Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
125 postów 130 komentarzy

varietas vestis reginae

wawel - "Jesteśmy oceanem w nocy, wypełnionym poblaskami światła. Siedząc tu razem, jesteśmy przestrzenią między rybami a księżycem." [Dżalaluddin Rumi]

Ilu Żydów jest dziś w Polsce? Ukryte życie polskiej diaspory

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ilu jest Żydów w Polsce i kto manipuluje informacjami na ten temat?

image

Niedawno w Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach cyklu „Życie przecięte”. Żydzi w Polsce 1944-1968 miał miejsce wykład prof. D.Stali „Ilu Żydów było w Polsce powojennej?” Czy z tego wykładu – jak można by się zgodnie z logiką spodziewać – wynika ilu Żydów jest w Polsce obecnie, czy wręcz przeciwnie, wykład ten uniemożliwia dokonanie takich ustaleń, do tego i do innych zagadnień z kręgu problematyki powojennych deportacji Polaków i Żydów z terenów ZSRR na teren nowotworzonego państwa polskiego (о лицах польской и еврейской национальностей, подлежащих эвакуации в Польшу – jak to nazywają dokumenty z rosyjskich archiwów) – odniosę się w poniższym tekście i spróbuję dać odpowiedź na pytanie o wielkość populacji osób żydowskiego pochodzenia (jewish descent) w roku 1947 i po upływie 70 lat, w roku 2016 – w oparciu o materiały polskie, rosyjskie, niemieckie i żydowskie.

 

Przeglądając różnojęzyczne wersje haseł w Wikipedii można dowiedzieć się ciekawych rzeczy, faktów z zakresu socjologii lub psychologii. Takich np. jak ta, że Amerykanie polsko-żydowskiego pochodzenia nie wstydzą się swojego pochodzenia i bez problemów je ujawniają w przeciwieństwie do obywateli Polski żydowskiego (polsko-żydowskiego, ukraińsko-żydowskiego, białorusko-żydowskiego, rosyjsko-żydowskiego) pochodzenia. Jak może być przyczyna tego zagadkowego faktu? Oczywiście, odrzucam podpowiedzi sponsorowane typu: „ukrywają, gdyż boją się polskiego antysemityzmu wyssanego przez Polaków z mlekiem matki”. Z polskiej Wiki można się jeszcze dowiedzieć, że obecnie w Polsce jest ok.10-20 tys. Żydów. Ilu ich jest obecnie faktycznie i dlaczego ten temat jest omijany oraz na jakie aspekty życia politycznego i stanu państwa obecnego i przyszłego to rzutuje - postaram się odpowiedzieć w dalszej części.

Angielska Wiki ma kategorię haseł: Ludzie żydowskiego pochodzenia (Category:People of Jewish descent). Do tego dodaje angielska Wiki uwagę, żeby odróżniać „Jewish descent” od „Jews”, czyli osóby żydowskiego pochodzenia od Żydów i kieruje do artykułu o matrylinearnym dziedziczeniu przynależności narodowej. Konsekwentnie też angielska Wiki oprócz ogromnej listy znanych osób żydowskiego pochodzenia daje dużą listę znanych Żydów. I obydwie te kategorie rozpisane są na wiele krajów (podkategorii). Osób żydowskiego pochodzenia angielska Wiki odróżnia 81 podkategorii. Wśród podkategorii mamy m.in. „German-Jewish descent”, czyli „pochodzenie niemiecko-żydowskie”, co bywa często mylnie nazywane „niemiecki Żyd”, gdyż przymiotnik „niemiecki” powinien określać miejsce urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania (ew. obywatelstwo) i tak, będziemy mieć prawidłowo: Bernie Sanders – amerykański Żyd, którego rodzice pochodzili z Polski i Rosji. Nie przestrzegając tego, myląc „pochodzenie etniczne” z „pochodzącym z” dostaniemy takie kwiatki, jak w portalu „natemat”, gdzie napisano o Bernim Sandersie, że jego matka była „polskiego pochodzenia”. Kto jak kto, ale Żydzi na pewno nie „nabierali pochodzenia” (w sensie etniczności) od... miejsca urodzenia, zwłaszcza, gdy jak przodkowie Sandersa ściśle przestrzegali endogamii, czyli małżeństw wewnątrz własnej grupy, w celu zabezpieczenia jej przed utratą członków, wzmocnienia izolacji i utrzymania odrębności oraz w celu – jak pisze Wiki – „utrwalenia kastowości etnicznej i swoistego prestiżu” (zgodnie z Miszną oraz komentarzami do Tory i Miszny).  

Wracając do angielskiej Wiki i jak jawna jest ona w porównaniu do przemilczającej wiele faktów związanych z pochodzeniem etnicznym polskiej Wiki, to w kategorii „Ludzie pochodzenia żydowskiego” wśród 81 podkategorii mamy pochodzenie ukraińsko-żydowskie, rosyjsko-żydowskie, białorusko-żydowskie, łotewsko-żydowskie etc. I teraz dochodzimy do najciekawszej rzeczy: Amerykanów żydowskiego pochodzenia mamy w angielskiej Wiki 5865 (samego tylko rosyjsko-żydowskiego pochodzenia 1240 osób), podczas gdy Polaków rosyjsko-żydowskiego pochodzenia mamy... 2 osoby w angielskiej Wiki, a w polskiej tylko 1 osobę... Są to Moishe Broderzon i Sara Topelson de Grinberg, którą określono jako Polkę, choć z Polski wywieźli ją rodzice, gdy miała 3 miesiące i całe życie spędziła w Meksyku. Wprawdzie mamy kategorię „polscy Żydzi”, ale 1. nie ma ona podkategorii „pochodzenie ukraińsko-żydowskie, niemiecko-żydowskie, białorusko-żydowskie, litewsko-żydowskie etc. 2. zawiera b.mało osób z żyjących w Polsce po II wojnie lub obecnie żyjących 3. głównie zawiera osoby, które opuściły Polskę. Stwarza to wrażenie, że – owszem – byli w Polsce Żydzi, niewiele osób, kilkadziesiąt lat temu, w końcu poumierali, lub wyemigrowali (ew. w narracji grossopodobnej – zostali przez Polaków wymordowani). A zostało jedynie parę tysięcy, nie rzucających się nikomu w oczy, chodzących do nielicznych synagog (po Okrągłym Stole i tzw.odrodzeniu życia żydowskiego mamy w Polsce 7 synagog i 11 domów modlitwy) ortodoksyjnych Żydów, wśród których nie ma żadnego celebryty. Po takiej wstępnej manipulacji encyklopedycznej potem można już w haśle dotyczącym danych o populacji żydowskiej podawać śmiesznie małą liczbę Żydów w obecnej Polsce rzędu 10-20 tys. (w niektórych hasłach Wikipedii nawet podaje się... 3200 osób). Po tak zafałszowanej ogólnej tendencji opisu tej grupy etnicznej trudno spodziewać się precyzji w samych biografiach, które absolutnie nie rozróżniają pojęć Żyd i osoba żydowskiego pochodzenia.

