Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
150 postów 150 komentarzy

varietas vestis reginae

wawel - "Jesteśmy oceanem w nocy, wypełnionym poblaskami światła. Siedząc tu razem, jesteśmy przestrzenią między rybami a księżycem." [Dżalaluddin Rumi]

Orgia herezji w TVP i Chabad, czyli polscy Zeleńscy w akcji

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Likwidują nie tylko ruchy narodowe ale i naszą wiarę

1. PUBLICZNA ORGIA HEREZJI

 

Wczoraj w programie “Minęła 20” mieliśmy okazję oglądać orgię antychrześcijańską. Uczestnikami byli: ks.Paweł Rytel-Andrianik (od 2015 rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski), ks. prot. dr Adam Misijuk (ksiądz mitrat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego) oraz - LAST, BUT… PRIME - Szalom Dow Ber Stambler – rabin chasydzki, obecny przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce, rabin domu modlitwy Chabad-Lubawicz w Warszawie (słowo “rabin” możemy wziąć w cudzysłów, bo jak wiadomo w obrębie “religii żydowskich” - na skutek braku urzędu centralnego - rabinem może ogłosić się każdy, podobnie jak w islamie muftim może się sam mianować każdy znawca prawa). Prowadzącym program był A.Klarenbach. Co do ks. Misijuka nie mam uwag, gdyż był jakby poza rozjudaizowaną gromadką trzech panów. Program zapewne jest w sieci w archiwum TVP, polecam obejrzenie. Trzeba ujrzeć Zełeńskich Polski…

 

Czegoż my tam nie mieliśmy… Utożsamienie Świąt Wielkanocy z żydowską paschą. Utożsamienie Świąt Zmartwychwstania Jezusa z… prowadzeniem Izraelitów po pustyni przez Mojżesza. Lansowanie piątej kolumny terminologicznej pod postacią zwrotu: JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKI, JUDEOCHRZEŚCIJAŃSTWO. Swego czasu idiotyzm i herezję tej żydowskiej zbitki słownej wyłożył prof. Wolniewicz. W ostatnim czasie widzimy ekspansję proroków judeochrześcijaństwa. Wprowadza tę brednię nasz ukochany premier Morawiecki-Lauder-Morash. Wprowadza ją z umiłowaniem pan A.Duda (ostatnio w tłicie po wybuchu pożaru Notre Dame). A nakierował rozmowę na ten temat triumfalnym tonem “red.” Klarenbach mówiąc: “No to co, możemy chyba mówić o wspólnej kulturze judeochrześcijańskiej”. Ach, z jaką rozkoszą wszedł w ten temat, jak nóż w masło - rzecznik episkopatu. Zaczął redukować Wielkanoc do paschy judaistycznej. W narastającej ekstazie począł PO HERBAJSKU recytować judaistyczną modlitwę: Shema, Israel, adonai elohenu, adonai ehad. Swój akt strzelisty zakończył apoteozą koncepcji “narodu wybranego”, by na koniec wytrysnąć HEREZJĄ GŁÓWNĄ,CZYSTYM ANTYTRYNITARYZMEM, CZYLI ZANEGOWAĆ TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ utożsamiając plemiennego boga Jahwe z bogiem w Trójcy Jedynym. Czegoś takiego jak ten program nie widziałem w oficjalnym obiegu do tej pory. Jest to znak nowego Etapu. Ukraina dała im wzór jak zwyciężać mają. Dzisiejsze zwycięstwo marionetki ruchu Chabad Lubawicz na Ukrainie dało napęd naszym rodzimym odszczepieńcom i uwolniło ich żarliwe myśli. Antychrześcijańskie. Testament syjonistyczny Lecha Kaczyńskiego wszedł w fazę intensywnej realizacji za naszą wschodnią granicą - nie mogą więc tego testamentu prokurenci w Polsce zasypiać gruszek w popiele.

 

Swoją judaistyczną ekstazę zakończył rzecznik episkopatu słowami: "Jahwe żyje!"...

 

 

2. CHABAD LUBAWICZ TO ORGANIZACJA “ŚWIĘTEJ WOJNY ŻYDÓW”

 

W sieci można zaleźć niezwykle trafne uwagi jednego z blogerów, który miał okazję znać wiele lat jednego z aktywistów ruchu Chabad. Napisał on tak: Czym jest CHABAD ?   

Jest to judaistyczny odpowiednik islamskiego dżihadu, jednak bardziej przebiegły i ma bardziej charakter zakulisowego oddziaływania na rządy światowe niż jakaś tam agresywna wojna i ucinanie głów jak ma to miejsce w przypadku islamskiego odpowiednika, co nie znaczy że nie powoduje ofiar śmiertelnych na całym świecie. Tak naprawdę niewiele wiadomo oficjalnie czym jest chabad i jak daleko sięga. (…) Wielu twierdzi że jest to żydowska sekta marginalizując CHABAD do jakiejś tam zamkniętej grupy nawiedzonych ludzi. To jest błąd ponieważ jest to nurt ideologiczny który może być wyznawany przez każdego żyda niezależnie od stanu, synagogi, a nawet pochodzenia. Więc sama organizacja Chabad Lubawicz to jedynie wierzchołek góry lodowej całego ruchu.(…) Cele CHABADU.

