskie zachowania. To jest faza wypierania się. Logika Zachodu nie może pojąć współistnienia obu tych faz - fazy autoafirmacji i fazy wypierania się.Z tego wynika całe zamieszanie i napięcia. Z tej mimikry.Odwagi, tego trzeba życzyć wszystkim osobom o żydowskich korzeniach. Gdyż - jak genialnie zauważył Gombrowicz - i zadedykujmy to panom Gowinowi, Sellinowi, Bielanowi, Naimskiemu, Ardanowskiemu i innym o analogicznej wrażliwości: “Niestety, ci, którym dano prawo do wyższości, nie mają prawa do równości (...) Nie podoba mi się w Żydach, gdy nie są na wysokości swego powołania.” Nie ma nic bardziej śmiesznego, groteskowego, nieprzyzwoitego niż Żyd wypierający się swojego żydostwa i w odpowiedzi na bycie rozpoznanym krzyczący: Antysemici, antysemici!

Zastanawia może kogoś, skąd ta powtarzalność problemów z lojalnością osób żydowskiego pochodzenia wobec państwa polskiego. Ciągle żądają specjalnych praw, a jak ktoś sam próbuje ich wyłowić z masy nie tak wybitnych przedstawicieli narodu polskiego - lamentują jak dzieci przyłapane nocą w spiżarni przez babcię na wyjadaniu konfitur ze słoików. I grożą ogniem piekielnym. Komiczni. Nie dorastający - jak pisze Gombrowicz - do ciężaru swojej odrębności i wybraności. Skąd ta powtarzalność? To tajemnica siły krwi - mówiąc słowami Tuwima, tajemnica rasy - mówiąc słowami rabina Weise`a, albo tajemnica krwi narodu wybranego - mówiąc słowami prezydenta Dudy. Tuwim mówi, że ta siła krwi jest irracjonalna - i to chyba jest odpowiedź najbliższa prawdy. Jednak nas, jako dumnych reprezentantów Zachodu obliguje zachodnia racjonalność do uporządkowania tych spraw i pospieszenie z pomocą etnosowi zaplątanemu w pragnienie podkreślania swojej wyjątkowości pomieszane ze wstydliwością i zmyślną chęcią działania z ukrycia. 

Byli  intelektualiści tak rozkochani w specyfice nacji żydowskiej - jak np. ten, którego decyzja o tym, że hymnem wspólnoty europejskiej ma być Oda do radości z symfonii Beethovena - obowiązuje do dzisiaj, że nazywali ludzi pochodzenia żydowskiego "szlachtą narodów świata". Czyż można sobie wyobrazić coś bardziej nierealnego, komicznego i żenującego niż... szlachcic wypierający się swojej szlacheckości?

 

Żydzi w Polsce powojennej i dzisiaj. Populacja i demografia

KOMENTARZE

 • Izrael to specyficzne państwo.
  Dlaczego?
  Ano dlatego, że gdyby wszyscy Żydzi tam się przenieśli - toby wnet nie było Izraela.
 • Imperium a sprawa Polski
  .
  @demonkracja 09:24:14

  "Izrael to specyficzne państwo."

  Izrael to w pierwszym rzędzie ważny obiekt wojskowy globalnego imperium na BW:

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html#Izrae

  z drugiej strony jest to obóz przejściowy dla żydów. To nie jest państwo, a jedynie instalacja. Jest więcej takich installacji, n.p. RFN nie jest państwem, były minister MSZ Gabriel: "Nie ma żadnego rządu w RFN, Merkel jest jedynie kierownikiem NGO" zarządzającej ludnością RFN, cel przejęcia Polski był podobny, za to BEZ wojny. 10 milionów Polaków pomogło kreacji wywiadów zachodu, NSZZ, doprowadzić Polskę do stanu bezpaństwowości, a bohater narodowy to przypieczętował:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/#_K

  Zapomina się często, że międzynarodowa wyspecjalizowana tysiącletnia sieć żydowska od wieków oddaje swe usługi zarządzającym światowym imperium, tak było w Niederlandach, nie inaczej w Wielkiej Brytaniii, kiedy była imperium, o udziale tej sieci u kreacji WB można łatwo znaleźć w literaturze, nie inaczej było z kreacją USA.