 

Przy próbie opisu powojennych migracji (repatriacji) rosyjskich głównie Żydów do Polski i wielkości tych przesiedleń jak i dalszych ich losów napotykamy na kilka klasycznych trudności, które mogą doprowadzić do licznych przekłamań. Ogólnie rzecz ujmując nazywa się to w literaturze przedmiotu „problemem tożsamości” (etnicznej, narodowej, religijnej i państwowej). Podejście obiektywne, faktograficzne musi tu być wyraźnie oddzielone od subiektywnego stosunku danej osoby do faktów związanych z własnym pochodzeniem. Na przykładzie naszego Berniego Sandersa wygląda to tak: nie ma żadnego znaczenia, jeśli Sanders – hipotetycznie – nie uważałby się dziś za Żyda. Byłoby to jego odrzucenie tożsamości żydowskiej (fakt psychologiczny) – nie mające jednak nic wspólnego z jego wielopokoleniowym byciem Żydem. Wiele osób w Ameryce omija konieczność wyboru mówiąc o sobie „amerykański Żyd”. Jest to sformułowanie pragmatyczne typu „Panu Bogu (swojej zakorzenionej w sercu etniczności) świeczkę a diabłu (obywatelstwo amerykańskie) ogarek. Popularność takiego sposobu autoprezentacji jest duża i wbrew pozorom nie mówią tak o sobie tylko religijni Żydzi, ale cała populacja włącznie z osobami świeckimi (agnostycy i ateiści). Tak samo w międzywojniu w Polsce funkcjonowało określenie „polski Żyd”. W Ameryce takie przymiotnikowe określanie swego obywatelstwa przetrwało do dziś, w Polsce zanikło, gdyż z wielu powodów w życiu politycznym zaczęły dochodzić do głosu (zwłaszcza po ogromnym przesiedleniu do Polski w 1905 r. tzw. Żydów litwackich (ok.600 tys.), programowo izolujących się od polskości, poglądy żądające opowiedzenia się po jednej ze stron i dokonania wyboru: „Żyd czy Polak”. Taki wymóg wobec wszystkich polskich Żydów stawiał np. wspaniały, polski patriota żydowskiego pochodzenia Julian Unszlicht. Po wojnie sytuacja w Polsce skomplikowała się politycznie, jeśli nie jest profanacją nazwanie komplikacją kolejnej okupacji pobłogosławionej przez „opinię międzynarodową” i „wielkich tego świata”.

Specyfiką polskiej diaspory Żydów (nazwijmy to tak, ze względu na wykazany w dalszej części duży ilościowo wymiar osiedleń) było to, że ilość Żydów religijnych była już od początku mała i z czasem jeszcze się zmniejszała. Kontrastuje to np. z Węgrami, gdzie dziś jest czterokrotnie więcej Żydów praktykujących i Niemcami (trzykrotnie więcej), biorąc pod uwagę procent całej populacji węgierskiej, różnica jeszcze bardziej się uwypukla.

 

Czas by przejść do wykładu prof. D.Stali. Wykład ten jest bardzo specyficzny, by użyć eufemizmu. Nie daje klarownej odpowiedzi na postawione pytanie i nie prowadzi do wniosków, które powinny z tego typu rozważań wynikać. W formie jest bardzo nieklarowny, niesystematyczny i pozbawiony jednej, sprecyzowanej metodologii. Jeśli chodzi o źródła, to jest jeszcze gorzej. Pominięte są milczeniem podstawowe materiały źródłowe, jakimi są dokumenty Centralnego Komitetu Żydów Polskich z lat 1944-1947, nie uwzględnia się b.ciekawych (kontrowersyjnych z powodu zaniżania danych, ale b.cennych z powodu podawania ścisłych danych o procentowym udziale Żydów wśród polskich repatriantów) materiałów z archiwów rosyjskich, czyli, było nie było współorganizatora „ewakuacji Polaków i Żydów do Polski”, jak nazywali to złożone logistycznie przedsięwzięcie sami Rosjanie. Trudno sobie wyobrazić wykład na temat „Ilu Żydów było w Polsce powojennej?” bez ustalenia definicji „tożsamość etniczna”, „tożsamość kulturowa”, narodowość, pochodzenie, obywatelstwo itd., a jednak autorowi się to udaje a nawet zapowiada na samym początku, że w rozważanie tematu „Kto jest Żydem?” absolutnie nie będzie się wdawał. Zupełnie nie ruszony został temat socjologicznych, kulturowych i politycznych powodów nie rejestrowania się ogromnych mas przywożonej ludności żydowskiej w oficjalnych spisach. Jednak bez „wdawania się” w to zagadnienie otrzymamy tylko to, co właśnie otrzymaliśmy – garść zupełnie wtórnych impresji, mgławicę kilkunastu liczb płynnie przechodzących w siebie i obdarzonych zastrzeżeniem, że „żadna nie jest pewna”... Plus, oczywiście, całkiem ortodoksyjnie mainstreamowo całość posypana przyprawą o pogromach i Polakach łowiących Żydów. Słuchając tak nieporządnych i obchodzących dokoła fakty wykładów, nic to, że publicznych (popularnych) – zaczynamy rozumieć powody dla których polskie uczelnie wyższe klasyfikowane są w czwartej setce światowych.

Przejdźmy jednak do właściwej treści, której poświęcone jest to opracowanie, czyli do sytuacji etniczno-demograficznej na ziemiach polskich po II wojnie. Najpierw ustalmy kilka punktów czasowych: 1 marca 1943 powołanie Związku Patriotów Polskich, 31 grudnia 1943/44 PPR powołuje KRN, 4.01.44 Armia Czerwona przekracza przedwojenną granicę Polski, styczeń/luty 1944 Sekretariat KC WKP(b) utworzył niejawne Centralne Biuro Komunistów Polskich, , lipiec 1944 Armia Czerwona przekracza Bug z Armią Berlinga, 20 lipca 1944 utworzenie w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 27 lipca 1944 w imieniu PKWN Edward Osóbka-Morawski podpisał w Moskwie Porozumienie między PKWN a rządem ZSRR o polsko-radzieckiej granicy, 9 września 1944 układ między PKWN i USRR o wymianie ludności między Polską a USRR, 12 listopada 1944 powołany zostaje Centralny Komitet Żydów Polskich, 31 grudnia 1944 Józef Stalin przekształcił PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, marzec 1945 zakończenie działań wojennych, maj 1945 kapitulacja III Rzeszy, 29 listopada 1947 ONZ zgodziła się na podział Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie, maj 1948 powstanie panstwa Izrael.

„W obliczu tej absolutnej zagłady nad ruinami życia żydowskiego w Polsce rozległy się słowa PKWN, słowa o sprawiedliwej zemście za wymordowane getta, słowa o odbudowie na nowych podstawach egzystencji żydowskich w wyzwolonym kraju” – pisze w 1944 r. na łamach organu ZPP, Bernard Mark, Żyd (polska Wiki – jak już wyżej wspominałem - w niezgodzie ze standardami takiej choćby angielskiej Wiki nie odróżnia „Jew” od „jewish descent” i pisze „polski historyk, publicysta i działacz komunistyczny żydowskiego pochodzenia” odbierając B.Markowi bycie Żydem i przydając mu bycie Polakiem, podczas gdy on sam w innym fragmencie w/w tekstu pisząc „naród nasz” pisze tylko i wyłącznie o Żydach), współzałożyciel ZPP, członek CKŻP i organizator repatriacji Żydów z ZSRR.

Prof. Stala mówi o „płynności liczb i wyliczeń” dotyczących Żydów w Polsce powojennej będącej wynikiem płynnej sytuacji migracyjnej. Ale powiedzieć tak, to za mało powiedzieć. O wiele za mało. Płynność liczb jest skutkiem nie płynnej sytuacji migracyjnej, lecz mobilnej sytuacji geopolitycznej. O tej zaś wykładowca z Muzeum Polin prawie nic nie mówi. Dr Andrzej Leszek Szcześniak uzupełnia tę najistotniejszą lukę. Gdy stawia pytania: jak liczna była populacja żydowska w Polsce Lubelskiej, pisze tak: „Nie zostały nigdzie opublikowane liczby dotyczące tej kwestii. Ogłaszano wprawdzie różne liczby, ale czyniono to z myślą o osiągnięciu określonych efektów politycznych. W publikacjach tych podawano często liczby nawzajem się wykluczające. Można tu tylko podać przybliżone dane ogólne: Histona Polski w liczbach (GUS, Warszawa 1994) na stronie 194 w tabeli 167 podaje, że w 1939 roku było w Polsce 3 500 000 Żydów, straty wyniosły ogółem 2 700 000. Wynika z tego, że ocalono 800 000 (...) Część ocalonych znajdowała się jeszcze pod okupacją niemiecką, część przebywała na wschodzie. Z drugiej jednak strony wiemy, że na ziemie polskie pod okupacją sowiecką masowo napływali Żydzi - obywatele sowieccy, zarówno wojskowi, jak i cywile” [w zgodzie z tym archiwa rosyjskie wspominają o tym, że nawet do eszelonów repatriacyjnych byli wpuszczani Żydzi, którzy nie spełniali warunków podlegania repatriacji, czyli tacy, którzy w 1939 r. nie byli obywatelami RP – przypis mój, wawel]. „Ich zadaniem było zasilenie kadr” nowopowstającego, hybrydowego tworu jakim miał być „sowiecki protektorat kolonialny na ziemiach polskich”, protektorat, dodajmy w zgodzie z obecną historiografią rosyjską (np. Kostyrczenko) sprawowany nad Polakami wg chytrego konceptu Stalina przez mniejszość żydowską (ściślej: przez żydowskich komunistów).