 

Oficjalnie co można cele ich są bardzo prozaiczne, rozpowszechnianie kultury żydowskiej, pojednanie między żydami a "gojami", ale tak naprawdę zajmują się głównie prowadzeniem szkół dla nawracających się żydów z całego świata, szkoleniu rabinów wszelkiej maści i rodowodu judaistycznego. Wygląda to jak pospolite ruszenie żydowskie które ma na celu wpajanie idei chabadu każdemu kto ma choć trochę świadomości o swoim żydowskim pochodzeniu.Dlatego najbardziej wiernymi członkami są osoby odkrywające swoje żydowskie pochodzenie. (…) Dokładnie tym zajmuje się organizacja "Lubawicz" od wczesnych lat 40-tych.

Jednak nieoficjalnie dowiedziałem się sporo więcej o ich celach. Otóż starają się przygotować świat na przyjście ich mesjasza. Według Kabalisty po 7 rebbe ( Menachem Mendel Schneerson ) ma nadejść mesjasz żydowski. Dlatego Scheneerson nie wyznaczył swojego następcy. Obecnie Lubawicz nie posiada swojego rebbe, są w stanie oczekiwania na mesjasza. Również się dowiedziałem że, 98% Żydów twierdzi że ostatni rebbe ma się reinkarnować albo zmartwychwstać jako "mesjasz". (…)

W jaki sposób CHABAD działa?  

Nie będę tego zbytnio rozwijał bo schemat jest znany każdemu kto interesuje się tematem rządów zakulisowych. Jest bank w rękach żydowskich, jest telewizja i polityk, więcej nie trzeba by wszyscy nadstawiali ucha po wytyczne. Na moje sugestie jakoby chabad był hamowany przez UE kabalista wybuchł śmiechem, stwierdził że chabad pięknie się realizuje w całej EU, Rosji, i USA. (...)  W Polsce CHABAD jest również realizowany od 25 lat. Objawia się on głównie werbowaniem Polaków z polsko-żydowskim pochodzeniem, rozpowszechnianie "pojednania", polsko-żydowskiego. Głównie z naciskiem na przyznawaniem się polaków do krwawej historii, holokaustu, oraz rozmywaniu prawdziwej historii II w.ś. Polskie rządy od 25 lat współpracują na rzecz CHABAD, podpisując tajne umowy z Izraelem, (ś.p. Lech Kaczyński ), wprowadzając ustawy sprzyjające odbieranie majątków polskiemu państwu na rzecz żydowskich organizacji. W tym linku mamy typowy przykład jak to działa :

http://natemat.pl/73183,forbes-oskarza-tak-elita-polskich-zydow-zeruje-na-oddanym-im-majatku

W Polsce jest tendencja do przyjęcia politycznie poprawnego krytycyzmu wszystkiego co polskie. Oczywiście to jest promowane przez lewicowe struktury, to również część chabadu starającego się osłabić Polskę jako jednolity twór, na rzecz podzielonego państwa wewnątrz. Nie było by to możliwe bez naszych polityków pochodzenia żydowskiego, zajmujących najwyższe stanowiska państwa od 25 lat.

Wszelkie zamieszanie polityczne, wojny na Bliskim Wschodzie , napływ "emigrantów" do Europy, wojna z "teroryzmem", wszystko to prawdopodobnie efekt działania chabadu.”

 

Koniec obszernego cytatu z ciekawego tekstu jednego z blogerów (całego tekstu nie polecam, gdyż dalej ów bloger próbuje rozwijać swoje, nieciekawe koncepcje).

 

3. IDEA WYBRAŃSTWA, NISZCZENIE ŚWIĄTYŃ, PALESTYNA JAKO CENTRUM HISTORII ŚWIATA, ARMAGEDONIZM, MILITARYZM

Doktryna, do której nawiązują ojcowie chasydyzmu oparta jest na apokryfach i pseudoepigrafach oraz na Talmudzie. Ojcowie chasydyzmu rozwijają teorie narodu wybranego, magii kabalistycznej, teorie oczekiwania na żydowskiego mesjasza, teorie apokalipsy rozgrywającej się na terenie Palestyny. Z licznych pism ekstrahowane są wątki etyki narodowej, czyli etyki wyższej, niepisanej i opartej na objawieniu etyki nadczłowieczeństwa członków narodu wybranego. To, co dzisiaj JEST PIĘTNOWANE jako “teoria spiskowa” jest CZĘŚCIĄ DOKTRYNY CHASYDYZMU! Chasydyzm sięgając do apokryfu “Księga Jubileuszów” buduje teorię DWÓCH OBJAWIEŃ. Oprócz powszechnie znanego objawienia chasydzi uznają OBJAWIENIE TAJEMNE I WSKAZÓWKI PRZEZNACZONE DLA ELITY ŻYDOWSKIEJ(por. Ochman, Peryferie filozofii żydowskiej). Metodę ukrywania faktycznych celów i związany z nią religijny nakaz okłamywania “niewiernych”ma judaizm i chasydyzm wspólną z islamem. Czego mają dotyczyć owe “tajemne wskazówki”, skrywane nie tylko przed gojami ale i przed większością Żydów? Oczwiście, głównego celu historii, czyli sposobów i etapów realizacji tego, by Izrael i Żydzi zrealizowali swoją misję PRZEWODZENIA LUDZKOŚCI a goje, by szybciej poczęli naśladować swój wzór, czyli naród wybrany, naród z definicji etyczny. Oczywiście, uznanie objawienia tajemnego implikuje “spiski”, czyli plany niejawne dla gojów wśród których żyją.