  W pierwszym cytowanym linku można zresztą znaleźć parę uwag, jaka jest rola Polski w imperium globalnym, że oszczędzę sobie komentarz.
 • Baliński wskazuje na skład narodowościowy MSZ,
  ale to nie tylko MSZ tradycyjnie jest okupowane przez unych. Kim są decydenci finansowania antypolskiej konferencji w Paryżu? Kto oblega finansożerczą i próżniaczą "polską" fundację narodową? Kto decyduje o finansowaniu kolejnych muzeów, cmentarzy, dotacji na bezużyteczne albo wrogie projekty? itd.itp.
  Postulat Pana Balińskiego o ljawnym lobby żydowskim nie przejdzie, bo zainteresowani wolą udawać Polaków, patriotów, katolików z oczywistych względów. No może jak im się już coś znaczącego uszczknie z uroszczeń, wtedy się ujawnią.
 • świetne ujęcie tematu
  5*

  Z drugiej strony, jacy to żydzi? W Polsce prawdziwego Żyda trudno uświadczyć. To wszystko przechrzty i tak naprawdę jest to po prostu wyznanie i wartości cywilizacyjne oparte na Torze i Talmudzie. To te wartości z ludów pochodzenia mongolsko - tureckiego zrobiły żydów żyjących w naszym rejonie Europy. Oni podszywają się pod prawdziwych Izraelitów- semitów, bo im to wygodnie.
 • @Laznik 11:00:10
  "To nie jest państwo, a jedynie instalacja. "
  --------------------
  Pełna zgoda.
  Izrael jest także swoistą dziuplą - jaką zawsze starają sobie zrobić złodzieje samochodów.
 • Włażenie do ... trwa.Za polską krwawicę. Na chore polskie dzieciaki trzeba żebrać!
  https://pbs.twimg.com/media/Dd3dt1SUwAIBSaQ.jpg
 • Okupacja postępuje , plus miejscowi sayanim...
  https://twitter.com/wierzynka_03/status/1135499005415362560

  https://pbs.twimg.com/media/D8IaTScW4AEFT4a.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/D8IaTvaXUAUDpQd.jpg


  https://pbs.twimg.com/media/D8IaUMQW4AIfz7H.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/D8IaUoHXsAAV79c.jpg
 • I dobijanie Polaków galopującą drożyzną!Zmuszanie do płacenia horrendalnych cen za usmańsko izraelski gaz.
  Podczas kiedy normalne rządy mają na uwadze zgodnie ze złożoną przysięgą "dobrobyt obywateli"kupują tam gdzie taniej.
  Przedpłata czy tez karne odsetki za 447 idą pełną parą.

  https://twitter.com/SzczesniakA/status/1134787354722484224

  https://twitter.com/SzczesniakA/status/1134787355959648257
 • @trojanka 14:01:11
  https://t.co/ZXHHCZRvy6

  Podwyżki can: gazu, wody, ścieków, wywozu śmieci,centralnego ogrzewania, żywności, benzyny, usług.
  Wspólnoty i sp nie mieszkaniowe podnoszą czynsze ,,bo podrożały "składnikii" funduszu eksploatacyjnego.


  Tak wysokiego miesięcznego przyrostu cen nie było od 8 lat - ekonomista o inflacji w Polsce
  oprac. Rafał Tomański
  4 maja, 14:07 411 033
 • Bardzo ważne zdanie.
  "Albo niesiecie ciężar swojej odrębności ze wszystkimi jego konsekwencjami, albo znika temat odrębności i specjalnych praw osób pochodzenia żydowskiego."

  Takie rozwiązanie powinno jednoznacznie narzucać prawo państwa bez odwoływania się do kogokolwiek uczuć czy wyimaginowanej cywilizacyjnej żydowskiej krzywdy. To w prawie polskim powinno być zapisane w paragrafach. Tak jednak nie jest a szkoda gdyż rozwiązało by główny problem przynależności do Polski i Polaków nie tylko Żydów ale i innych
  jak na przykład na dzisiaj Ukraińców.
 • @Stara Baba 14:40:47
  Skoro jedyna partia jaka upominała się i mogłaby się upomnieć o polskie interesy,/ jakakolwiek by nie była/czyli Konfederacja została oszukana w wyborach ,to raczej niemożliwe jest zmuszenie obecnego betonu, do wyegzekwowania nawet w drodze ustawy, takiego warunku.

  BO KTO??PO????PIS?? Może zwycięska WIOSNA Biedronia i jego męża??i ich popleczników i lobby????

  https://pbs.twimg.com/media/D8EJ2WnXsAA3bWG.png
 • Albo albo, zadają sobie pytanie żydo_celebryci.
  5* dla autora
  Skoro na paradzie "równości" będą żydzi to czy w ramach ochrony tejże, blok żydowski będzie miał osobną mossadowską achranę i gdzie tzw. celebryci będą maszerować na "ogólnej" paradzie czy w "bloku" ?
  Czyli co wybiorą sznur i jandza ?
 • Trzeba użreć, ukąsić nawet pamięć bestialsko pomordowanych w Auschwitz Polaków.
  Zewsząd Polacy mają znikać!!
  https://t.co/wafOGjEQYE

  Joanna Płotnicka: Dziwna flaga przed Muzeum Auschwitz. Czego tu brakuje?
  Opublikowano dnia 03.06.2019 00:25
  Dostałam to zdjęcie z zapytaniem - co to za flaga? Może Państwo odpowiedzą? Grecka? Izraelska? Podpowiem - bo to trudne pytanie. To flaga symbolizująca więźniów. Wisiała tam i wcześniej, ale wyglądała inaczej. W nowej wersji wzbudziła zdumienie przechodniów. Czy czegoś Państwu nie brakuje na tej fladze?