Dr Szcześniak podaje liczbę 800 tys. ocalonych (w małej części więc tych także, którzy zdecydują się nie wrócić do Polski) jako liczbę w którą można by mieć kłopoty, by uwierzyć. Ale zaraz ukazuje, iż może – po odjęciu tych, którzy nie wrócili do Polski i po dodaniu tzw. dzikich migracji oraz Żydów nie będących obywatelami Polski – liczba 800 tys. wcale nie będzie przesadzoną. Ja dodam do tego, że gdy odejmiemy dwie emigracje do Palestyny (później Izraela) szacowane na ok.150 tys. to otrzymamy 650 tys. Żydów na terenie Polski, co już zbliża się (jako dwukrotność) do oficjalnych, potężnie zaniżanych danych, które – jak świetnie to wyłapuje dr Szcześniak – są kompletnie niewiarygodne, gdyż były manipulowane w celu wykorzystywania ich do rozgrywek politycznych. Gdy sam w oparciu o źródła niemieckie, rosyjskie, polskie i żydowskie próbowałem dokonać przybliżonego szacunku liczby Żydów w Polsce powojennej (do czasu zakończenia drugiej fali wyjazdów do Izraela) to wyszła mi liczba bardzo zbliżona do tej, jaką sugeruje (niestety nie rozwijając bliżej tematu) dr Szcześniak, czyli 600-650 tys. (szczegółowe wyliczenie będzie poniżej). Najważniejsze jest to, że rachuby dr Szcześniaka są potwierdzane przez najwcześniejsze dokumenty źródłowe strony zainteresowanej, kiedy to władze mniejszości żydowskiej w Polsce podają realne liczby – gdyż nie wiedzą w jaką stronę sytuacja się potoczy i w żadnym względzie nie zależy im na przekłamywaniu danych, bo 1. zagrożenie emigracją do Izraela jeszcze nie istnieje a ostry spór z syjonistami jeszcze się nie zaczął 2. reakcja obronna ze strony polskich „patriotycznych komunistów” jeszcze się nie zaczęła.

image

Bernard Ber Mark, dokumenty z okresu jego kierowania Centralnym Komitetem Żydów Polskich należą do najważniejszych źródeł do badania populacji Żydów w powojennej Polsce


Przejdźmy teraz do dokumentów źródłowych znaczenia pierwszorzędnego. Jest to list Do ZWIĄZKU PATRIOTÓW POLSKICH, Moskwa [Referat dla spraw żydowskich przy KRN. Warszawa, 15 czerwca 1944 r. (—) Ludwik (—) Ewa,AZHP, 193/11-12. Krajowa Rada Narodowa (konspiracyjna). Referat Spraw Żydowskich, k. 4-8. Maszynopis, odpis]: „Ogólna liczba Żydów w Polsce wynosi więc w chwili obecnej około 250 tysięcy.” Pamiętajmy, że pierwsze pociągi z Żydami repatriowanymi z ZSRR przyjadą dopiero w... pierwszej połowie 1946 r.! O drugim prymarnym dokumencie informuje Dorota Sula „Komitet Organizacyjny Żydow Polskich w ZSRR w deklaracji przesłanej w czerwcu 1945 r. uczestnikom światowej Konfederacji Żydow Polskich w Nowym Jorku” liczbę Żydów, którzy przyjadą do Polski z ZSRR określił na 250 tysięcy. Oczywiście są to wartości szacunkowe, ale dają wyobrażenie rzędu wielkości. Otrzymaliśmy już liczbę ok.500 tys. na 1,5 roku przed rozpoczęciem właściwej, ogromnej repatriacji. Trzecie b.ważne świadectwo to„Dos Naje Lebn”, Łódź, nr '6 z 31 maja 1945 r.: „Jednocześnie nawiązano kontakt z zagranicą. Ale z powodu trudności wojennych nadszedł na razie jeden tylko transport z Palestyny i jeden z Ameryki. CK otrzymał wiadomość, że kilka transportów amerykańskich znajduje się obecnie na terenie ZSRR. CK został także poinformowany, że przybędą następne transporty z Anglii i Palestyny. CK czyni przygotowania do przyjęcia rychłej masowej repatriacji polskich Żydów ze Związku Radzieckiego.” Mamy tu dowód na to, że już od początku 1945 r. przychodziły „niezorganizowane transporty” z Ameryki, Anglii, Palestyny, a ponieważ do czasu pierwszych transportów ze Zw. Radz. Pozostał jeszcze rok, to zapewne z tych trzech krajów i jeszcze innych przez ten rok (i dwa następne) przychodziły jakieś transporty dzikie. Na wiosnę 1946 mamy więc ok. 550 tys. Żydów w Polsce. Jak zauważa – tym razem trafnie – prof. Stala, uwzględnić trzeba także osoby, które podczas okupacji i po wojnie „przestają deklarować się jako Żydzi”, zmieniają dokumenty, zmieniają nazwiska (często po raz drugi) i nie chcą z różnych powodów (psychologicznych, albo z powodu czekania, aż sytuacja się „wyklaruje”) rejestrować się w antysyjonistycznych, komunistycznych Komitetach Żydowskich.

image

Na koniec trzeba dodać do tego trzy jeszcze grupy: 1. kilkadziesiąt tysięcy Polaków i Niemców żydowskiego pochodzenia (spełniających obowiązujące dziś w Izraelu warunki do bycia uznanym za Żyda, czyli tzw. prawo powrotu, tzn. mających Żyda wśród jednego z rodziców lub dziadków), najczęściej wyznania protestanckiego, świadomych swego pochodzenia i kierujących się nawet przy zawieraniu związków małżeńskich tymże kryterium, lecz zintegrowanych (do 1918 najczęściej zintegrowanych z państwem niemieckim i austriackim) 2. byłych żołnierzy Armii Czerwonej i Armii Berlinga oraz różne grupy – wg prof. Stali – „cywili”, wciąż przybywających do Polski na przestrzeni lat 1944-47 3. migracje spontaniczne ludności kresowej uciekającej przed czystkami (1942-44) oraz przed frontem latem 1944 (liczba ogólna przesiedleńców kilku narodowości – 600 tys., zob. tabela „Zestawienie liczby przesiedlonych”). Powyższe 4 grupy to szacunkowo ok.170 tys. (liczba bardzo zaniżona, samą grupę „cywili” prof. Stala szacuje na ok. 70 tys.). Do uzupełnienia salda dodatniego pozostała jeszcze druga repatriacja z lat 1955-59, szacowana (wg rosyjskich archiwów) na ok. 30 tys. Żydów przesiedlonych do Polski. Mamy więc ostatecznie 550 tys. + 170 tys. + 30 tys. = 750 tys. Po stronie „ubyli” mamy dwie fale emigracji do Palestyny (Izraela) szacowane na 150 tys. Czyli ostateczna liczba Żydów w Polsce powojennej w roku 1959 wyniosłaby ok. 600 tys. Stanowi to grupę ludności 15-krotnie większą od całej populacji Żydowskiego Obwodu Autonomicznego Birobidżan w tymże samym roku.