Ziemia Palestyny zostaje uznana w naukach mesjanizmu postluriańskiego, Jehudy Halewiego oraz założycieli chasydyzmu - jako centralny, obdarzony magiczną mocą, wybrany i boski rejon świata (por. Jarosław Kaczyński: "Izrael jest cudem").

Dogmatem chasydyzmu (jak wcześniej judaizmu i talmudyzmu) jest KONCEPCJA WYBRAŃSTWA. Składowe koncepcji wybraństwa to (por. Ochman, 1997)

 1. Duma z faktu wybrania
 2. Poczucie wyższości wobec tych, którzy nie zostali wybrani
 3. Idea nadczłowieczeństwa.

Musimy być tego świadomi. Wszystkie cechy tego, co nas bulwersuje w mentalności (charakterze) narodu żydowskiego nie są akcydensem lub ekstremą- są ŚWIADOMIE WYBRANYM I REALIZOWANYM KOMPLEKSEM IDEI. Musimy być świadomi tego, iż w naukach chasydów nasze, katolickie i chrześcijańskie (protestanckie wyznania jednak szybko się judaizują) świątynie są uważane za “miejsca szatana” i tak nazywane. Badacz “filozofii” żydowskiej (termin filozofia ująłem w cudzysłów, gdyż nie istnieje coś takiego jak “filozofia żydowska”, podobnie zresztą jak “filozofia rosyjska”) Jerzy Ochman nazywa chasydami sektę “terapeutów” z I w.p.n.e.. Otóż ci “protochasydzi” posiadali apokryf “Testament Hioba”, które to “dzieło” stwierdza, że poza świątynią Jahwe wszystkie inne świątynie są siedzibą fałszywych bogów i OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO POBOŻNEGO ŻYDA JEST JE NISZCZYĆ, BURZYĆ. Bohater tego apokryfu burzy świątynię nie poświęconą bogu Jahwe.   

 

Ludzie nie chcący się podporządkować ideom wybraństwa i nadczłowieczeństwa Żydów są przez nich nazywani grzesznikami prowadzonymi przez szatanów a ich (nasze) dusze określane są stworzonymi nie przez Boga, lecz przez demony, podobnie jak dusze zwierząt (por. "święta" księga sekty Chabad Lubawicz “Tanya”).

Przejrzyjmy wreszcie na oczy, tym bardziej, że wszystkie dane do odzyskania wzroku są jawne i dostępne. W oczach “narodu etycznego” my jesteśmy (tak, jak opisuje to hebrajska “Księga o wojnie Synów światłości z Synami ciemności”) Synami ciemności, jesteśmy ARMIĄ BELIALA, armią bezbożnych, których trzeba zwalczyć a ich świątynie zburzyć,  naprzeciw nas zaś stoi armia synów “Lewiego, Judy, Benjamina, towarzyszących im aniołów oraz… sił kosmicznych [sic!]. To jest wojna, wojna na niebiosach. Wojna przy urnach wyborczych, w studiach telewizyjnych i w parlamentach.

 

4.

Szokujące jest to, że w studio TVP, telewizji publicznej w najważniejszy, święty dla chrześcijan dzień - pojawia się jakiś sekciarz antychrześcijański, głosi publicznie swoje herezje. Półgłówki (lobbiści partii rządzącej) nie znające faktów od wielu lat przedstawiają i reklamują heterodoksyjną, stricte heretycką sektę judaizmu (powinno się mówić “talmudyzmu”, ale to obszerna kwestia na inną okazję) o nazwie Chabad Lubawicz jako “ruch ortodoksyjnego judaizmu” (angielska Wiki, też bredząc, ale delikatniej pisze: - is an Orthodox Jewish Hasidic movement).

Każdy chasydyzm (jest ich wiele) to taka ortodoksja, jak protestantyzm to ortodoksja chrześcijańska (czy katolicka). Chasydyzm, gdy powstawał przez rabinów był traktowany jako heretyckie potomstwo Sabbataja Cwi i był zwalczany. Rabin Chaim z Wołoszyna (1749-1821) nazwał cały chasydyzm “prawdziwym bałwochwalstwem”. Chasydyzm tak zaniepokoił ortodoksję, że sprowokował powstanie czegoś w rodzaju kontrreformacji żydowskiej, czyli ortodoksyjnego ruchu antychasydzkiego o nazwie musaryzm (stworzonego przez ucznia w/w rabina Chaima - Józefa Zundela).

 

Chabad Lubawicz to szowinistyczny, mesjanistyczny ruch polityczny posługujący się sztafażem religijnym i mydlący oczy odwoływaniem się do “pobożnych, ubogich Żydów”. Aktywa ruchu idą w setki miliardów $. Jego cele są jasne. Jakie? Wystarczy przyjrzeć się ekspansji ruchu na Ukrainie w ostatnich 30 latach.

I w taki to bigos żydowskiego, finansowego dżihadu oraz wojującego antychrześcijaństwa wprowadził nas L.Kaczyński. Ukraina wzięta, w Polsce więc pobudka dla mających przewodzić światu Synów światłości. Miej nas, Boże w Trójcy Jedyny w opiece przed takimi władzami, jakie mamy.

PS

W świetle tego wszystkiego nie dziwią słowa w jakich J.Kaczyński złożył Polakom życzenia wyrzeźbione niczym kielnią: 

Dobrych świąt, życzliwych i słonecznych świąt.

W Wielką Sobotę...