  Znów podpowiem - tam był dotąd symbol - taki jak ten na chustach więźniarskich. Wcześniej również była to flaga symbolizująca pasiak, ale był na niej trójkąt więźniarski z literą "P" w środku oznaczającą polskiego więźnia.Z flagi zawieszonej wczoraj przed muzeum KL Auschwitz czerwony trójkąt więźniarski z literą P wewnątrz - zniknął.

  Pan Jerzy Klistała syn polskiego oficera, byłego więżnia KL Auschwitz zamordowanego w obozie, skomentował:
  "Cóż, dyrektor muzeum geniusz od "unowocześniania" wymyślił rodzaj flagi bez czerwonego trójkąta i w wpisanej w środku trójkąta litery "P" (Polen) by nie drażnić zwiedzających z Izraela! Systematyczne wymazywanie więźniów Polaków z KL Auschwitz".


  !4 czerwca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów. Trzeba tego dnia uważnie przyjrzeć się flagom. Czy dostrzeżemy czerwony trójkąt z literą P? Czy będą tam polskie flagi?
  - Smutne to wszystko. Kto za tym stoi? Komu tak bardzo zależy aby polska martyrologia KL Auschwitz-Birkenau powoli zanikała. Dzisiaj jeszcze żyją ostatni świadkowie tego co się działo w tej diabolicznej maszynie ludobójstwa. A jutro, Kiedy już nie będzie ani świadków ani spadkobierców – co zostanie przekazane przyszłym pokoleniom Polakom, członkom Unii Europejskiej, światu ????

  Już dzisiaj zdarzają się glosy, ze „po co nam rocznica 14 czerwca, rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz. My mamy nasze święto 27 stycznia, które jest dla nas symbolem wyzwolenia i Holocaustu”Serdecznie wszystkich pozdrawiam.


  - komentuje Barbara Wojnarowska-Gautier (b.wiezien KL A-B, nr 83638)

  Joanna Płotnicka
 • Jesteśmy Polakami, a nie polaczkami! | Jacek Krzystek
  https://youtu.be/L2HZ2Hcnn4c
 • Oczywiście
  5*

  Bardzo interesujący artykuł, który Autor dołączył do treści tego wpisu.

  „Mając potwierdzoną dokumentami i świadectwami Centralnego Komitetu Żydów Polskich oraz danymi rosyjskich archiwów urealnioną liczbę Żydów w Polsce powojennej łatwo możemy przy pomocy narzędzi, którymi posługuje się demografia obliczyć liczbę ich dzisiaj. Przy trzyprocentowym wykładniczym przyroście ludności (takim, jaki ma średnio Izrael) dana populacja licząca 600 tys. podwajać będzie liczbę swych obywateli co 23,33 lata. Progi podwojenia wypadają w latach 1970, 1993, 2016, dając na koniec roku 2016 liczbę 4,8 mln. Ludność Izraela dziś to ok. 8,6 mln. Dzisiejsza populacja osób żydowskiego pochodzenia w Polsce stanowi więc 56,6 % dzisiejszej ludności Izraela (liczba Żydów w Izraelu to ok. 6,9 mln)! Jeśli chodzi o procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia w całości populacji dzisiejszej Polski, to jest to ok. 12,5 %! Jest to bardzo ciekawy wynik, być może wyjaśniający wiele z osobliwości polskiego życia politycznego i wiele z tak wyraźnych na mapie wyborczej preferencji wyborczych przedzielonej na pół Polski, gdyż osadnictwo żydowskie dokonywało się głównie na ziemiach odzyskanych ze zdecydowaną preferencją Dolnego Śląska (największe skupisko repatriowanych Żydów rosyjskich, w szczytowym okresie początkowym szacowane na 70-150 tys.), Warszawy i Łodzi. „Mała Moskwa” i siedziba NKWD też nie mogła być gdzie indziej, niż w dolnośląskiej Legnicy.”