Oczywiście, nauczeni konfliktami z polską ludnością sprzed wojny i aktualnymi napięciami oraz prawie oficjalnym wymogiem Stalina, żeby zwalczać każdą religię (także judaizm) – we wszystkich kolejnych spisach powszechnych te pół miliona Żydów (oraz ich  dzieci i wnuki) deklarowało się – z konieczności i pragmatyzmu oraz „chuchania na zimne”- jako Polacy. Można to nazwać „asymilacją”, ale będzie to „wishful thinking”, gdyż w rozmowach prywatnych (o czym jest kilka prac amerykańskich autorów) ich potomkowie dzisiaj twierdzą, że są Żydami, ale nie mogą, nie chcą mówić o tym na głos („many people hat jewish roots, but can`t say this loud because of the intolerant atmosphere”) albo, że w ich sercach jest tylko „żydowskość” („they feel themselves chosen as Jews.Their hearts are jewish”.I taka była droga do absurdalnych, dzisiejszych liczb „liczby Żydów w Polsce” podających liczby takie jak: 1133 (2002 r., w tym samym spisie liczba Romów przewyższa... 12-krotnie liczbę Żydów), 10 tys., 30 tys. Liczby dzisiaj podawane są to różne wariacje na temat, ilu Żydów praktykujących, będących członkami gmin wyznaniowych żydowskich uzna za potrzebne podać w czasie spisu, że są Żydami. Nie ma to nic wspólnego z ilością Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w dzisiejszej Polsce. Specyfika polskiej diaspory znacząco różni się od amerykańskiej. W USA stosunek części praktykującej do indyferentnej religijnie jest w przybliżeniu pół na pół. W Polsce Żydzi ortodoksyjni to promile. Osoby żydowskiego pochodzenia w dzisiejszej Polsce to ateiści albo agnostycy i dość duża liczba osób wyznania rzymsko-katolickiego (jak przyznają, przyjętego bez specjalnego przekonania ku niemu) i pewna, znacząca liczba protestantów (najczęściej heterodoksyjnych odłamów). Jaka więc byłaby realna liczba Żydów (ew. osób żydowskiego pochodzenia) w dzisiejszej Polsce, osób, z których b.duża część ma – jak pisząSusan A. Glenn i Naomi B Sokoloff – swoją żydowskość w sercu i przekazywane pokoleniami poczucie swej radykalnej odmienności (tak określa swoją i wielu swoich przyjaciół tożsamość w w/w książce Żyd z Krakowa, będący katolickim zakonnikiem). Obywatel Polski? Owszem, ale serce ma jednego pana, imię jego – cytuję owego zakonnika – „żydowskość”.

Mając potwierdzoną dokumentami i świadectwami Centralnego Komitetu Żydów Polskich oraz danymi rosyjskich archiwów urealnioną liczbę Żydów w Polsce powojennej łatwo możemy przy pomocy narzędzi, którymi posługuje się demografia obliczyć liczbę ich dzisiaj. Przy trzyprocentowym wykładniczym przyroście ludności (takim, jaki ma średnio Izrael) dana populacja licząca 600 tys. podwajać będzie liczbę swych obywateli co 23,33 lata. Progi podwojenia wypadają w latach 1970, 1993, 2016, dając na koniec roku 2016 liczbę 4,8 mln. Ludność Izraela dziś to ok. 8,6 mln. Dzisiejsza populacja osób żydowskiego pochodzenia w Polsce stanowi więc 56,6 % dzisiejszej ludności Izraela (liczba Żydów w Izraelu to ok. 6,9 mln)! Jeśli chodzi o procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia w całości populacji dzisiejszej Polski,  to jest to ok. 12,5 %!  Jest to bardzo ciekawy wynik, być może wyjaśniający wiele z osobliwości polskiego życia politycznego i wiele z tak wyraźnych na mapie wyborczej preferencji wyborczych przedzielonej na pół Polski, gdyż osadnictwo żydowskie dokonywało się głównie na ziemiach odzyskanych ze zdecydowaną preferencją Dolnego Śląska (największe skupisko repatriowanych Żydów rosyjskich, w szczytowym okresie początkowym szacowane na 70-150 tys.), Warszawy i Łodzi. „Mała Moskwa” i siedziba NKWD też nie mogła być gdzie indziej, niż w dolnośląskiej Legnicy.

 

Doszedłszy w naszych obliczeniach do końca pozwolę sobie na dygresję lżejszego kalibru. Domorosłemu antropologowi i antysemicie może wydać się dziwne, że jeśli miało by być w Polsce aż 4,8 mln osób żydowskiego pochodzenia i Żydów, to dlaczego on nie zauważa tak często na ulicy tych obiegowo kojarzonych z semickim cech wyglądu. Mając taki dylemat, wystarczy zwrócić się do profesjonalisty. Świetny antropolog, polski Żyd Henryk Szpidbaum (1902-1964) w swojej pracy (opublikowanej w "Miesięczniku Żydowskim") „Struktura antropologiczna Żydów polskich” zwraca uwagę na to, że to, co uważane jest powszechnie za typowo semicki wygląd („to, co nadaje charakter i wrażenie „żydowskości“, czyli wydatny nos o wypukłym profilu, wargi mięsiste, przy czym dolna wysuwa się bardziej ku przodowi niż górna. uszy duże, włosy są ciemne, faliste, oczy piwne. Ogólna budowa jest krępa, szyja krotka”) cechuje tylko jeden z siedmiu (lub, uwzględniając typy wtórne – jeden z jedenastu) typów antropologicznych spotykanych u Żydów polskich. Co prawda ten typ dominuje (35%) i wraz z kilkoma pokrewnymi klasycznymi podtypami daje w sumie ok.75 % populacji polskich Żydów międzywojnia, ale warto wiedzieć, że spośród 3,5 mln Żydów polskich międzywojnia ok. 1 mln nie posiadało typowego, kojarzonego z „żydowskością” wyglądu. Posumujmy to, za Henrykiem Szpidbaumem: „By głębiej wejrzeć i zrozumieć strukturę antropologiczną Żydow polskich, należy zdać sobie sprawę z tego, skąd Żydzi do Polski przybyli, (patrz pouczający artykuł prof. Bałabana w „Miesięczniku Żydowskim“ , zesz. i, 2, 1931 p. t. „Kiedy i skąd przybyli Żydzi do Polski“ ).

 

Dwie były główne fale imigracji żydowskiej: jedna szła z Zachodu, z nad Renu, druga ze Wschodu. Pierwsza fala wyjaśnia nam skąd wzięły się wśrod potomkow Hebrajczykow z Azji Przedniej elementy antropologiczne, cechujące ludność krajow Europy środkowej (rasa alpejska i dynarska), druga fala wschodnia [zdecydowanie, w ktorej niepoślednią rolę odegrali zjudaizowani ugro-fińscy Chazarowie, usprawiedliwia występowanie elementow mongolskiego i wschodnio-bałtyckiego wśrod Żydow polskich.” Podsumowując wnikliwe analizy Szpidbauma (oparte na własnych badaniach) trzeba stwierdzić, że w populacji Żydów polskich I poł. XX w. zdecydowanie dominowali Żydzi wschodni (czasem potocznie, acz nieściśle zwani Żydami rosyjskimi), czyli Aszkenazyjczycy stanowiąc ok.80 % całości. Jak podaje Wiki: „Mimo że w XI wieku Żydzi aszkenazyjscy stanowili jedynie 3% ludności żydowskiej na świecie, w 1931 roku stanowili ok. 92%. Dziś liczbę tę można szacować na 80%.” W USA jest ich ok.90 %. Cóż spowodowało taki rozrost populacji Żydów wschodnich po XI w.? X/XI w. to upadek judaistycznego państwa chazarskiego i migracje jego mieszkańców i poddanych. Bardzo silna genetyka [por. Szpidbaum: „ogromna moc dziedziczna (...)infiltrująca w znacznym nawet odsetku do otaczającej ludności nieżydowskiej”]Żydów (typu armenoidalnego oraz bliskowschodniego), którzy dołączali do wyznającego judaizm państwa chazarskiego skrzyżowana z elementem chazarskim, ugro-fińskim i wschodniobałtyckim wytworzyła typ antropologiczny potocznie zwany Żydem wschodnim lub Aszkenazyjczykiem (Żydem rosyjskim, „Chazarem” etc.). Odrębność etniczną Aszkenazyjczyków bardzo dobrze podsumowuje Wiki: „Badania genetyczne przeprowadzone w 2006 roku wykazały, że aszkenazyjscy Żydzi stanowią wyraźną, względnie jednorodną podgrupę genetyczną. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy przodkowie Aszkenazyjczyków pochodzą z Polski, Rosji, Węgier, Litwy czy innego miejsca obszaru Europy środkowo-wschodniej, należą oni do tej samej grupy etnicznej.” 