 

 

KOMENTARZE

 • Właśnie
  Na Ukrainie wygrał człowiek Kołomyjskiego. Czyżby miało to oznaczać, że Amerykanie dogadali się z Rosją?
 • WPS
  Wszystko niby ładnie, pięknie tylko te bzdury na temat Rosji, Putina, Krymu i filozofii rosyjskiej, której rzekomo nie ma kwalifikują ten tekst jako kolejne wydanie wyrafinowanej dezinformacji. Panie Wawel, czy sądzi Pan, że Lachom już rozum odebrało ?
 • No cóż...
  ku pokrzepieniu naszej nadziei...
  Jezus zmartwychwstał, naprawdę zmartwychwstał...
 • @stanislav 08:22:26
  Spokojnie.Pewne nieścisłości jak sądzę,bardziej są efektem niedoinformowania niż złej woli autora.
  Miast "karcić" lepiej wesprzeć pożyteczną informacją.
 • @stanislav 08:22:26
  To o Krymie to fragment tekstu blogera "arka_bushiego", nie wiem skąd on to wziął, więc kasuję to. Wszystko niebieską czcionką jest obszernym cytatem z jego bloga. Dla mnie osobiście największą wpadką z tego tekstu są uwagi o św. Pawle. Oto link do całości:
  http://arkabushiego.blox.pl/2017/06/CHABAD-przyjscie-ciemnosci.html
 • @Jan Paweł 08:27:05
  Piękny komentarz.
 • @wawel 09:06:10
  Kto i kiedy wyświęcił Saula aka Szawła aka Pawła?
 • Kilka merytorycznych uwag:
  Najtrafniejszą definicję Chabadu skonstruował znany rosyjski publicysta,w przeszłości szef kongresu żydów rosyjskich Ewgenij Satanowskij.Powiedział on mianowicie że "chabad lubawicz jest judaistycznym wahhabizmem"
  Zawsze jest "bezpieczniej" jeśli takie opinie wygłasza żyd gdyż trudno takiego wyciszyć zarzutem antysemityzmu.

  //W jaki sposób CHABAD działa? //

  Klasycznie.Jak mafia.Pojawiają się w jakimś miejscu i w krótkim czasie przejmują strategiczne punkty władzy nad daną społecznością.Żydowską również. Gdyby nie to ( że nad żydami również) trudno byłoby wydobyć jakąś informację o organizacji.Typowym przykładem tego zjawiska jest działalność byłego rabina a obecnie wiernego prawosławnego Eduarda Chodosa który od dwu dziesięcioleci toczy wojnę z Chabadem. Nawet jeśli tylko 10% z tego co mówi o lubawiczanach jest prawdą to już jest poważny powód aby się ich bać. (Chodos prowadzi ożywioną działalność yutubowo publicystyczną
  W Polsce nie ale w Rosji działalność Chabadu wywoływała kontrowersje a nawet głośne skandale polityczne z których głównym był "List 5000".
  Apel podpisany przez 5000 znanych osób domagający się delegalizacji Chabadu i zakazu drukowania ichniejszych "świętych ksiąg" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_5000
  tekst listu https://rusidea.org/2301 (link z polską wersją bo była takowa,gdzieś mi się zadział)
  --------------------------------------------------------------------------------------

  //termin filozofia ująłem w cudzysłów, gdyż nie istnieje coś takiego jak (...) “filozofia rosyjska”//

  Oczywiście że istnieje.Wprawdzie przejawia się w "nieoczekiwany sposób" ale jak najbardziej istnieje.
  Rosyjska filozofia wyrasta z prawosławia i związana jest z pojęciem "cerkwi wojującej".Ja wiem że to się "kojarzy" ale chodzi o coś innego."Cerkiew wojująca" to w przeciwieństwie do niebiańskiej "Cerkwi tryumfującej", cerkiew ziemska.Jej celem jest stałe dążenie do tego aby nie oczekiwać biernie na Cerkiew tryumfującą a tak działać aby już na ziemi zapanowały warunki choć trochę przypominające te "niebiańskie".
  Żeby ludzie dłużej i wygodniej żyli,żeby było sprawiedliwie itd itp.Jedyną rzeczą różniącą te dążenia od dążeń wszystkich innych myślicieli i filozofów było to że działania "cerkwi wojującej" przekładały się na bardzo konkretne działania.
  Mało kto by się spodziewał że taka "konkretna" nauka jak kosmologia zrodziła się właśnie w głowach filozofów cerkwi wojującej.
  /Idee Fiodorowa były inspiracją dla naukowców np. Konstantego Ciołkowskiego, matematyka i fizyka, zwolennika ontologicznej jedności kosmosu, wynalazcy, twórcy teorii lotu rakiet i popularyzatora kolonizacji kosmosu; oraz Władimira Wiernadskiego minerologa i biochemika, zwolennika teorii jedności planety Ziemia, który rozwijał koncepcje biosfery i noosfery/
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Niko%C5%82aj_Fiodorow

  W 1922 r większość znamienitych filozofów załadowano na statek i odprawiono do Europy.
  Jak wyraził się L.Trocki "nie było powodu żeby ich rozstrzelać a tolerować ich było niemożliwością" ( «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно» )
  Od tego wydarzenia zrodziło się pojęcie "filozoficzny parowiec"
  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4

  https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophers%27_ships
  ----------------------------------------------------------------------------------------

  // W narastającej ekstazie począł PO HERBAJSKU recytować judaistyczną modlitwę: Shema, Israel, adonai elohenu, adonai ehad. //

  To modlitwa po hebrajsku "Shema Israel," ciągle jest tylko judaistyczna? kto by pomyślał?