  Biorąc pod uwagę, że żydzi od czasów powojennych okupują wszelkie istotne i intratne pozycje w rządach, polityce, oświacie, mediach, kulturze, etc., liczba stanowiąca 12,5% populacji Polski jest jak najbardziej uzasadniona. Polacy o tym nie wiedzą, ze względu na kamuflaż żydów i ponieważ nie nauczyli się rozróżniać cech charakterystycznych dla ich wyglądu, które jednakże istnieją ze względu na endogamię żydów.
  (Jeśli ktoś nie wierzy, to niech porówna wygląd aktorów, praktycznie już jawnie żydowskiego Hollywoodu, do wyglądu polskich, a właściwie „polskich” aktorek i aktorów.)

  Patriotyzm żydów istnieje wyłącznie w deklaracjach, bo są oni wierni 1) swojej grupie etnicznej 2) korzyściom materialnym. Koniec, kropka. Dlatego też, w jakimkolwiek kraju by nie mieszkali (z Izraelem łącznie), zawsze opowiadają się po stronie zaborcy/okupanta, a także w każdej chwili gotowi są do przeniesienia się do innego kraju, w którym widzieliby możliwość lepszego życia, w czym oczywiście ich zamieszkała tam grupa etniczna im zawsze pomoże.
 • Muzeum Auschwitz usuwa prawdę o polskich więźniach | Klistała Jerzy
  https://youtu.be/4s1OXEzZX2A
 • Nasz drogi pan prezydent mąż pani Kornhauser się cieszy!!
  https://forumemjot.wordpress.com/2017/01/14/andrzej-duda-cieszy-mnie-ze-kultura-zydowska-w-polsce-sie-odradza/
 • Polacy płacą podatki!!
  https://pbs.twimg.com/media/D77KTBEXsAcn6uK.jpg

  https://kresy.pl/wydarzenia/rz-budzet-panstwa-za-100-mln-zl-ratuje-cmentarz-zydowski/
 • „temi rencami” zniszczymy Polskę
  .
  @trojanka 13:53:56

  „funkcjonariusz PZPR – Fiszbach, „po stronie „solidarnościowej” okrągłego stołu na 64 działaczy 57 było Żydami””

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  żydzi:
  „temi rencami” zniszczymy znienawidzoną Polskę. Pomożecie ?!

  Polscy patrioci n.p. PiS zawyli:
  Pomożemy ! „temi rencami” pomożemy wam zniszczyć tę znienawidzoną Polskę. Zbudujemy nową „Polin”!

  Dzisiejsi bohaterowie narodowi w Polsce:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/

  JUST Act 447: Jest niebywałą zasługą 10 milionów Polaków, że Polska znajduje się w takiej sytuacji jak dziś.
 • Teren Polski znajduje się POD OKUPACJĄ !!
  .
  nie jest żadną pociechą, że oboczna kraina U też.

  @Laznik 08:31:22

  POD OKUPACJĄ naród organizuje ruch oporu, pierwszym krokiem do ruchu oporu jest uświadomić sobie, że kraj znajduje się POD OKUPACJĄ. Zacznijmy od języka

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

  Następnym krokiem jest organizować się w terenie, w gminie, dzielnicy, bowiem WSZYSTKIE tzw. partie

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Partia

  są kontrolowane przez agenturę okupanta, jak łatwo tego dokonać wskazuje powyższy przykład NSZZ. Pierwszym zadaniem partii, konfederacji i.t.p. jest przekonać ludność, że nie jest tak źle, że Polska jeszcze istnieje. Warto w tym miejscu wskazać lekturę tzw. Traktatu Lizbońskiego.

  Zaraz po objęciu kontroli nad krajem rozpoczął okupant rabunek majątku społecznego, organizując program pod nazwą „Prywatyzacja” Sorosa, któremu nadano imię Balcerowicza. JUST Act 447 jest jedynie egzekucją kontrybucji przez okupanta.

  Dla odwrócenie uwagi od okupanta, wystawia się zagrożenie zastępcze, patrz wyżej RFN.

  Na wezwanie konfidentów z „patriotycznej” partii PiS wkroczyły do Polski oddziały okupacyjne USA.
 • ŁUK TRIUMFALNY OKUPANTA
  .
  @Laznik 08:48:25

  wybudowano naturalnie w Warszawie

  - https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Historii_%C5%BByd%C3%B3w_Polskich_Polin#/media/File:Museum_of_the_History_of_Polish_Jews_in_Warsaw_building_0011.jpg

  aby każdy obok niego przechodzący Polak był świadom, jak dalece upodlona została Polska i że on został zepchnięty do roli łupu, niewolnika. Nosi on nazwę „Polin”, która roztacza się na całą krainę.
 • ŁUK TRIUMFALNY OKUPANTA
  @Laznik 08:57:45

  Link nie został przejęty, spróbujmy inny

  - http://bi.gazeta.pl/im/81/df/13/z20839297V,Muzeum-Historii-Zydow-Polskich-Polin.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930