image

Wiec w Grodnie, wrzesień 1939

image

Geneza 90 %  populacji obecnych Żydów europejskich, czyli mapa państwa chazarskiego w momencie jego największego zasięgu, nałożona na współczesną mapę

Wróćmy jeszcze do b.ciekawej książki „Granice tożsamości żydowskiej” pod redakcją Susan A. Glenn,Naomi B Sokoloff,Washington Press, 2010. Mamy tam relacje mieszkańców Polski będących Żydami, ciążących ku miejscom związanymi z historią Żydów polskich, spotykających się z osobami o żydowskich korzeniach, często zatrudniających się właśnie w takich, etnicznych kręgach, kultywujących w sercach swoją „żydowskość” i traktujących to swoje pochodzenie (krew) jako coś wyjątkowego – ale wszyscy oni „nie mówią o tym głośno”, chyba, że są „w swoim gronie”. Inny przypadek to ludzie, których „coś” ciągnie ku żydowskości, np. pewna studentka, która twierdzi, iż czuje, że na 80 % ma żydowskie pochodzenie, zaczyna uczyć się języka hebrajskiego i coraz gorzej czuje się w Polsce. Mówiąc o Polsce stwierdza, że wie, iż to nie jest jest ojczyzna i że jej bardzo nie lubi, gdyż jest pełno brudu, ludzie nieuprzejmi, wysoki poziom przestępczości. W odniesieniu do Polski używa słów: krajobrzydliwy, odrażający, wstrętny, odpychający, oburzający, przebrzydły, obmierzły. Podobne myśli ma o katolicyzmie, który wybrali dla niej jej rodzice. Oczywiście można to potraktować jako wyjątek, ale można spojrzeć na to, jak na klasyczny przykład konfliktu tożsamości, bądź też procesu wyłaniania i odkrywania autentycznej, głębokiej tożsamości sprzecznej z obywatelskością. Pokusy, która dla obywateli polskich o korzeniach żydowskich może być wyjątkowo silna.

Encyklopedia Judaica pisząc o latach powojennych stwierdza, że ulice polskich miast i miasteczek zapełniały żydowskie dzieci, często sieroty. Wiele z nich zostało adoptowanych przez polskie rodziny bez mówienia im o ich prawdziwym pochodzeniu. Gdy osiągnęli pełnoletniość, rodzice uświadomili im ich korzenie, co spowodowało potężne zmiany w ich życiu. Najbardziej znanym tego przykładem jest historia księdza Romualda Jakuba Weksler-Waszkinela, który dopiero będąc księdzem katolickim dowiedział się, iż jest Żydem. Wtedy zaangażował się w zakładanie loży B’nai B’rith Polska i zaczął zabiegać o emigrację do Izraela. Przez rok żył w kibucu religijnymSde Eliyahu. Dzisiaj mieszka w Jerozolimie. Głos serca i krwi bywa przemożny. Jak to mówi jeden z bohaterów w/w książki, Żyd i polski zakonnik z Krakowa o kręgu swoich znajomych: „Their hearts are jewish”. Wielu z nich próbuje znaleźć wybieg semantyczny i nie mówi, że są Żydami, ale że czują swoją „żydowskość” i „inność”. Ciekawe, że być może nieświadomie nawiązują oni do dawnej stworzonej przez Żydów aszkenazyjskich, koncepcji Jidyszkajt (jid. żydowskość). Kiedyś była ona związana z Torą i Talmudem. Dziś istnieje w Polsce świecka odmiana „żydowskości”, bo tak a nie inaczej potoczyły się losy PRL-u, wrogiego „wszelkiemu religianctwu”. Na antyreligijnych plakatach różnych ruchów żydowskich komunistów gieroj komunizma (jak ci z otaczających Pałac Kultury rzeźb) zamachuje się młotem na Biblię i religijny zwój żydowski (Torę, Talmud). I tacy też są ci Żydzi polscy anno domini 2017, z wytrąconą z rąk Księgą, czujący swoją obcość i odmienność, dający jej zapewne upust w swych wyborach politycznych, gdyż natura nie znosi próżni, szukający swoich i bojący się na głos mówić o swoich korzeniach. Owszem, w tzw. Polsce Lubelskiej była nieliczna grupa zwolennikówasymilacji z ludnością i kulturą polską zrzeszona w Zjednoczeniu Polaków Wyznania Mojżeszowego, Związku Żydowskiej Akademickiej Młodzieży i w Żydowskim Klubie Myśli Państwowej. Jednak asymilanci nie mieli poparcia w masach żydowskich i byli zwalczani przez inne ugrupowania.  I tak pozostało do dzisiaj, choć dzisiaj się o tym nie mówi, w złudnym przekonaniu, jakby od samego przemilczania znikały fakty. Na razie możemy o tym przeczytać tylko w książkach wydanych w Waszyngtonie. Okres 1944-49 to okres intensywnych ruchów migracyjnych na i po terenie Polski. Opisanie tego nie jest łatwe, ale nie powinno być kierowane żadnymi innymi względami oprócz prób uchwycenia prawdy o tym, jaki był wymiar i profil  etniczny próbującego się narodzić państwa polskiego i jaki jest on dzisiaj.

 

=========================

 

[niektóre aspekty socjologiczne i politologiczne udziału kilkumilionowej grupy ludności pochodzenia żydowskiego w polskim życiu społecznym będą miały kontynuację w jednym z kolejnych tekstów]

 

Bibliografia

Bernard Ber Mark, Do dziejów odrodzenia osiedla żydowskiego w Polsce po II wojnie światowej, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1964, nr 51, s.3-20

Dorota Sula, Osadnictwo repatriowanej ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1949. Słupskie Studia Historyczne 3, 1993

Giennadij Kostyrczenko, "Tajnaja politika Stalina. Włast' i antisemityzm", "Mieżdunarodnyje otnoszenija", Moskwa 2003

http://wszechnica.org.pl/wyklad/ilu-zydow-bylo-w-polsce-powojennej/

К 70-летию репатриации поляков и евреев

http://obl-archive.akmo.gov.kz/page/read/K_70letiyu_repatriacii_polyakov_i_evreev_vyslannyh_iz_Zapadnoj_Ukrainy_v_1939_godu.html

Józef Orlicki, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich, 1918 - 1949, Szczecin 1983

Eric M. Uslaner,""Two Front War: Jews, Identity, Liberalism, and Voting""

Henryk Szpidbaum,La structure raciale des Juifs Polonais (1932)

Iwo Pogonowski, (foreword Richard Pipes), Jews in Poland: A Documentary History,Hippocrene Books, 1993

SławomirCenckiewicz , Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991, Zysk i S-ka 2011

Jolanta Żyndul, Państwo w państwie? Autonomia narodowo-kulturalna w Europie Środkowowschodniej w XX wieku, Warszawa 2000