  https://www.youtube.com/watch?v=iEMyhFbaJHo

  https://www.youtube.com/watch?v=hWDn4jDUYso&t=27s

  https://www.youtube.com/watch?v=M4ZoJ2hYAzM
 • @wawel 09:07:59
  No tak, ale jak to wytłumaczyc 80% wyborcom katolickim, którzy głosują na pisuar??? W zdecydowanej większosci to dobrzy Polacy, ale kompletnie nie rozumiejący o co chodzi satanistom z Habad, którzy za pomocą kierowników kościoła Katolickiego, wprowadzają szatana do naszych kościołów, oddają im klucze do Świątyń w większosci z głupoty, albo nie wiedzy.
  By tak było musi być bank, media, polityka w propagandzie prym w tym wiedzie TVP lansując obrzydliwą propagandę pod kierownictwem lewaka, karierowicza, darmozjada społecznego Kurskiego, ale w inna stroną robi to samo GW z rolą główną Michnika i Jarosława Kurskiego. Rozstawiają się wszędzie, J. Kurski to tylko uzupełnienie Kaczynskiego.
  A wiec w Polsce od nawet 40 lat sataniści z Chabad rozdają karty, mają wszystko a więc banki, media, polityków (szczególnie tych od tzw. prawicy), Hierachię kościelną wraz z zdecydowanie większoscią wiernymi.
  Jak złamią nam Kościół a wiec wiernych do końca, to szatan będzie u nas w każdym domu.
  Trzeba wymagać dużo od siebie, ale jeszcze więcej od naszych hierarchów kościelnych.
  Dzięki za świetny tekst (może nie potrzebne tak szeroki opis blogera arka)
  Jezus zmartwychwstał,
 • Po pierwsze
  żadne krześcijaństwo nie jest nasz religią, zaden katolicyzm, protestantyzm, żadne prawosławie, ani żaden inny odprysk
  Po drugie:Joszue był żydem, Miriam była żydówką i wszyscy tzw. uczniowie Joszue byli żydami, wszyscy ewagieliści byli żydami i żydowskim bogiem jest JHWH, a więc wy jesteście judochrześcijanami. Dla żydów krześcijaństwo to sekta
  Po trzecie:Wielkanoc to Jare Gody, przesycone pogańskimi symbolami, które krześcijaństwo sobie przywłaszczyło
  Po czwarte: każdemu wydarzeniu towarzyszy przypisana data. Narodziny, śmierć, a także niby zmartwywstanie mają określoną datę. To dlaczego krześcijanie obchodzą to niby zmartwywstanie według kalędarza księżycowego i daty tegoż spektaklu są różne.Czyżby przybijano go do krzyża w różne dni, ale krzest Polski już ma określoną datę (wyssaną z palca), rok, a nawet dzień
 • @Wrzodak Z. 10:44:39
  «Upadł, upadł Babilon - stolica1.
  I stała się siedliskiem demonów
  i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
  i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
  3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
  i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
  a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».

  Nakaz ucieczki

  4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
  «Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
  byście nie mieli udziału w jej grzechach
  i żadnej z jej plag nie ponieśli:
  5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba,
  i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
  6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
  i za jej czyny oddajcie podwójnie:
  w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!
  7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
  tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
  Ponieważ mówi w swym sercu:
  "Zasiadam jak królowa
  i nie jestem wdową3,
  i z pewnością nie zaznam żałoby",
  8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
  śmierć i smutek, i głód;
  i będzie ogniem spalona,
  bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
 • @Wrzodak Z. 10:44:39
  Kościół to oni już złamali. Kto z episkopatu mówi o 447? O tym wspomina tylko paru księży, reszta siedzi cicho.
 • @Wrzodak Z. 10:44:39
  Szanowny Panie Zygmuncie TVP z TVN-en, GW z GP i DP wszyscy ciągną ten naród w jedną stronę...

  Ma Pan rację, że wielką, bardzo wielką rolę mają w tym hierarchowie Kościoła RK. Jak widać, tam będzie bardzo trudno przebić się Prawdzie, ale na szczęście Pan Bóg wysłuchuje, jak wiemy z historii, hierarchów (także tej władzy świeckiej, która przecież każda pochodzi od Pana Boga), ale także, co jest dla nas pocieszające i jest wielką nadzieją, głosu modlitewnego ludu Bożego.
  Tak było przecież na Ślubach Jasnogórskich, gdzi wielki zryw modlitewny Polaków został wysłuchany i za parę miesięcy władzę w Polsce objęli Polacy.
  Niestety, bo to co wymodlili Polacy zniszczyli hierarchowie prowadząc Polaków na manowce Wiary tym otwrciem polskiego Kościoła RK na to te satanistyczne Aggiornamento z tym całym Neokatechumenatem który zbiera żniwo do piekła do dzisiaj. Tu jest przykład tego "porwania" (przez kogo) tłumów wiernych.
  https://www.youtube.com/watch?v=hS00XB6Wwrk&t=218s

  Jedyna i ostatnia nadzieja na przetrwanie narodu polskiego to powrót do Tradycji Kościoła w błagalnym zrywie (i nie tylko zrywie) modlitewnym do Pana Boga.
  Rozumie to już wielu księży i jeszcze więcej świeckich. Powstają krucjaty i inne działania modlitewne. Tutaj jest z tych przykład takiej cyklicznej już inicjatywy modlitewnej organizowanych przez zatroskanych księży:
  https://www.youtube.com/watch?v=1YWoC6FZI_M&t=38s

  Dołączajmy do istniejących, organizujmy nowe krucjaty i inne inicjatywy modlitewne...
  NIE MA INNEGO RATUNKU DLA POLAKÓW
 • @goat 10:59:14
  goat, daj se już spokój, bo kiedyś pójdziesz TAM na swój SĄD i... co wtedy powiesz?
  przepraszam, nie wiedziałem?