Susan A Glenn, Naomi B Sokoloff, Boundaries of Jewish Identity, University of Washington Press, Washington 2010


image

Zestawienie liczby przesiedlonych Polaków i Żydów oraz osób innej narodowości w ramach pierwszej repatriacji 1944-46. Zestawienie nie obejmuje wysiedleń Polaków i Żydów w czasie drugiej repatriacji 1955-59 (223 241 osób) oraz nie uwzględnia repatriacji z Kazachstanu, gdzie udział Żydów wśród repatriowanych wynosił w niektórych obwodach 70-90 %. Przeciętny jednak udział Żydów w obu repatriacjach wg rosyjskich archiwów wynosił 12,7 %. Pierwsza i druga repatriacja w sumie – ponad 2 mln wszystkich narodowości (2066463). 12,7 % z 2 066 463 = 262 440, tylu Żydów "ewakuowano" drogą rządową (oficjalną) ze Związku Radzieckiego do Polski do roku 1959 w ramach "wymiany ludności" (Kostyrczenko podaje b.zbliżoną liczbę). Oprócz dwóch repatriacji rządowych (ok. 260 tys.) i wg CKŻP ok.250 tys. ocalonych - przez cały czas płyną "strumienie repatriantów" w migracjach spontanicznych oraz transportach z Anglii, Palestyny i Ameryki

 

image

   PROGRAM PRACY REFERATU DLA SPRAW ŻYDOWSKICH PRZY KRAJOWEJ RADZIE NARODOWEJ

image

 


image


image


                NARADA PRZEDSTAWICIELI ŻYDÓW POLSKICH W ZSRR


image

image

REZOLUCJA NARADY KRAJOWEJ DZIAŁACZY PPR W ŚRODOWISKUŻYDOWSKIM — Warszawa, maj 1945 r.


KOMENTARZE

 • 5*
  Między 1960, a 1968 r. do władz PRL wpłynęło 600 tys. wniosków o zgodę na emigrację. Obejmowały one ok. 800 tys. obywateli pochodzenia żydowskiego (http://www.raportnowaka.pl/news.php?typ=news&id=349). Pozwolono wyemigrować tylko 200 tys.
  A czy wszyscy Żydzi chcieli z Polski wyjechać?
 • ilu ach ilu was tutaj w Polin?
  Dr Szcześniak nie wiedział zapewne o rosyjskich informacjach ,że 10 dni przed /znanym sowietom/ atakiem Niemiec na CCCP-chazarskie NKWD wywiozło w głąb sovietów od 3,5-3,7 mln chazarskich jajwajów.
  Do tego można poczytać na stronach chazarow ,że Alija z CCCP to "tylko" 40 000 łbów.
  Spotkanie chazarskich ub-ków z Izraela i Polin w Hotelu Hilton- i tam już kwota "sprowadzonych"rośnie do grubych rozmarów

  http://solidarni2010.pl/31250-polecamy-miedzynarodowa-konferencja-8222operacja-most8221.html
 • @
  Pamiętam iż za moich czasów w klasach podstawowych i średnich przeciętnie uczyło się od 10 do 18% dzieciaków które to wiedzieliśmy że są z rodzin żydowskich. Pochodzę z Mazowsza i taka sytuacja obejmowała wszystkie tereny o których miałem jako takie obeznanie. Moim zdaniem w Polsce na dzisiaj żyje około 3.5 miliona ludzi których można zaliczyć do pochodzenia żydowskiego. Proszę jednak pamiętać aby przy różnych takowych rozważaniach nie zabierać im nabytej polskości. Tak, są w tej grupie prawdziwe antypolskie łajzy ale zdecydowana większość czuję się najzwyczajniej Polakami. Co do łajz, oni są także i w rdzennym polskim narodzie. Poróżnianie i marginalizowanie tej grupy ludzi żydowskiego pochodzenia odbywa się pre medytacyjnie już od lat 80-tych. Stanowi to większy plan wyodrębnienia obcych sił które będą stanowić zalążek ekspansyjny w strukturach państwa polskiego. Człowiek będący wyrzucony z grona "tubylczego" szukać będzie wsparcia w innych, nierzadko niechcianych przez tą osobę organizacjach. Tak działają właśnie syjoniści aby zbudować swoją silną diasporę. Temat jak rzeka i bardzo poważny oraz delikatny.
 • @Stara Baba 14:03:00
  "w klasach podstawowych i średnich przeciętnie uczyło się od 10 do 18% dzieciaków które to wiedzieliśmy że są z rodzin żydowskich"

  Z własnych obserwacji i z rozmów ze znajomymi właśnie taki zakres wynika.
 • Żydzi dzisiaj
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2017/02/niedziela-16-x-wieczorem-nie-udao-mi.html


  przekaz z: Niedziela (16 X wieczorem)
  (…)

  I przecież wiesz i nie musisz tego otrzymywać bezpośrednio ode mnie, że tak zwana filozofia gender w swoim rdzeniu chce i to szatańskie zboczenie uczynić normą.
  Tak, to my stanowimy prawo, mówią. Dzisiaj karzemy maluczkich za to zboczenie i to nad miarę. A jutro będzie normą. Potem gdy zechcemy znów zakazane. Ale to przecież nie z myślą o dobru dzieci, czy ludzi, ale by realizować swe szatańskie plany.
  Co nie znaczy, że zło nie jest złem. Zło uwiarygadnia się karząc maluczkich. Sami to zło, gdy mają ochotę, uprawiają. Przodują w tym Izraelici chcąc tym deprawować przede wszystkim dzieci nie swojej krwi.
  Zważ, że w takie dziecko może wejść szatan. Nie musi się to objawiać demonicznymi manifestacjami.
  Oni wiedzą o tym, satanistyczni przedstawiciele narodu wybranego i robią to też aby służyć swemu Panu.
  To jest wielka radość dla szatana, aby poprzez dorosłego mógł wejść w dziecko, gdy ten je kazi.
  Jak widzisz szatan wykorzystuje naród wybrany na wszystkich polach. Co tylko uznaje za potrzebne nie omieszka działać przez nich. Tak, niektórzy są sprawiedliwi, lecz niewielu, a Ci nadto nie mają mnie.
  Księża, zwłaszcza biskupi pochodzący z niego, zwłaszcza gdy nawróceni w niejasnych okolicznościach, lub będąc po prostu wilkami w owczej skórze, często są satanistami.

  To znaczy, że nie wierzą w ciebie Panie?

  - Ci, którzy są satanistami popełniają grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
  To oni wprowadzają zamęt w Kościele. To są wilki w owczej skórze. Oni nie kochają Jezusa, ale często pragną dzieci gojów. Pragną cieleśnie. Sataniści często mordują także i dzieci.
  Co można na to poradzić Panie?
  Pokuta, pokuta, pokuta, jak mówi do was moja Matka.
  Walka na pięści nic nie da.
  Żydzi rządzą światem. Nie uda się gdy paru świeckich zacznie żądać badań genetycznych i innych sprawdzeń. Nie przemogą w ten sposób. Nie zabraniam walki, ale to ja muszę iść przed wojskiem i być pochodnią rozświetlającą, dodającą ducha i wskazującą.
  To co Ci powiedziałem gdy omawiałem kwestię wezwania : „Uratuj Polskę od żydów” ma zastosowanie i do tego.
 • Autor
  Osobiscie dziele "zydow polskich" na 3 grupy:
  1.zydow talmudycznych-niewielki odsetek calosci,jakes kilka-dziesiat tys.
  2.Udokumentowanego pochodzenia zydowskiego.
  3.Niejasnego pochodzenia ale ktorzy maja slady ze moga byc pochodzenia zydowskiego np. stare albumy rodzinne,zmiany nazwisk,nazwiska rodowe babci.
  W statystykach zazwyczaj podaje sie pierwsza definicje a ogolnie liczba moze byc ponad milionowa.
 • @wawel 14:27:41
  Bodajże 2 lata temu Szurmiej powiedział, że jest ich w Polsce 4.5 mln, dziś po rozdawaniu paszportów tym z Izraela pewnie już więcej. Za notkę 5*****!
 • @wawel 14:27:41
  4 miliony żydów zamieszkałych w Polsce jest członkami Światowej Federacji Żydów - według oświadczenia Szymona Szurmieja w Telewizji Warszawskiej. A drugie tyle jeszcze się czai? Udokumentowanych w zasobach archiwalnych MSW jest 2 miliony i 700 tysięcy żydów, ilu ukrywa swe pochodzenie w myśl zasady: Mądry żyd to zakonspirowany żyd - Zdemaskowany żyd to głupi żyd. Całość pod linkiem.

  http://www.aferyprawa.eu/content/zydzi_w_POLSCE.html
 • @wawel 14:27:41
  Izrael płonie – próba przeprowadzki do Polski? Czyli o ostatnich pożarach, które mają miejsce w Izraelu, a raczej okupowanej Palestynie. Czy to żydzi podpalili Izrael celem zmuszenia motłochu do osadnictwa w Polsce? Bardzo prawdopodobne! Najpierw żydzi zabijali żydów, aby takim gwałtem wypędzić ich z Europy do Izraela. Teraz – po zniszczeniu Polski jako państwa – żydzi przepędzą żydów z Izraela do Polski. Polacy mają przejąć tych uciekinierów – domy stoją puste, a Szydło ma gotowe 500+. Pisaliśmy wielokrotnie, że 500+ jest dla żydów i muzułmanów.

  (…)
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/izrael-plonie-proba-przeprowadzki-polski-2016-11
 • @wawel 14:27:41
  Mądry żyd to zakonspirowany żyd. Zdemaskowany żyd to głupi żyd.
  Talmud - Afera teczkowa? Lista Wildsteina? Wojna na teczki? Lista agentów SB?, a może "dzika lustracja"? (teczki inaczej - w opracowaniu )

  http://www.aferyprawa.eu/content/SB-AGENCI.html
 • @wawel 14:27:41
  http://razdwa.neon24.pl/post/84671,szokujacy-wzrost-liczby-zydow-w-polsce
 • @wawel 14:27:41
  Holocaust to przede wszystkim ogromne przekłamanie i wyolbrzymienie faktów, mające na celu zapewnienie pozycji żydostwu.

  https://img8.dmty.pl//uploads/201509/1442399676_7gayps_600.jpg


  Czyli Polacy wymordowali -2,1 miliona żydów. Czy to oznacza, że gwałcili żydówki żeby zachodziły w ciążę? I liczba się zgadzała do 6 milionów. Może lepiej tego nie publikować, bo sobie wymyślą kolejny abstrakcyjny powód do odszkodowań? No i za pewnie chwilę się dowiemy, że to my Polacy napadliśmy na Niemców i żydów, a SS to była specjalna jednostka do ratowania żydów w takich specjalnych luksusowych obozach. ochronnych.
 • @Janisław 14:39:24 Antysemitą jest nie ten, kto nie lubi żydów, tylko ten, kogo nie lubią żydzi.
  Holocaust to przede wszystkim ogromne przekłamanie i wyolbrzymienie faktów, mające na celu zapewnienie pozycji żydostwu. "100 lat żydowskiej agresji na Polskę", "Robert Brzoza".. wpiszcie sobie to w Google.. i nie dajcie się więcej oszukiwać..Pamiętacie jak arcybiskup Adams(ten od lefebrystów) dzień po zdjęciu ekskomuniki powiedział, że nie wierzy w to że aż 6 milionów żydów zginęło? Dzień później rzecznik prasowy oświadczył, że gdyby papież znał poglądy arcybiskupa to by ekskomuniki nie zdjął.To pokazuje jakie wpływy ma ten zawszony naród. To żydki żydkom zgotowały ten los. W warszawie przywódca policji w getcie posłał swoją własną żonę do obozu bo dała mniej złota i klejnotów. A wszyscy historię statku Saint Louis chyba wszyscy znają, prawda?
 • @Janisław 14:39:24
  Zdjęcia celebrytów – żydów i nieżydowskich prostytutek żydów.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zdjecia-celebrytow-2013-05

  http://archiwum.radiozet.pl/Rozrywka/O-tym-sie-mowi/Prawdziwe-imiona-i-nazwiska-celebrytow-00012340


  http://www.tokfm.pl/blogi/adam-jezierski/2013/09/zmiana_zydowskich_nazwisk_dlaczego_do_jasnej__nedzy_to_ja_musze_o_tym_pisac/1


  http://lemanski.neon24.pl/post/137984,lista-prawdziwych-zydowskich-nazwisk-tzw-polskiej-elity
 • @wawel 14:27:41
  Podważacie panowie fundamentalny dogmat o Holocauście 6 mln żydów.
  Gdyby ich było w Polsce tyle ile mówicie to Holocaust się nie bilansuje.

  Gdyby to byli żydzi napływowi ze wschodu tam gdzie Hitler nie sięgał to by mówili po rusku a nie po Polsku i w szkołach po mowie dzieciaków można by to poznać. Ale oni mówili dość czysto po Polsku bez ruskiego zaciągania a jedynie kalecząc polskie "r" bo w języku żydowskim nie ma takiego dźwięku.

  A to oznacza że Holocaust się nie bilansuje.
  A bilansować się musi bo w żydowskim prawie któremu podlegamy podważania żydowskich dogmatów jest karalne.

  Panowie uważajcie na siebie.
 • @wawel
  O tym nagraniu prezydent Duda wolałby nie wiedzieć. „Adrian sam w Nowym Jorku”. To nagranie z kuluarów ONZ z pewnością uraduje prezesa PiS ...

  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/09/Duda-w-ONZ.jpg


  Prezydent Duda jak opuszczony prowincjusz wŚród wielkich tego świata. Nagranie z kuluarów ONZ pokazuje jego całkowitą nieporadność, nieobycie i nieśmiałość na salonach. Oj na przywódcę, to on ci w ONZ nie wyglądał. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, to nie tylko przemówienia przywódców, zatwierdzanie budżetu organizacji, rekomendacje dla Rady Bezpieczeństwa i wszelkie poważne decyzje, ale też spotkania i rozmowy w kuluarach, okazja do zawiązania kontaktów i poznania nowych liderów wspólnoty wszystkich krajów. Jak zawsze gwiazdami na nich są liderzy największych państw. Pomniejsi gracze muszą sobie radzić sami i tylko od ich inwencji, inicjatywy, śmiałości, a czasami bezczelności zależy, czy spędzą czas obrad z pożytkiem, czy szwendać się będą bezradnie z głupią miną, pomijani przez prawie wszystkich. Nie wiadomo co onieśmieliło prezydenta Dudę. Obecność możnych tego świata, tęsknota za domem, a może brak towarzyszy z PiS, tak czy owak prezydent w ONZ nie błysnął. Nie dość, że wygłosił nudne i banalne przemówienie, (a po mocnej, wybitnej mowie Trumpa miał jeszcze czas wprowadzić poprawki), o konieczności współpracy, walce z biedą i o tym, że matka, czyli Ziemia jest tylko jedna i takie tam, to w kuluarach ONZ zachowywał się jak biedny, opuszczony, bezradny i nieśmiały chłopek. Na nagraniu, które zrobiono w trakcie tradycyjnego lanczu, na którym spotykają tylko liderzy państw widać jak inni rozmawiają, pozdrawiają się, witają, poklepują po plecach i śmieją, a tylko nasz Duda stoi z głupią miną, osamotniony w tłumie nie wiedząc co ze sobą począć i jak się zachować. Nagranie zaczyna się od sceny Donald Trump, w otoczeniu ochroniarzy pewnym krokiem wchodzi na salę, gdzie zgodnie z obyczajem przy obiedzie spotykają się przywódcy państw. W 2 minucie i 58 sekundzie na ekranie pojawia się nasza znajoma, umiłowana, okrągła, okraszona rzewnym i cielęcym uśmiechem buźka.
  To nasz ci on, nasz prezydent. Chwilę ulgi przynosi mu przywitanie z którymś z szefów państw, a potem znów wraca do swej roli podpierającej na zabawie ściany ciamajdy, z którą nikt nie chce się napić, czy zatańczyć. Nie mógł se chociaż sweet foci strzelić? Na szczęście następnego dnia prezydent Duda miał spotkanie z ubraną jak zwykle w ludowe stroje Polonią Amerykańską, więc mógł usłyszeć słowa adoracji i deklaracji: oj da dana, nasza władza jest kochana. Pod nagraniem z ONZ pokazujemy zdjęcie z „prawidłową” wersją prezydenta Andrzeja Dudy.