  Chyba nie jesteś tak infantylnie głupio naiwny i nie wierzysz w to że TAM nie pójdziesz?
 • @goat 10:59:14
  Tam, gdzie wiara rozum zastepuje - wszystko jest mozliwe.
 • @Jan Paweł 12:06:53
  "Tam" to znaczy,gdzie? A jeśli się okaże że ty jesteś infaltylnie głupio naiwny?
 • @goat 10:59:14
  Mylisz się, też tak kiedyś myślałem..
  Zakładając, że Stary Testament to prawda i tylko prawda, to jako potomkowie Adama i Ewy wszyscy jesteśmy żydami. Mając tak poważne dowody za sobą piszę wniosek o odszkodowanie za holokaust, oraz emeryturę za rok 68 (chociaż nie żyłem wtedy, ale to nieistotne).
  Renta dożywotnia za życie w antysemickim Polin także należy mi się..

  Reasumując; Wszyscy jesteśmy żydami!!!! Pojawia się problem, kto ma płacić?? To proste!!!! Ty mi zapłacisz, bo oboje jesteśmy żydami, ale tylko ja to zrozumiałem :)))

  Pozdrawiam, na PW wysłałem numer konta do pierwszego przelewu, hehe
 • @goat 12:20:38
  Ty pewnie wierzysz, że jesteś nieśmiertelny?
  To wyobraź sobie że jesteś nieśmiertelny, tylko trochę inaczej niż myślisz.
 • Jest faktem, że dzieci
  diabła gmerają nie od dzisiaj w semantyce - i wychodzi im, że np. wojna to pokój - więc w takiej sytuacji nie dziwmy się, że chrześcijaństwo - to judeochrześcijaństwo.
  Wniosek?
  Ognia z wodą czy Piekła z Niebem nie pożenisz.
 • Atak na chrześcijan
  .
  Zarówno dewastacja kulturalna i moralna, jaka uprawiana jest w Polsce, jak też od dziesięciloleci rozkład Watykanu, wspópracującego także z kreacją wywiadów zachodnich NSZZ

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/kolonia-usa/

  w imię żydowskiej lichwy

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  jest już dość charaktersytycznym zjawiskiem, potęgującym się od czasu rozbiorów Polski. Tzw. powstania w tym okresie posłużyły jedynie do przejęcia własności z rąk Polaków, którzy zostali za udział w nich wydziedziczeni, konfidenci mogli ich majątki łatwo przejąć.

  Ten proces dechrystianizacji jest zjawiskiem trwającym od wieków, ostatnie wydarzenia, jak choćby sprzed paru dni

  - https://marucha.wordpress.com/2019/04/21/plonie-katedra/#comment-826704

  potwierdzają, że został on przyspieszony przez siły nim zarządazjące, MWF

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#MWF

  do tzw. "kryzysu 2008" nie było nic o MWF wiadomo, teraz wiemy i trzeba by to uwzględnić, jeśli się zamierza rozważać przyczyny wydarzeń, szczególnie, gdy wydają się niezrozumiałe lub dziwaczne.

  Mamy do czynienia z masowym atakiem na chrześcijan, rokład w hierarchii kościoła, o czym wspomina się wyżej, ułatwia ten proces.
 • Semantyka
  .
  @demonkracja 13:29:01

  "dzieci diabła gmerają nie od dzisiaj w semantyce"

  demokracja porusza niebywale WAżNY aspekt w tej wojnie przeciwko chrześcijanom:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

  ignorowany i niedoceniany przez wielu, jak nie wiąkszość, przkład: "żonaty kawaler"

  - https://marucha.wordpress.com/2019/04/21/drodzy-czytelnicy-i-uczestnicy-forum-stanislawa-michalkiewicza/

  Semantyka jest ostatnio ustalana w zależności od sytuacji i potrzeb propagandowych, ale są też interesujące odsłony, n.p. czyj to właś'ciwie jest ten holokaust ?

  - https://bmiroslawska.pl/gdy-chodzi-o-honor-nie-mozna-milczec/#comment-117
 • @Jan Paweł 12:06:53
  A jeśli ileś lat temu na ziemię przybyła inna cywilizacja, dorwała jakiegoś małpoluda, zmieszała że swoimi genami i wyszedł człowiek, a my w legendach wspominamy ich jako boga(bogów) toco? Ktoś, kto wyprzedzać może obecną ludzką technologię np: o 1000lat? Dla takich ufundowanie ludziom różnych objawień to po prostu Pestka? Wciśnięcie klawisza w ichniejszych komputerach.
 • Jestem w głębokim smutku, bo przeze mnie
  mój pies stracił życie, pokazałem mu zdjęcie kaczora w otoczeniu tych żydokukieł i natychmiast wyskoczył przez balkon, z 10 piętra, sorry piesku ...
 • @provincjal 09 16:25:15
  Zawsze lepiej mieszkać na parterze. A jeszcze lepiej nie drażnić zwierząt. Allbo przynajmniej dobrze je wytresować.
 • @wk..ny 12:33:30
  Czekam na nr. konta. Oddam szmal i oddam pokłon, tak jak Kaczyński spólka
 • @goat 12:20:38
  To on się już tego nie dowie bo po śmierci nie będzie już niczego. Ty zaś ryzykujesz. Polecam "zakład Pascala".
 • @Jan Paweł 12:53:07
  Jestem śmiertelny tak jak wszystki żywe istoty na Ziemi. Wszystkie istoty fauny i flory, nawet kamień czy głaz ulega erozji ikończy swój byt obracając się w pył. To nie pieprz mi o jakimś sądzie ostatecznym przed jakimś JHWH, albo Joszue. Śmierć zrównuje wszystkich, biednych i bogatych, mądrych i głupich, ludzi, zwierzęta i rośliny
 • @Oracz 09:11:32 Odnośnie SAMOWYŚWIĘCENIA się Szawła na św. Pawła to polecam jego "List do Galatian"
  //1 Ja, Paweł, nie zostałem powołany na apostoła przez ludzi, lecz przez samego Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił (...)

  8 Gdyby jednak ktoś—nawet jakiś wierzący z naszego grona albo anioł z nieba!—przedstawił wam dobrą nowinę inną od tej, którą od nas usłyszeliście, niech będzie przeklęty! 9 Jeszcze raz to powtórzę: ...niech będzie przeklęty!

  Paweł powołany przez Boga
  11 Przyjaciele, zapewniam was, że głoszona przeze mnie dobra nowina nie została wymyślona przez ludzi. 12 Nie przekazał mi jej żaden człowiek ani od nikogo się jej nie nauczyłem. Objawił mi ją osobiście sam Jezus Chrystus!

  15 Bóg jednak wybrał mnie jeszcze przed moim urodzeniem i przyciągnął mnie do siebie swoją łaską. 16 Uczynił to, aby przeze mnie objawić światu swojego Syna i abym przekazał poganom dobrą nowinę o Jezusie.

  Gdy poznałem Jezusa, nikogo nie pytałem, co mam robić. (itd.)//

  Czyli, jak to się u Żydów potocznie mówi, NAJZWYKLEJSZA APOSTOLSKA CHUCPA leży u postaw chrześcijańskiej wiary W KRYMINAŁU ZBAWIENIE METODĄ ZACNEGO CZŁOWIEKA JEZUSA UMĘCZENIE.

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/07/Gwiazda-Dawida-w-centrum-Krzyza-Panskiego1.jpg
 • @Berkeley72 17:01:05
  Śmieszą mnie takie spoty.Uważam że są nie tylko komiczne ale niepotrzebne.W ferworze niepotrzebnych przekomarzań giną gdzieś sprawy zasadnicze.A przecież często ludzie mówiący "innym językiem" w gruncie rzeczy mówią o tym samym.
  Dajmy na to (były) rabin (obecny prawosławny) Eduard Hados twierdzi że lubawiccy chasydzi uprawiają czarną magię.I że to ich satanistyczne obrzędy pod osobistym patronatem siódmego rebbe Menachema Schneersona spowodowały czarnobylską awarię.
  No nie wiem czy to możliwe.Ale z drugiej strony myślę sobie że wprawdzie nie wiadomo czy czarna magia istnieje ale że dywersja i sabotaż istnieją to pewne w 100%. Więc kto wie,kto wie.Tym bardziej że jak twierdzą świadkowie chabatnicy nazwali awarię "czarnobylskim cudem"
  https://borovv.livejournal.com/38760.html
  http://poiskpravdy.com/chernobylskaya-katastrofa/

  PS
  chyba rozumie pan do czego zmierzam.Do tego że ktoś mówi "magia" a ktoś "dywersja".Przyzna pan że choć słowa brzmią różnie wcale nie muszą oznaczać innej sytuacji.
 • @wk..ny 12:33:30
  Bingo! Zdolny jesteś.
  Lata mijają a ja nie wykombinowałem takiej logiki-
  Jestem Żydem!
  Ja dopiero teraz sobie to uświadomiłem, tak musimy się odszukiwać i uświadamiać -

  dziękuję bracie
 • "z tym przejęciem kontroli nad chrześcijaństwem przez faryzeuszy to jest tak jak z islamem""
  .
  @Berkeley72 17:01:05

  "Odnośnie SAMOWYŚWIĘCENIA się Szawła" to w islamie "już drugi kalif Umar/Omar był początkowo wrogiem Mohameda, podobnie trzeci kalif Osman, po zamordowaniu czwartego kalifa Alego, został kalifem Muawija, syn największego przeciwnika Mohameda Abu Sufjana"

  - https://zygumntbalas.neon24.pl/post/143474,wejscie-armii-usa-do-europy-w-1917-roku#comment_1533755

  a jeśli jeszcze dodać do tego manipulacje semantyczne, patrz wyżej, to mamy pełny obraz rzeczy.

  Dwa realia wszakże:
  1. kościół tworzą nie prorocy i hierarchia kościelna ale wierzący, jak przykład JPII dowiódł, często są to łatwowierzący, to oni tworzą kanony wiary
  2. nasze chrześcijaństwo jest europejskie i różni się od innych form chrześcijaństwa pod wielona względami, a jeśli chodzi o judaizm, to wg. zamysłu jego twórcy jest zaprzeczeniem judaizmu.

  Chabad Schneersonów wspópracował z różnymi organizacjami wywiadu, szósty rebbe Schneerson współpracował z nazstowską Abwehrą, jego wyjazd ze świtą z okupowanych terenów załatwił osobiście admirał Canaris. Chabad współpracuje nadal z służbami.