  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/09/Duda-Polonia.jpg

  Wallington, USA, 20.09.2017. Prezydent RP Andrzej Duda (C) podczas spotkania z Polonii, wieczorem 20 bm. w Wallington.

  A tu nagranie z kuluarów ONZ (w 2 minucie i 58 sekundzie pojawia się prezydent RP):


  https://youtu.be/Jr8IfYB3e3Y

  Ps...Jarosław Kaczyński lub Zbigniew Ziobro powinni być prezydentem, oni mają charyzmę, byłaby wtedy pełna kultura. Duda to jest taki amorficzny.
 • W takiej po-gardzie , a jeszcze niedawno aj waj i aj waj
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/09/Duda-w-ONZ.jpg


  „Zgromadzeni zdecydowanie popierają pana Andrzeja Dudę jako kandydata na Prezydenta RP […] dr Andrzej Duda reprezentuje wartości, które są bliskie całej społeczności żydowskiej w Polsce. Mamy nadzieję, że jako Prezydent będzie realizował politykę, mającą na celu zapewnienie Żydom mieszkającym w Polsce, odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz wspierania kultury i wielowiekowej tradycji żydowskiej. […] Jest to najlepszy kandydat na Prezydenta dla Polaków i dlatego apelujemy o głosowanie na Andrzeja Dudę w najbliższych wyborach. Ze swej strony podejmiemy wszelkie możliwe działania, by wynik wyborów był zgodny z naszymi oczekiwaniami”
 • @wawel 14:27:41
  Zobacz, co ukrywa żydowska gazeta dla Polaków! Żydowskie zbrodnie na Polakach są jednym z tematów tabu. Wbrew faktom historycznym ukrywa się żydowską odpowiedzialność za ludobójstwa dokonane na Polakach. To tabu kolejny raz przełamuje swoim tekstem „Żydowski słoń, a sprawa polska”, opublikowanym na portalu „Magna Polonia”, redaktor Stanisław Michalkiewicz. Zdaniem Stanisława Michalkiewicza „wśród narodów świata żydzi chyba najbardziej opanowali sztukę prezentowania się światu w charakterze ofiar, no i oczywiście – sztukę odcinania od tego wizerunku kuponów”. Pisząc o szkodliwej działalności żydów Stanisław Michalkiewicz przypomniał o opisanej w Starym Testamencie zbrodniczej działalności żydów w Egipcie, gdzie żydzi wprowadzili 20% podatek od zbiorów, rozbudowali aparat biurokratyczny pasożytujący na podatnikach, zebrane od podatników pieniądze zmarnowali na budowę sieci państwowych magazynów, których utrzymywanie generowało kolejne koszty, którymi obarczani byli podatnicy, koszty ponoszone przez państwo doprowadziły do ruiny gospodarczej Egipt i pogrążonych w nędzy Egipcjan uczynili niewolnikami. W Starym Testamencie jest też opisane, jak żydzi w ramach nepotyzmu opanowali całą administrację Egiptu. Opisując dzieje żydów w Egipcie, Stanisław Michalkiewicz o wymordowanie pierworodnych Egipcjan obwinił żydów, którzy z kosztowności okradli swoich egipskich sąsiadów. Opisując żydów publicysta przypomniał, że obchodzą oni „do dnia dzisiejszego radosne święto Purim, będące pamiątką udanego ludobójstwa, jakiego żydzi dokonali w Persji, mordując co najmniej 75 tysięcy ludzi”. Stanisław Michalkiewicz w swoim artykule opisał też jak „żydowska gazeta dla Polaków retuszuje historię, starannie wymazując udział żydów w ludobójstwie. Właśnie panu redaktoru Wacławu Radziwinowiczu redakcyjny Judenrat z Czerskiej wydrukował artykuł o operacji polskiej NKWD w 1937 roku”. W artykule tym ukrywa się fakty o udziale żydów w ludobójstwie Polaków, fakty opisane przez Tomasza Sommera w jego publikacji o Operacji Polskiej. Zdaniem Stanisława Michalkiewicza „widać, że w żydowskiej gazecie dla Polaków panuje iście stalinowska dyscyplina, podobnie jak orwellowskie obyczaje, kiedy to w Ministerstwie Prawdy przygotowywane były skorygowane zgodnie z potrzebami „etapu” wersje historii dla mikrocefalów. Najwyraźniej jakiś Sanhedryn musiał surowo przykazać („NU!”) wszystkim autorytetom moralnym, by starannie usuwali wszelkie wzmianki o udziale żydów w ludobójstwie XX wieku. Nietrudno się domyślić dlaczego bo ujawnienie tego, dodajmy masowego udziału żydów w tym ludobójstwie i to nie w charakterze ofiar, ale katów i organizatorów tej zbrodni zniszczyłoby martyrologiczny wizerunek tego narodu”.

  Ps...Jak mówi przepowiednia wasz czas żydzi nadszedł i żadne złoto wam już nie pomoże a narody świta będą czciły dzień zagłady żydów na wieki jako sprawiedliwość Boską dokonaną !!!
 • @kfakfa 15:28:52
  Te chwalenie Polonii to trochę na wyrost. Jak do tej pory pan prezydent nie znalazł czasu aby odwiedzić Chicago (gdzie ponad 80% głosujących oddało głos na niego). Nie znalazł tez czasu przez 2,5 roku (od wyborów) aby odwiedzić Buffalo gdzie w 1944 roku powstał Kongres Polonii Amerykańskiej. Oby nie znalazło to odbicia w następnych wyborach. Natomiast przemówienie prezydenta IV RP w ONZ-cie to stek banałów. Przypomnę, że w swoim przemówieniu prezydent D. Trump prosił o zaprzestanie finansowego wspierania Korei komunistycznej. W Polsce pracuje kilkuset obywateli Korei Północnej - ich pieniądze zasilają budowę potencjału militarnego komunistycznej Korei. A w swoim przemówieniu (w ONZ) A. Duda potępiał militarne prowokacje KRLD - czy nie dość tej hipokryzji.
 • 5*!
  Jedna uwaga:
  "Przy trzyprocentowym wykładniczym przyroście ludności (takim, jaki ma średnio Izrael)..." - Nie wiem, czy to odpowiednie przełożenie. Uwzględniając, że do Izraela notorycznie napływali koloniści (choćby z Polski właśnie). I że:
  "Osoby żydowskiego pochodzenia w dzisiejszej Polsce to ateiści albo agnostycy i dość duża liczba osób wyznania rzymsko-katolickiego (jak przyznają, przyjętego bez specjalnego przekonania ku niemu)..." - czyli osobnicy nie wykazujący się nadmiernym potomstwem.
  Od chwili legalizacji aborcji, do momentu, w którym powstała tzw. ustawa kompromisowa, w Polsce zamordowano ponad 6,5 mln dzieci w łonach matek. To więcej niż podczas II WŚ zginęło Polaków.
  Zapewne część było żydowskiego pochodzenia. Wszak to ludzie odarci z korzeni, udający kogoś innego i mający w pogardzie innych.

  Artykuł godny polecenia, temat poznania.
  A jeśli nieznacznie skorygować liczbę obecnych czujących się żydami w dół, to i tak liczba jest spora. I daje do myślenia.

  pOZDRAWIAM niePOPRAWNIE niePOLITYCZNIE

  Tuz z Talii

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031