  Chabad ma bogatych sponsorów i jest gwałtownie rosnącym ruchem żydowskim. Także inni żydzi byli konfidentami n.p. Gestapo, przypomnijmy choćby "żagiew" (gogle(żagiew żydowski)) czy niezliczonych członków tzw. Judenratów. Jak wiemy z ostatnich dziesięcioleci w Polsce, w służbach zawsze aż roi się od żydów.
 • @goat 16:42:51
  Masz rację. Zdechniesz sobie i zgnijesz w spokoju. Jan Paweł, zawraca ci gitarę, bo to taki katolicki sport, nauczyć wszystkich klękania przed świętym gipsem i świętym bohomazem.
  Ich wyobrażenie Boga zbawia wszystkich i bezwarunkowo. Ale czemuś im zależy tłoczyć się razem w przybytkach, które wtedy są najlepsze, gdy pod posadzką zgromadzą odpowiednią liczbę trupów.
  To kultura śmierci, na okrągło tylko by o śmierci ględzili i w ich modłach przejawia się śmierć (w godzinę śmierci naszej). Co jakiś czas biorą sprawy w swoje ręce i urządzają swym bóstwom orgie pod nazwą wojna. Wyrzynają się wtedy wzajemnie. To kompletne szaleństwo, ale w dobrym tonie jest brać w tym udział i dać się podziwiać.
 • @Oracz 08:04:40
  Wyobraź sobie że niestety, nie wszyscy będziemy zbawieni. Natomiast wszyscy zmartwychwstaniemy, z tym tylko, że tylko niektórzy z nas do życia wiecznego w Jezusie Chrystusie... Pozostali niestety do śmierci wiecznej w potępieniu w piekle.

  P.S otóż wyobraź sobie, że niektóre z tych gipsowych (i innych) figurek na całym świecie, płaczą krwawymi łzami z powodu ludzi którzy nie wierzą i żyją w grzechach...
 • @Jan Paweł 08:42:56
  Nad głupotą klękających przed nimi.
  Ty, nie żyjący w grzechu, analfabeto funkcjonalny.
  Tobie nie ma sensu nawet cytować nic z Biblii. Ty się masz chyba za wyrocznię.
 • @Jan Paweł 08:42:56
  A co jeśli ktoś jest uczciwy i przyzwoity, ale niewierzący? To co będą mieli po śmierci? Piekło czy Raj?
 • @zbig71 09:04:05
  // To co będą mieli po śmierci? Piekło czy Raj? //

  To zależy od nas bo podobno Piekło lub Raj nosimy w sobie.
  Ponoć te rzeczywistości wyglądają dokładnie tak samo a czy są jednym czy drugim będzie zależało od nas.
  Powiadają że "tamta rzeczywistość" to przecudny ogród z obficie zastawionym stołem.Za stołem siedzą biesiadnicy a do dyspozycji mają wyłącznie pałeczki o długości 1 metra.
  Dla ludzi pozytywnych z wrodzonym instynktem altruizmu metrowe pałeczki nie są żadnym problemem albowiem bez przeszkód dobywają
  z półmisków smakołyki i podają do ust sąsiada z naprzeciwka.Przeto czas upływa im na niekończącej się biesiadzie,interesującej rozmowie i zabawie w miłym towarzystwie.
  Natomiast egoiści,ludzi za życia skupieni wyłącznie na sobie,ci którzy nigdy nie myśleli o innych człowieku,nie mogą zaspokoić głodu bo ich pałeczki są zbyt długie.Przeto siedząc za suto zastawionym stołem cierpiąc okrutny głód,są źli dlatego kłócą się z innymi współbiesiadnikami tak samo cierpiącymi głód jak i oni.I tak będzie przez całą wieczność.
 • @ikulalibal 09:28:36
  Chińczycy dadzą radę. Z pałeczkami przynajmniej.
 • @ikulalibal 09:28:36
  "przecudny ogród z obficie zastawionym stołem...
  dobywają
  z półmisków smakołyki i podają do ust sąsiada z naprzeciwka.Przeto czas upływa im na niekończącej się biesiadzie,interesującej rozmowie i zabawie"

  Nie rozumiem.
  A gdzie życie w ubóstwie?
  Gdzie umiarkowanie w jedzeniu i piciu?
  Itd. itp.
  Bo chyba jedno zaprzecza drugiemu :))
 • @ikulalibal 09:28:36
  "egoiści,ludzi za życia skupieni wyłącznie na sobie,ci którzy nigdy nie myśleli o innych człowieku,nie mogą zaspokoić głodu bo ich pałeczki są zbyt długie"
  Czy oni wszyscy są więc tam aż taki idiotami że trzymają je na samym końcu ???
  (o złamaniu już nawet nie wspominam)
  :))
 • Koszerna wieprzowatość
  Patrząc na egzemplarze żydowskie na zamieszczonym w nagłówku zdjęciu można stwierdzić, że koszerne żarcie prowadzi u wielu do wieprzowatości, a więc mamy przykład koszernej wieprzowatości i to w kapeluszach.

  Niech ten przykład nakłoni czytelnika, aby zastanowił się nad językiem, jaki mu mendia gównego nurtu wpoiły

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

  nie bez racji zwraca uwagę dyskutant na faktor semantyki języka

  //wawel.neon24.pl/post/148578,orgia-herezji-w-tvp-i-chabad-czyli-polscy-zelenscy-w-akcji#comment_1543785

  tak nierozważnie ignorowany przez wielu.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031